logo

FÖRENINGEN

16 september sätter vi ned foten - Nej till Nato!

2017-06-15

Hej Natomotståndare!

Den 9 september drar krigsövningen Aurora igång i Sverige och då även på Gotland. Tusentals soldater och Nato soldater kommer att öva på vår ö mellan 9 september till den 1 oktober. Mycket ljus och uppmärksamhet ger oss möjlighet att visa att det finns en alliansfri väg också och ett Nato motstånd här!  ”Nätverket mot Nato” planerar en stor manifestation den 16 september, en lördag, mitt under övningsperioden. Vi planerar möten på Öster och därefter ett stort offentligt möte i Almedalsbiblioteket. Eventuellt en demonstration där emellan.

Låt oss se sju år bakåt i tiden. Det var innan Nato förstörde Libyen, innan kriget mot Syrien började, innan statskuppen i Ukraina och vad som därpå följde. Mycket har förändrats. Det är lätt att föreställa sig att sju år in i framtiden kan också mycket förändras. Politiska och militära kriser kan skapas och utvecklas nära oss. Här i Sverige har vi då haft två riksdagsval, och vi har ingen aning om vad för slags regering vi då har.

Vi måste täppa till möjligheten för en framtida regering att gå med i Nato.

För att detta skall bli möjligt vill ”Nätverket mot Nato” dra igång en bra manifestation den 16 september. Nätverket gäller endast t.o.m. den 16 september manifestationen!  Eftersom det är en hel del att göra inför detta vill vi att Ni också deltar i planering och genomförandet. Det som hittills är gjort är att datum, lokal och tillstånd är klara. Två talare, Stefan Lindgren (8 dagar) och Stina Oscarsson, är kontaktade och klara men mer utrymme finns.

Vi behöver planera tillsammans flygbladsutformning, affischer, presskonferens inför, reklam eller propaganda inför, musik och poesi, osv. Det finns mycket som vi kan göra tillsammans. Bl.a. organisationernas önskemål.

Den första träffen var på Norrbackaskolans bibliotek den 7 juni, 1900.  Då var en hel del organisationer närvarande men önskemål om att bli fler kom upp. Nästkommande träff är den 27 juni. Då skall vi bestämma paroller möten, affischer, övriga organisationers önskemål. Dit är ni hjärtligt välkomna! Vi träffas vid huvudentrén.

Ni som är etablerade på Gotland kan komma att få besök av någon av oss den närmaste veckan för att just samtala kring detta.
Sprid gärna den här ”Uppmaning–Inbjudan–Budkavle 16 september sätter vi ned foten Nej till Nato!” till andra du känner som är motståndare till Nato!
 
Välkomna den 27 juni till Norrbackaskolans bibliotek! Vi träffas vid huvudentrén!
Nätverket mot Nato
Sten Sandberg    0707 582700

FÖRENINGEN

Irak och folkrätten - 15 år senare

2018-02-12

Irak och folkrätten - 15 år senare

Det är 15 år sedan USA och Storbritannien inledde sitt olagliga angreppskrig mot Irak. Den 15 februari 2003 ägde demonstrationer rum över hela världen, också i Sverige och i Stockholm för att försöka förhindra kriget. Kriget med svåra umbäranden för befolkningen och brott mot folkrätten har oupphörligen pågått.
Vi vill uppmärksamma och påminna om situationen i Irak under dessa 15 år med ett seminarium som belyser Irak och kriget ur olika aspekter.

FÖRENINGEN

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront

2018-02-05

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront.

Välkomna till avdelningens öppna  styrelsemöte till vilket vi härmed vill bjuda in medlemmarna för kombinerat medlems/styrelsemöte för diskussion och beslut om motionsförslag till Fib/K:s stämma i Stockholm i april.