logo

KULTUR

Bokrecension: Alla de andra dagarna

2017-10-03

Alla de andra dagarna
Agneta Willans
Bokförlaget Mormor

Döden kan vara lätt som en fjäder eller tung som Taiberget, sa en kinesisk tänkare.
Ett cancerbesked skärper naturligt nog funderingarna kring liv och död.
Två kvinnor i min bekantskapskrets har med denna utgångspunkt skrivit ner sina betraktelser. Agneta Willans är den ena. Hon lever ännu. Den andra är den nu bortgångna Siv Öberg med boken Min död eller din – om en klasskamp.
Deras böcker är mycket olika.

Siv Öberg skrev en fiktiv roman om personliga relationer. Huvudpersonen Aina uppsöks av en man, tidigare partner i en gammal ungdomskärlek som slutade i brytning efter att hon blivit illa behandlad. Nu vill mannen, som är svårt sjuk, be om förlåtelse, vilket hon absolut inte kan tänka sig. Det resulterar i gräl och tvekamp mellan de samhällsklasser de representerar. 

Alla de andra dagarna är mer direkt personlig, ett slags fri dagbok om cancerbeskedet, dödsfruktan, behandlingen och sjukdomsförloppet, interfolierad med minnen och drömmar. Berättelsen genomsyras av Agnetas vilja att för sig själv summera och för de efterkommande – dottern och barnbarnen – berätta hur hon uppfattat livets vägskäl.

Det är en vacker bok, meditativ med en sorgsen grundton trots den, såvitt man som läsare kan bedöma, framgångsrika sjukdomsbehandlingen. Men den är full av antydningar och abstraktioner som gör att den ibland känns ytlig. Författaren tar inte på allvar itu med problemen, till exempel kring adoptionen av dottern som spädbarn och relationen till hennes biologiska mor. Inte heller gör hon klart vad hon vill med sitt liv och i vilken utsträckning hon uppnått sina mål. Frågorna ställs: Vad har jag gjort under mitt liv? Har jag åstadkommit något? Vad vill jag mer hinna göra innan det är för sent? Vad är det som skapat mening i mitt liv? Hur kommer jag att bli ihågkommen? Men de får aldrig något svar. Jag saknar de sociala sammanhangen – arbetet, kollektivet, idéerna, idealen, kampen – kort sagt, meningen med livet.


Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR!
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Christer Lundgren

KULTUR

Bokrecension: The Vanishing American Adult

Bo Kramsjö

2018-05-16

Ben Sasse, republikansk senator från Nebraska, är författare till boken The Vanishing American Adult. Senator Sasse menar att amerikansk ungdom har drivit bort från det amerikanska samhällets grundläggande principer.

KULTUR

Bokrecension: Förlåten

Agneta Willans

2018-05-15

Agnes Lidbeck debuterade 2017 med sin kritikerrosade roman Finna sig. Den handlar om de disparata roller dagens kvinnor har och också accepterar – älskarinnan, modern, vårdaren – den självutplånande, som därmed ständigt är missnöjd med sin situation, men tycks ha svårt att bryta det invanda mönstret. Fången och stelnad i genussystemet.

KULTUR

Lyrik: Den poetiska cykeln

Bengt Berg

2018-05-14

LEIF NELSON är en skånsk kulturprofil med många konstnärliga verksamheter i sitt skapande: Grafiker, målare, tecknare, formgivare och författare som inte minst blivit välkänd genom sina författarporträtt. 

KULTUR

Bokrecension: En onödig debattbok?

Torbjörn Wikland

2018-05-11

Allt fler, även folk som inte läser ledarsidor, kultursidor och djupare politiska analyser i våra media, har förstått att Kina blivit en stormakt, framför allt ekonomiskt men även politiskt. Efterhand växer därför fram ett intresse för att bättre förstå och även bevaka Kinas roll i världen och världspolitiken.