logo

FÖRENINGEN

Därför ska Sverige hålla fast vid neutralitetspolitiken

2017-04-27

Den 20 april talade Thage G Peterson i Örnsköldsvik över temat: Hur kan alliansfriheten och försvaret fungera i framtiden?

Thage G Peterson, fredskämpe, fd talman, statsråd i flera regeringar och numera även teolog berättade på onsdagskvällen den 20 april för ett 40-tal åhörare varför Sverige ska hålla fast vid neutralitetspolitiken. Men Thage började med att redogöra varför det var fel av USA och Englands starta ett krig mot Afghanistan i oktober 2001 och varför det var fel av Sverige att delta i detta krig. Ingen förbättring av kvinnornas förhållanden eller några andra fina mål har uppnåtts, tvärtom situationen har blivit allt värre för Afghanistans folk på grund av kriget.

Den fd försvarsministern argumenterade för att vår säkerhetspolitik skall bestämmas i Sverige och inte i Moskva, London, Beijing eller i Washington. Han var även bekymrad hur rysskräcken tillåts bestämma Sveriges utrikespolitik och menade – trots att han hade kritik mot Ryssland – att Sverige skulle sträva efter vänskapliga förhållanden med vårt östra grannland. Detta utifrån Sveriges eget intresse av stabilitet i vår del av världen. Thage G menade att Finland hade ett klokare politik gentemot Ryssland till exempel att dessa länders presidenter möter och samtalar med varandra.

Thage G Peterson poängterade att Sverige skulle hålla sig utanför NATO och det innebär att vi också ska säga upp det så kallade värdlandsavtalet med NATO.

Han sa bland annat även att beslutet att skrota folkförsvaret – med allmän värnplikt – var ett av sämsta beslut som riksdagen tagit. Thage argumenterade för att allmän värnplikt – både för män och kvinnor – bör införas snarast möjligt. 

Han talade mycket mer bland annat att det talades för lite om fred och att för lite ansträngningar gjordes för att skapa fred. Efter föredraget ställde den intresserade publiken många frågor bland annat föreslogs det att det skulle startas studiecirklar i ABF:s regi om Sveriges neutralitetspolitik.

Mötet hölls på Folkets Hus Gnistan i Örnsköldsvik och samarrangerades av ABF, Folket i Bild/Kulturfront, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, SSU och Vänsterpartiet.
 

Kenneth Lundgren

FÖRENINGEN

1 maj i Karlskrona

2018-05-01

Aktivister från Folket i Bild och Nej till Nato demonstrerade, sålde Nej till Natos nya tidning och delade ut flygblad på samma tema.

FÖRENINGEN

Destruktionen av Jemen och dess konsekvenser

2018-03-07

Isa Blumi, bitr. professor i historia vid Stockholms Universitet, kommer att ge en presentation (på engelska) i ämnet, enligt ovanstående titel.

Tid:   10 mars kl. 13:00-14:30

Plats: Victor Jara lokalen, Pontonjärgatan 36 B, 112 37
       Stockholm.

Arr.:  Föreningen JemenSolidaritet, Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen