logo

KULTUR

Bokrecension: Alla de andra dagarna

2017-10-03

Alla de andra dagarna
Agneta Willans
Bokförlaget Mormor

Döden kan vara lätt som en fjäder eller tung som Taiberget, sa en kinesisk tänkare.
Ett cancerbesked skärper naturligt nog funderingarna kring liv och död.
Två kvinnor i min bekantskapskrets har med denna utgångspunkt skrivit ner sina betraktelser. Agneta Willans är den ena. Hon lever ännu. Den andra är den nu bortgångna Siv Öberg med boken Min död eller din – om en klasskamp.
Deras böcker är mycket olika.

Siv Öberg skrev en fiktiv roman om personliga relationer. Huvudpersonen Aina uppsöks av en man, tidigare partner i en gammal ungdomskärlek som slutade i brytning efter att hon blivit illa behandlad. Nu vill mannen, som är svårt sjuk, be om förlåtelse, vilket hon absolut inte kan tänka sig. Det resulterar i gräl och tvekamp mellan de samhällsklasser de representerar. 

Alla de andra dagarna är mer direkt personlig, ett slags fri dagbok om cancerbeskedet, dödsfruktan, behandlingen och sjukdomsförloppet, interfolierad med minnen och drömmar. Berättelsen genomsyras av Agnetas vilja att för sig själv summera och för de efterkommande – dottern och barnbarnen – berätta hur hon uppfattat livets vägskäl.

Det är en vacker bok, meditativ med en sorgsen grundton trots den, såvitt man som läsare kan bedöma, framgångsrika sjukdomsbehandlingen. Men den är full av antydningar och abstraktioner som gör att den ibland känns ytlig. Författaren tar inte på allvar itu med problemen, till exempel kring adoptionen av dottern som spädbarn och relationen till hennes biologiska mor. Inte heller gör hon klart vad hon vill med sitt liv och i vilken utsträckning hon uppnått sina mål. Frågorna ställs: Vad har jag gjort under mitt liv? Har jag åstadkommit något? Vad vill jag mer hinna göra innan det är för sent? Vad är det som skapat mening i mitt liv? Hur kommer jag att bli ihågkommen? Men de får aldrig något svar. Jag saknar de sociala sammanhangen – arbetet, kollektivet, idéerna, idealen, kampen – kort sagt, meningen med livet.


Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR!
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Christer Lundgren

KULTUR

Klassiker-tipset: Per Anders Fogelström

Mattias Arreborn

2017-12-13

I augusti i år var det 100 år sedan Per Anders Fogelström föddes i Matteus församling i Stockholm. Större delen av sitt liv bodde och verkade han dock på Södermalm i samma stad, och det är denna stadsdel som spelar en viktig roll som fond för flertalet av de händelser som skildras i Fogelströms mest populära romaner; från Mina drömmars stad (1960) till Stad i världen (1968).

KULTUR

Bokrecension: Sidonie & Nathalie: Från Limhamn till Lofoten

Solveig Giambanco

2017-12-12

Sigrid Combüchens senaste roman pendlar mellan två tidsplan; nutid och krigsåren 1944-45. De unga kvinnorna Sidonie och Nathalie kommer ofrivilligt att göra sällskap på flykten från norra Frankrike under andra världskriget. En flykt till Sverige över Öresund, på osäkra båtar, i mörker och ovisshet.

KULTUR

En historisk utblick på temat ord och inga visor

Mattias Arreborn

2017-12-12

Recensionsansvarige Mattias Arreborn tar en titt på tre titlar under temat ord och inga visor. De tre han sätter under sin lupp är Léon Bloy: Otrevligheter,  August Strindberg: Det nya riket samt Mary Wollstonecraft: Till försvar för kvinnans rättigheter.

KULTUR

Ryska revolutionen i Berlin

Margareta Zetterström

2017-12-11

Förra säsongen visades på Deutsches Historisches Museum i Berlin en utställning som, i ett inhemskt tyskt perspektiv, måste betecknas som banbrytande. Utställningen hette kort och gott "Tysk kolonialism" och skildrade Tysklands framfart som kolonialmakt vid 1800-talets slut och 1900-talets början, framför allt i Tyska Sydvästafrika. I oktober i år öppnade samma museum portarna för en lika stort upplagd utställning om Ryska revolutionen. Den heter "1917. Revolution. Ryssland och Europa" och är en både bred och djupgående skildring av revolutionens orsaker, förlopp och följdverkningar. Det skriver Margareta Zetterström.