logo

FÖRENINGEN

16 september sätter vi ned foten - Nej till Nato!

2017-06-15

Hej Natomotståndare!

Den 9 september drar krigsövningen Aurora igång i Sverige och då även på Gotland. Tusentals soldater och Nato soldater kommer att öva på vår ö mellan 9 september till den 1 oktober. Mycket ljus och uppmärksamhet ger oss möjlighet att visa att det finns en alliansfri väg också och ett Nato motstånd här!  ”Nätverket mot Nato” planerar en stor manifestation den 16 september, en lördag, mitt under övningsperioden. Vi planerar möten på Öster och därefter ett stort offentligt möte i Almedalsbiblioteket. Eventuellt en demonstration där emellan.

Låt oss se sju år bakåt i tiden. Det var innan Nato förstörde Libyen, innan kriget mot Syrien började, innan statskuppen i Ukraina och vad som därpå följde. Mycket har förändrats. Det är lätt att föreställa sig att sju år in i framtiden kan också mycket förändras. Politiska och militära kriser kan skapas och utvecklas nära oss. Här i Sverige har vi då haft två riksdagsval, och vi har ingen aning om vad för slags regering vi då har.

Vi måste täppa till möjligheten för en framtida regering att gå med i Nato.

För att detta skall bli möjligt vill ”Nätverket mot Nato” dra igång en bra manifestation den 16 september. Nätverket gäller endast t.o.m. den 16 september manifestationen!  Eftersom det är en hel del att göra inför detta vill vi att Ni också deltar i planering och genomförandet. Det som hittills är gjort är att datum, lokal och tillstånd är klara. Två talare, Stefan Lindgren (8 dagar) och Stina Oscarsson, är kontaktade och klara men mer utrymme finns.

Vi behöver planera tillsammans flygbladsutformning, affischer, presskonferens inför, reklam eller propaganda inför, musik och poesi, osv. Det finns mycket som vi kan göra tillsammans. Bl.a. organisationernas önskemål.

Den första träffen var på Norrbackaskolans bibliotek den 7 juni, 1900.  Då var en hel del organisationer närvarande men önskemål om att bli fler kom upp. Nästkommande träff är den 27 juni. Då skall vi bestämma paroller möten, affischer, övriga organisationers önskemål. Dit är ni hjärtligt välkomna! Vi träffas vid huvudentrén.

Ni som är etablerade på Gotland kan komma att få besök av någon av oss den närmaste veckan för att just samtala kring detta.
Sprid gärna den här ”Uppmaning–Inbjudan–Budkavle 16 september sätter vi ned foten Nej till Nato!” till andra du känner som är motståndare till Nato!
 
Välkomna den 27 juni till Norrbackaskolans bibliotek! Vi träffas vid huvudentrén!
Nätverket mot Nato
Sten Sandberg    0707 582700

FÖRENINGEN

Norberg, tis 17 juli: Solidaritet är Grunden - Kärnan är Facket

Folket i Bild/Kulturfront Västmanland/Dalarna

Temadag i Norberg till minne av Norbergsstrejken 1891-92. Arrangemanget inleds på torget med öppet samtal med Eva Jonsson, riksorganisationen Nej till NATO, och Kirsti Kolthoff, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Samtal om bakgrund, förlopp och innebörd av FN:s konvention om kärnvapenförbud. 

FÖRENINGEN

Bred dialog i Degerfors om fred och kärnvapen

Christer Lundgren

Vid 2018 års Nordiska fredssamtal i Degerfors var lokala krig och konflikthärdar heta frågor. Deltagare från Danmark, Norge, Finland och Sverige belyste Natos krigsförberedelser och fredsarbetet i sina respektive länder. 

FÖRENINGEN

1 maj i Karlskrona

2018-05-01

Aktivister från Folket i Bild och Nej till Nato demonstrerade, sålde Nej till Natos nya tidning och delade ut flygblad på samma tema.