logo

FÖRENINGEN

"Beslutet att låta Vávra Suk medverka i montern var inte förankrat i styrelsen"

2018-10-02

Med anledning av den uppståndelse runt FiB/Kulturfronts deltagande under Bokmässan kommentaterar styrelsens verkställande utskottet Vávra Suks medverkan i montern. 

För alla som oroar sig över vart Folket i Bild/Kulturfront  är på väg, vill vi meddela att vi fortsatt värnar om våra stadgeenliga grundsatser: Försvar för yttrande- och tryckfriheten, stöd till de antiimperialistiska krafterna och för en Folkets kultur.  Vår monters fokusering  på kampanjen mot atomvapen var ett sådant stöd till de antiimperalistiska krafter som kämpar mot stormakternas vapenlobby och för att Sverige ska skriva under deklarationen  för en kärnvapenfri  värld. Vávra Suks korta inhopp, ansågs uppenbarligen av medlemmar i vår lokalavdelning FIB/Väst som ett sätt att försvara yttrandefriheten. Beslutet att låta Suk utnyttja vår monter för att försvara Nya Tiders rätt att delta i Bokmässan var inte förankrat i Folket i Bild/Kulturfronts styrelse och vi kände inte till denna s k inbjudan.

Vávra Suks utnyttjande av vår monter tog kraft från tidningen och huvudfokus i montern och blev i dagsläget en onödig provokation mot vår tidning och vår förening.

Med detta sagt står vi fortfarande bakom allas rätt att uttrycka sig fritt i olika forum i vårt svenska rike.

För Folket i Bild/Kulturfront

Styrelsens verkställande utskott

Karin Rosenqvist, Eva Wernlid, Karin Falk

FÖRENINGEN

FÖRENINGEN

Vem var Vilhelm Moberg?

Vem var egentligen Vilhelm Moberg? Lördagen den 26 januari hålls ett föredrag om honom i Karlskrona. Missa inte! Klicka här och du får mer info om tid och plats....

FÖRENINGEN

Författarträff med Mikael Nyberg!

Eva Wernlid

Nyligen höll Skarpnäcks kulturhus och FiB/Kulturfront ett gemensamt evangemang - en författarträff med Mikael Nyberg. Flera tidningar såldes. Detta visar på hur viktigt det är att koppla samman tidningen med olika evangemang. 

FÖRENINGEN

Styrelsens uttalande om FiB/K och Bokmässan!

Styrelsen FiB/Kulturfront

FiB/Kulturfronts styrelse ger sin syn på vad som hände då Nya Tider:s redaktör talade i FiB/K:s monter under Bokmässan tidigare i höstas. Vid det senaste styrelsemötet antog man ett uttalande.