logo

FÖRENINGEN

"Beslutet att låta Vávra Suk medverka i montern var inte förankrat i styrelsen"

2018-10-02

Med anledning av den uppståndelse runt FiB/Kulturfronts deltagande under Bokmässan kommentaterar styrelsens verkställande utskottet Vávra Suks medverkan i montern. 

För alla som oroar sig över vart Folket i Bild/Kulturfront  är på väg, vill vi meddela att vi fortsatt värnar om våra stadgeenliga grundsatser: Försvar för yttrande- och tryckfriheten, stöd till de antiimperialistiska krafterna och för en Folkets kultur.  Vår monters fokusering  på kampanjen mot atomvapen var ett sådant stöd till de antiimperalistiska krafter som kämpar mot stormakternas vapenlobby och för att Sverige ska skriva under deklarationen  för en kärnvapenfri  värld. Vávra Suks korta inhopp, ansågs uppenbarligen av medlemmar i vår lokalavdelning FIB/Väst som ett sätt att försvara yttrandefriheten. Beslutet att låta Suk utnyttja vår monter för att försvara Nya Tiders rätt att delta i Bokmässan var inte förankrat i Folket i Bild/Kulturfronts styrelse och vi kände inte till denna s k inbjudan.

Vávra Suks utnyttjande av vår monter tog kraft från tidningen och huvudfokus i montern och blev i dagsläget en onödig provokation mot vår tidning och vår förening.

Med detta sagt står vi fortfarande bakom allas rätt att uttrycka sig fritt i olika forum i vårt svenska rike.

För Folket i Bild/Kulturfront

Styrelsens verkställande utskott

Karin Rosenqvist, Eva Wernlid, Karin Falk

FÖRENINGEN

Styrelsens uttalande om FiB/K och Bokmässan!

Styrelsen FiB/Kulturfront

FiB/Kulturfronts styrelse ger sin syn på vad som hände då Nya Tider:s redaktör talade i FiB/K:s monter under Bokmässan tidigare i höstas. Vid det senaste styrelsemötet antog man ett uttalande. 

FÖRENINGEN

Bokmässan 2018

Folket i Bild/Kulturfronts avd. Väst

Som så många gånger förr deltar Folket i Bild/Kulturfront i årets bokmässa i Göteborg. Välkommen att besöka oss!

Här finner du information om hur du hittar vår monter (F 01:30) och om våra aktiviteter under mässan.

FÖRENINGEN

Bred dialog i Degerfors om fred och kärnvapen

Christer Lundgren

Vid 2018 års Nordiska fredssamtal i Degerfors var lokala krig och konflikthärdar heta frågor. Deltagare från Danmark, Norge, Finland och Sverige belyste Natos krigsförberedelser och fredsarbetet i sina respektive länder. 

FÖRENINGEN

1 maj i Karlskrona

2018-05-01

Aktivister från Folket i Bild och Nej till Nato demonstrerade, sålde Nej till Natos nya tidning och delade ut flygblad på samma tema.