logo

KULTUR

Bokrecension: Alla de andra dagarna

2017-10-03

Alla de andra dagarna
Agneta Willans
Bokförlaget Mormor

Döden kan vara lätt som en fjäder eller tung som Taiberget, sa en kinesisk tänkare.
Ett cancerbesked skärper naturligt nog funderingarna kring liv och död.
Två kvinnor i min bekantskapskrets har med denna utgångspunkt skrivit ner sina betraktelser. Agneta Willans är den ena. Hon lever ännu. Den andra är den nu bortgångna Siv Öberg med boken Min död eller din – om en klasskamp.
Deras böcker är mycket olika.

Siv Öberg skrev en fiktiv roman om personliga relationer. Huvudpersonen Aina uppsöks av en man, tidigare partner i en gammal ungdomskärlek som slutade i brytning efter att hon blivit illa behandlad. Nu vill mannen, som är svårt sjuk, be om förlåtelse, vilket hon absolut inte kan tänka sig. Det resulterar i gräl och tvekamp mellan de samhällsklasser de representerar. 

Alla de andra dagarna är mer direkt personlig, ett slags fri dagbok om cancerbeskedet, dödsfruktan, behandlingen och sjukdomsförloppet, interfolierad med minnen och drömmar. Berättelsen genomsyras av Agnetas vilja att för sig själv summera och för de efterkommande – dottern och barnbarnen – berätta hur hon uppfattat livets vägskäl.

Det är en vacker bok, meditativ med en sorgsen grundton trots den, såvitt man som läsare kan bedöma, framgångsrika sjukdomsbehandlingen. Men den är full av antydningar och abstraktioner som gör att den ibland känns ytlig. Författaren tar inte på allvar itu med problemen, till exempel kring adoptionen av dottern som spädbarn och relationen till hennes biologiska mor. Inte heller gör hon klart vad hon vill med sitt liv och i vilken utsträckning hon uppnått sina mål. Frågorna ställs: Vad har jag gjort under mitt liv? Har jag åstadkommit något? Vad vill jag mer hinna göra innan det är för sent? Vad är det som skapat mening i mitt liv? Hur kommer jag att bli ihågkommen? Men de får aldrig något svar. Jag saknar de sociala sammanhangen – arbetet, kollektivet, idéerna, idealen, kampen – kort sagt, meningen med livet.


Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR!
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Christer Lundgren

KULTUR

Konstauktion: lägg ett bud på signerad gravyr av Åse Marstrander

2018-02-19

Varje månad auktionerar vi ut ett konstverk, som kan förvärvas genom budgivning på auktionssajten Tradera. Samtliga försäljningsintäkter går till tidningens nya bildfond, avsedd att finansiera illustrationsjobb för FiB/K. Därmed kommer äldre konstverk ut ur förråden medan tidningen kan fyllas med ny konst.
Konstverket som under februari ligger ute till försäljning är en signerad gravyr av Åse Marstrander.

KULTUR

Tre böcker från 2017 på temat universitetet

Mattias Arreborn

2018-02-13

Trojkan är en till det yttre ganska klassisk utvecklingsroman (som i ”personlig utveckling”) med inslag av den i sammanhanget rätt obligatoriska desillusionstematik som hör genren till.

KULTUR

Klassikertipset: Thomas Mann - Doktor Faustus

Mattias Arreborn

2018-02-12

Doktor Faustus (1947) är den skönlitterära biografin om den likaledes uppdiktade tonsättaren Adrian Leverkühn. Boken kan betraktas som nobelpristagaren Thomas Manns (1871—1950) viktigaste jämte den än i dag populära släktkrönikan Buddenbrooks och den både infallsrika och torrt humoristiska (!) idéromanen Bergtagen.

KULTUR

En kvinnlig grovarbetare i humor

Bengt Berg

2018-02-08

En kvinnlig ”grovarbetare i humor” har hon kallats, Anna Fredrika Myrberg, som föddes i Norberg den 9 maj 1878 och som året därpå flyttade till Värmland med sin familj. Efter pappa veterinärens tidiga död följde för den ensamstående tvåbarnsmodern ekonomiskt bekymmersamma år. I början av 1900-talet kom Anna till Stockholm, där Västmannagatan 78 var hennes fasta adress fram till hennes död 1931.