logo

FÖRENINGEN

Bred dialog i Degerfors om fred och kärnvapen

Fr.v.: Gunnar Westberg, Läkare mot kärnvapen, talade initierat om ICAN:s kamp för en kärnvapenfri värld; Teemu Matinpuro, Finland, gav sin syn på det ökade krigshotet runt Östersjön; Fredrika Gårdfeldt, Katarina församling, berättade om sitt engagemang som samordnare för Katarinauppropet.

2018-07-12

Vid 2018 års Nordiska fredssamtal i Degerfors, 18-20 maj, var lokala krig och konflikthärdar heta frågor. Deltagare från Danmark, Norge, Finland och Sverige belyste Natos krigsförberedelser och fredsarbetet i sina respektive länder.

”De nordiska länderna, kärnvapenhotet och de pågående krigen” var temat för årets nordiska fredssamtal, som hölls den 18-20 maj. Den värmländska bruksorten Degerfors söder om Karlskoga har de senaste åren etablerat sig som centrum för fredsrörelsen i Norden.

Bredden i debatten var uppenbar. Här rymdes såväl prästen Fredrika Gårdfeldt, som Per Blomquist, överste 1 graden och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, tidigare chef för Älvsborgs regemente och befälhavare för Älvsborgs försvarsområde. Där fanns även riksdagsledamoten Valter Mutt (mp), som åter representerar sitt parti i försvarsberedningen, och Robert Mathiasson, ordförande för Kommunistiska partiet.

Gunnar Westberg från Läkare mot kärnvapen och ICAN och dubbel mottagare av Nobels fredspris var förste talare. Fredsdebattörerna Anders Björnsson och Lars-Gunnar Liljestrand, båda kända från debattsidan alliansfriheten.se (där finns deras tal) bidrog med viktiga inlägg och skriftställaren Jan Myrdal talade om erfarenheter från andra världskriget och från IB-affären samt om nödvändigheten att tala med motståndare.

Dorte Grenaa, Danmark, Henrik Hjelle, Norge, och Teemu Matinpuro, Finland, belyste Natos krigsförberedelser och fredsarbetet ur sina länders perspektiv. Flera organisationer redovisade sitt arbete bland annat mot militariseringen av Norrland, mot Natos militära installationer i Norden och mot nya vapen som mördarrobotar.

Lokala krig och konflikthärdar belystes av Daniel Uppström som talade om Korea, Eva Thomassen berörde Syrien och Gunnar Olofsson redogjorde för Palestina.

På lördagskvällen bjöd Johanna Karlsson och Anders Norudde på ett högklassigt kulturprogram med folkmusik. Flera låtar, däribland Johannas framförande av psalmen Den blomstertid nu kommer i en version från Gammalsvenskby i Ukraina, gjorde ett oförglömligt intryck.

Folket i Bild/Kulturfronts ordförande Karin Rosenqvist avslutade och tackade arrangörerna, särskilt Eva Myrdal och arbetsgruppen inom FiB/K Stockholm samt Jan Ask, Stina Borjo och deras medhjälpare i Degerfors.

Christer Lundgren

FÖRENINGEN

FÖRENINGEN

Vem var Vilhelm Moberg?

Vem var egentligen Vilhelm Moberg? Lördagen den 26 januari hålls ett föredrag om honom i Karlskrona. Missa inte! Klicka här och du får mer info om tid och plats....

FÖRENINGEN

Författarträff med Mikael Nyberg!

Eva Wernlid

Nyligen höll Skarpnäcks kulturhus och FiB/Kulturfront ett gemensamt evangemang - en författarträff med Mikael Nyberg. Flera tidningar såldes. Detta visar på hur viktigt det är att koppla samman tidningen med olika evangemang. 

FÖRENINGEN

Styrelsens uttalande om FiB/K och Bokmässan!

Styrelsen FiB/Kulturfront

FiB/Kulturfronts styrelse ger sin syn på vad som hände då Nya Tider:s redaktör talade i FiB/K:s monter under Bokmässan tidigare i höstas. Vid det senaste styrelsemötet antog man ett uttalande.