logo

KULTUR

Bokrecension: Varför vi älskar att hata Ryssland

2017-11-27

Guy Mettan:

Varför vi älskar att hata Ryssland

Karneval förlag

Efter andra världskriget inledde USA en stor ideologisk kampanj mot Sovjetunionen och kommunismen. Den syftade bland annat till att säkra USA:s dominans över Västeuropa. Med Sovjetunionens kollaps, sovjetblockets upplösning och kalla krigets slut såg det ett tag ut som om västvärldens relationer till Ryssland skulle normaliseras, men istället har vi fått ett nytt kallt krig. De länder i östra Europa som tidigare utgjorde en sovjetisk buffertzon har EU och Nato nu lagt under sig, samtidigt som Ryssland beskylls för att vara expansionistiskt och påstås vilja återerövra områden det nyss släppt ifrån sig utan strid.

Att utmåla Ryssland som fiende för att motivera egen dominans och expansion är en härskartradition med djupa rötter, som framgår av undertiteln på denna bok; ”Russofobi från Karl den store till Barak Obama”. Den sätter in svartmålningen av Ryssland i ett historiskt perspektiv, alltifrån brytningen mellan Bysans och Rom och det fula politiska och teologiska spel (striden om filiokus!) som då splittrade kristenheten, och ökar därmed insikten om de värderingar och fördomar som idag formar den europeiska självbilden. I det historiska avsnittet ingår också ett ryskt perspektiv, med ständiga polska och svenska invasionsförsök alltsedan slaget vid Neva den 15 juli 1240, och naturligtvis även Napoleons och Hitlers invasioner. I Ryssland, men knappast i väst, är man väl medveten om att Natos och EU:s agerande idag ingår i denna långa tradition av aggression.

Boken granskar ingående de föreställningar om Ryssland som politiker, akademiker och media i Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA ger uttryck för och sprider. Vinklingarna är välbekanta också från svenska media, politiker och akademiker. Som författaren påminner oss: ”Medierna har aldrig varit oberoende och journalisterna vet att objektivitet är något som bara existerar i de etiska handböckerna.”

Demonisering av fienden och dess ledare är en mycket gammal företeelse, påpekar Guy Mettan: ”Väst har försett Ryssland med en lång rad tsarer som varit ’grymma, despotiska och besatta av att återställa den ryska storheten och imperiets expansion’: Ivan IV – den förskräcklige, Nikolai I, Stalin och idag Putin, som fyller denna funktion.” Henry Kissinger citeras: ”Det är inte vad som är sant som räknas, utan vad som uppfattas som sant.”

Men den negativa uppfattningen av Ryssland har under vissa epoker fått lämna plats åt en helt annan bild, särskilt åren 1944-45, då den allierade pressen, till exempel tidskriften Time, hyllade Zjukov och Stalin med porträtt på förstasidorna. Det är en historia som Hollywood och andra åsiktsfabriker vill radera ur det allmänna medvetandet.

Boken bjuder på en nyttig genomgång av det antiryska nyspråkets ordförråd och grammatik och ”lögnens dialektik”.

Som helhet är detta en mycket väldokumenterad och detaljerad analys av en av de politiska huvudfrågorna i dagens värld; en fråga som i hög grad berör vårt eget lands säkerhet.


Teckna en prenumeration här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! 
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Christer Lundgren

KULTUR

Klassiker-tipset: Per Anders Fogelström

Mattias Arreborn

2017-12-13

I augusti i år var det 100 år sedan Per Anders Fogelström föddes i Matteus församling i Stockholm. Större delen av sitt liv bodde och verkade han dock på Södermalm i samma stad, och det är denna stadsdel som spelar en viktig roll som fond för flertalet av de händelser som skildras i Fogelströms mest populära romaner; från Mina drömmars stad (1960) till Stad i världen (1968).

KULTUR

Bokrecension: Sidonie & Nathalie: Från Limhamn till Lofoten

Solveig Giambanco

2017-12-12

Sigrid Combüchens senaste roman pendlar mellan två tidsplan; nutid och krigsåren 1944-45. De unga kvinnorna Sidonie och Nathalie kommer ofrivilligt att göra sällskap på flykten från norra Frankrike under andra världskriget. En flykt till Sverige över Öresund, på osäkra båtar, i mörker och ovisshet.

KULTUR

En historisk utblick på temat ord och inga visor

Mattias Arreborn

2017-12-12

Recensionsansvarige Mattias Arreborn tar en titt på tre titlar under temat ord och inga visor. De tre han sätter under sin lupp är Léon Bloy: Otrevligheter,  August Strindberg: Det nya riket samt Mary Wollstonecraft: Till försvar för kvinnans rättigheter.

KULTUR

Ryska revolutionen i Berlin

Margareta Zetterström

2017-12-11

Förra säsongen visades på Deutsches Historisches Museum i Berlin en utställning som, i ett inhemskt tyskt perspektiv, måste betecknas som banbrytande. Utställningen hette kort och gott "Tysk kolonialism" och skildrade Tysklands framfart som kolonialmakt vid 1800-talets slut och 1900-talets början, framför allt i Tyska Sydvästafrika. I oktober i år öppnade samma museum portarna för en lika stort upplagd utställning om Ryska revolutionen. Den heter "1917. Revolution. Ryssland och Europa" och är en både bred och djupgående skildring av revolutionens orsaker, förlopp och följdverkningar. Det skriver Margareta Zetterström.