logo

KULTUR

Bokrecension: Varför vi älskar att hata Ryssland

2017-11-27

Guy Mettan:

Varför vi älskar att hata Ryssland

Karneval förlag

Efter andra världskriget inledde USA en stor ideologisk kampanj mot Sovjetunionen och kommunismen. Den syftade bland annat till att säkra USA:s dominans över Västeuropa. Med Sovjetunionens kollaps, sovjetblockets upplösning och kalla krigets slut såg det ett tag ut som om västvärldens relationer till Ryssland skulle normaliseras, men istället har vi fått ett nytt kallt krig. De länder i östra Europa som tidigare utgjorde en sovjetisk buffertzon har EU och Nato nu lagt under sig, samtidigt som Ryssland beskylls för att vara expansionistiskt och påstås vilja återerövra områden det nyss släppt ifrån sig utan strid.

Att utmåla Ryssland som fiende för att motivera egen dominans och expansion är en härskartradition med djupa rötter, som framgår av undertiteln på denna bok; ”Russofobi från Karl den store till Barak Obama”. Den sätter in svartmålningen av Ryssland i ett historiskt perspektiv, alltifrån brytningen mellan Bysans och Rom och det fula politiska och teologiska spel (striden om filiokus!) som då splittrade kristenheten, och ökar därmed insikten om de värderingar och fördomar som idag formar den europeiska självbilden. I det historiska avsnittet ingår också ett ryskt perspektiv, med ständiga polska och svenska invasionsförsök alltsedan slaget vid Neva den 15 juli 1240, och naturligtvis även Napoleons och Hitlers invasioner. I Ryssland, men knappast i väst, är man väl medveten om att Natos och EU:s agerande idag ingår i denna långa tradition av aggression.

Boken granskar ingående de föreställningar om Ryssland som politiker, akademiker och media i Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA ger uttryck för och sprider. Vinklingarna är välbekanta också från svenska media, politiker och akademiker. Som författaren påminner oss: ”Medierna har aldrig varit oberoende och journalisterna vet att objektivitet är något som bara existerar i de etiska handböckerna.”

Demonisering av fienden och dess ledare är en mycket gammal företeelse, påpekar Guy Mettan: ”Väst har försett Ryssland med en lång rad tsarer som varit ’grymma, despotiska och besatta av att återställa den ryska storheten och imperiets expansion’: Ivan IV – den förskräcklige, Nikolai I, Stalin och idag Putin, som fyller denna funktion.” Henry Kissinger citeras: ”Det är inte vad som är sant som räknas, utan vad som uppfattas som sant.”

Men den negativa uppfattningen av Ryssland har under vissa epoker fått lämna plats åt en helt annan bild, särskilt åren 1944-45, då den allierade pressen, till exempel tidskriften Time, hyllade Zjukov och Stalin med porträtt på förstasidorna. Det är en historia som Hollywood och andra åsiktsfabriker vill radera ur det allmänna medvetandet.

Boken bjuder på en nyttig genomgång av det antiryska nyspråkets ordförråd och grammatik och ”lögnens dialektik”.

Som helhet är detta en mycket väldokumenterad och detaljerad analys av en av de politiska huvudfrågorna i dagens värld; en fråga som i hög grad berör vårt eget lands säkerhet.


Teckna en prenumeration här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! 
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Christer Lundgren

KULTUR

Bokrecension: The Vanishing American Adult

Bo Kramsjö

2018-05-16

Ben Sasse, republikansk senator från Nebraska, är författare till boken The Vanishing American Adult. Senator Sasse menar att amerikansk ungdom har drivit bort från det amerikanska samhällets grundläggande principer.

KULTUR

Bokrecension: Förlåten

Agneta Willans

2018-05-15

Agnes Lidbeck debuterade 2017 med sin kritikerrosade roman Finna sig. Den handlar om de disparata roller dagens kvinnor har och också accepterar – älskarinnan, modern, vårdaren – den självutplånande, som därmed ständigt är missnöjd med sin situation, men tycks ha svårt att bryta det invanda mönstret. Fången och stelnad i genussystemet.

KULTUR

Lyrik: Den poetiska cykeln

Bengt Berg

2018-05-14

LEIF NELSON är en skånsk kulturprofil med många konstnärliga verksamheter i sitt skapande: Grafiker, målare, tecknare, formgivare och författare som inte minst blivit välkänd genom sina författarporträtt. 

KULTUR

Bokrecension: En onödig debattbok?

Torbjörn Wikland

2018-05-11

Allt fler, även folk som inte läser ledarsidor, kultursidor och djupare politiska analyser i våra media, har förstått att Kina blivit en stormakt, framför allt ekonomiskt men även politiskt. Efterhand växer därför fram ett intresse för att bättre förstå och även bevaka Kinas roll i världen och världspolitiken.