logo

FÖRENINGEN

Bred dialog i Degerfors om fred och kärnvapen

Fr.v.: Gunnar Westberg, Läkare mot kärnvapen, talade initierat om ICAN:s kamp för en kärnvapenfri värld; Teemu Matinpuro, Finland, gav sin syn på det ökade krigshotet runt Östersjön; Fredrika Gårdfeldt, Katarina församling, berättade om sitt engagemang som samordnare för Katarinauppropet.

2018-07-12

Vid 2018 års Nordiska fredssamtal i Degerfors, 18-20 maj, var lokala krig och konflikthärdar heta frågor. Deltagare från Danmark, Norge, Finland och Sverige belyste Natos krigsförberedelser och fredsarbetet i sina respektive länder.

”De nordiska länderna, kärnvapenhotet och de pågående krigen” var temat för årets nordiska fredssamtal, som hölls den 18-20 maj. Den värmländska bruksorten Degerfors söder om Karlskoga har de senaste åren etablerat sig som centrum för fredsrörelsen i Norden.

Bredden i debatten var uppenbar. Här rymdes såväl prästen Fredrika Gårdfeldt, som Per Blomquist, överste 1 graden och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, tidigare chef för Älvsborgs regemente och befälhavare för Älvsborgs försvarsområde. Där fanns även riksdagsledamoten Valter Mutt (mp), som åter representerar sitt parti i försvarsberedningen, och Robert Mathiasson, ordförande för Kommunistiska partiet.

Gunnar Westberg från Läkare mot kärnvapen och ICAN och dubbel mottagare av Nobels fredspris var förste talare. Fredsdebattörerna Anders Björnsson och Lars-Gunnar Liljestrand, båda kända från debattsidan alliansfriheten.se (där finns deras tal) bidrog med viktiga inlägg och skriftställaren Jan Myrdal talade om erfarenheter från andra världskriget och från IB-affären samt om nödvändigheten att tala med motståndare.

Dorte Grenaa, Danmark, Henrik Hjelle, Norge, och Teemu Matinpuro, Finland, belyste Natos krigsförberedelser och fredsarbetet ur sina länders perspektiv. Flera organisationer redovisade sitt arbete bland annat mot militariseringen av Norrland, mot Natos militära installationer i Norden och mot nya vapen som mördarrobotar.

Lokala krig och konflikthärdar belystes av Daniel Uppström som talade om Korea, Eva Thomassen berörde Syrien och Gunnar Olofsson redogjorde för Palestina.

På lördagskvällen bjöd Johanna Karlsson och Anders Norudde på ett högklassigt kulturprogram med folkmusik. Flera låtar, däribland Johannas framförande av psalmen Den blomstertid nu kommer i en version från Gammalsvenskby i Ukraina, gjorde ett oförglömligt intryck.

Folket i Bild/Kulturfronts ordförande Karin Rosenqvist avslutade och tackade arrangörerna, särskilt Eva Myrdal och arbetsgruppen inom FiB/K Stockholm samt Jan Ask, Stina Borjo och deras medhjälpare i Degerfors.

Christer Lundgren

FÖRENINGEN

Norberg, tis 17 juli: Solidaritet är Grunden - Kärnan är Facket

Folket i Bild/Kulturfront Västmanland/Dalarna

Temadag i Norberg till minne av Norbergsstrejken 1891-92. Arrangemanget inleds på torget med öppet samtal med Eva Jonsson, riksorganisationen Nej till NATO, och Kirsti Kolthoff, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Samtal om bakgrund, förlopp och innebörd av FN:s konvention om kärnvapenförbud. 

FÖRENINGEN

1 maj i Karlskrona

2018-05-01

Aktivister från Folket i Bild och Nej till Nato demonstrerade, sålde Nej till Natos nya tidning och delade ut flygblad på samma tema.

FÖRENINGEN

FN-förbundet avslog FiB/K:s medlemsansökan

Christer Lundgren

2017-12-01

Svenska FN-förbundet har avslagit ansökan om medlemskap från Folket i Bild/Kulturfront. Konflikten handlar om våldsförbudet i FN-stadgan.