logo

KULTUR

Bok: Operation Barbarossa – Världshistoriens största fälttåg

2018-01-16

Christer Bergström: Operation Barbarossa – Världshistoriens största fälttåg
Vaktel förlag

Att invadera Sovjetunionen var Hitlers huvudplan under andra världskriget, konkretiserad i ”Generalplan Ost” och ”Plan Oldenburg”. Samtliga östeuropeiska territorier fram till Uralbergen, samt Kaukasus, skulle koloniseras och 45 miljoner slaver och judar förintas eller fördrivas. Alla förråd och industrier skulle fraktas till Tyskland eller förstöras. Folket skulle svältas ut.

Operation Barbarossa var namnet på den inledande invasionen. Den påbörjades 22 juni 1941 och angreppet skedde längs hela den sovjetiska gränsen, från Ostpreussen i norr till Rumänien i söder. Invasionen forsatte genom västra Sovjet men hejdades framför Moskva, och här vände det. Kriget skulle fortsätta, Stalingrad väntade, men Operation Barbarossa var död vid nyår 1941.

Christer Bergström börjar med att beskriva bakgrunden, Hitlers planer för krig och Stalins politik, samt båda krigsmakterna. Sedan följer kapitel för kapitel krigets olika faser, med det tyska angreppet och det sovjetiska motståndet, de första förintande slagen, pansarslagen i norr, framträngandet genom Ukraina mot Kiev och besättningen av det strategiskt viktiga Krim. Angreppet på och belägringen av Leningrad liksom kampen om Moskva ägnas flera kapitel, liksom ett särskilt kapitel åt det finska deltagandet. Ett intressant kapitel handlar om hur nästan hela den sovjetiska industriparken i  Charkov-Donetskområdet, Sovjets Ruhr, evakuerades österut och sattes upp på nytt. 

Boken avslutas med en avdelning ”resultat och slutsatser” i två kapitel: ”Den militära aspekten” och ”Förintelsekriget”. Under den senare rubriken visas Hitlers förintelsepolitik i sin fulla utsträckning: civilbefolkningens lidanden, utsvältningen av dem, den dödliga behandlingen av krigsfångar, massvåldtäkterna. Judarna är mest utsatta men också den slaviska befolkningen står på förintelselistan. Bergström respekterar tyskarna skicklighet. Han är mycket kritisk mot Stalins ledarskap. Men en sak beundrar och framhåller han mer än allt annat: de ryska soldaterna ”frontniki” och den ryska civilbefolkningen; deras mod, uthållighet, beslutsamhet, deras risktagande – allt.

I sitt sätt att skriva är Bergström saklig och noggrann. Hans ambition är inte bara att redovisa utan också att kritiskt granska. Den här boken är en sådan bok som ger läsaren en chans. Läs den!


Teckna en prenumeration här

Sisela Björnsson

KULTUR

Bokrecension: The Vanishing American Adult

Bo Kramsjö

2018-05-16

Ben Sasse, republikansk senator från Nebraska, är författare till boken The Vanishing American Adult. Senator Sasse menar att amerikansk ungdom har drivit bort från det amerikanska samhällets grundläggande principer.

KULTUR

Bokrecension: Förlåten

Agneta Willans

2018-05-15

Agnes Lidbeck debuterade 2017 med sin kritikerrosade roman Finna sig. Den handlar om de disparata roller dagens kvinnor har och också accepterar – älskarinnan, modern, vårdaren – den självutplånande, som därmed ständigt är missnöjd med sin situation, men tycks ha svårt att bryta det invanda mönstret. Fången och stelnad i genussystemet.

KULTUR

Lyrik: Den poetiska cykeln

Bengt Berg

2018-05-14

LEIF NELSON är en skånsk kulturprofil med många konstnärliga verksamheter i sitt skapande: Grafiker, målare, tecknare, formgivare och författare som inte minst blivit välkänd genom sina författarporträtt. 

KULTUR

Bokrecension: En onödig debattbok?

Torbjörn Wikland

2018-05-11

Allt fler, även folk som inte läser ledarsidor, kultursidor och djupare politiska analyser i våra media, har förstått att Kina blivit en stormakt, framför allt ekonomiskt men även politiskt. Efterhand växer därför fram ett intresse för att bättre förstå och även bevaka Kinas roll i världen och världspolitiken.