logo

FÖRENINGEN

Bokmässan 2018

2018-09-23

Folket i Bild/Kulturfronts avdelning Väst vill härmed informera om årets deltagande i Bok- och biblioteksamässan i Göteborg.

Monter är F 01:30, vilket innebär: 

F-hallen (d.v.s. våningen snett emot DN:s monter); gång 1; monter 30

Där finns vi för att samla feedback på tidskriften och föreningens verksamhet, men främst för att sälja prenumerationer. 

I montern under mässdagarna har vi ett erbjudande om 4 nummer för 100 kr och enkelnummer av nr 9 (med Lufti Özköks häftiga bild på Samuel Becket på framsidan) för 30 kr.

Vi har också upplåtit lite plats i vår lilla monter för material (banderoller och texter) från "Göteborgskampanjen för ett kärnvapenfritt Sverige", i vilken föreningen deltar via Fredsam-Göteborg. 

Fredsam, i sin tur, uppmärksammar FN:s generalförsamlings konvention om förbud mot kärnvapen både på Bokmässan och i Brunnsparken, Göteborg 26/9 och 31/10.

Vid frågor om FiB/K:S deltagande i bokmässan, kontakta Ingvar Erlandsson, ordförande i FiB/K-Väst.

Här finner du praktisk information inför ditt besök på bokmässan.

Hoppas att vi ses!

Folket i Bild/Kulturfronts avd. Väst

FÖRENINGEN

Missbruk av vårt Facebookkonto!

Karin Rosenqvist

Med anledning av att det förekommer ett missbruk av FiB/Kulturfronts Facebook konto klargör ordförande Karin Rosenqvist vad som har hänt och vad som händer nu. Kontot som startades av FiB/K år 2015 för att sprida kunskap om tidningen och användas för prenumerationskampanjer har tagits över av en person som inte längre sitter i styrelsen och redaktionsgruppen. 

FÖRENINGEN

Möte om - "Iran - imperialismens nästa måltavla?"

Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen

"Iran - imperialismens nästa måltavla?"

Inledare: Roland Hedayat och Hossein Sheiban.

Måndagen 3/6 kl 18

Plats: Södergården, Götgatan 37, Stockholm

Arrangör: Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen.

FÖRENINGEN

Släpp Julian Assange!

Christer Lundgren/FiB/K

Folket i Bild/Kulturfronts årsstämma den 13 april 2019 antog följande uttalande:

"Julian Assange riskerar att utlämnas till USA.  Skälet är att han via Wikileaks gjort avslöjanden om USAs krigsförbrytelser i Irak och Afghanistan. Om detta genomförs innebär det att varje journalist som gör avslöjanden om USAs krigföring riskerar samma öde, nämligen att utlämnas just till den stat man kritiserar. Vi begär av den svenska regeringen att den agerar till försvar för såväl Julian Assange som för alla journalisters rätt till yttrande- och tryckfrihet."