logo

FÖRENINGEN

Därför ska Sverige hålla fast vid neutralitetspolitiken

2017-04-27

Den 20 april talade Thage G Peterson i Örnsköldsvik över temat: Hur kan alliansfriheten och försvaret fungera i framtiden?

Thage G Peterson, fredskämpe, fd talman, statsråd i flera regeringar och numera även teolog berättade på onsdagskvällen den 20 april för ett 40-tal åhörare varför Sverige ska hålla fast vid neutralitetspolitiken. Men Thage började med att redogöra varför det var fel av USA och Englands starta ett krig mot Afghanistan i oktober 2001 och varför det var fel av Sverige att delta i detta krig. Ingen förbättring av kvinnornas förhållanden eller några andra fina mål har uppnåtts, tvärtom situationen har blivit allt värre för Afghanistans folk på grund av kriget.

Den fd försvarsministern argumenterade för att vår säkerhetspolitik skall bestämmas i Sverige och inte i Moskva, London, Beijing eller i Washington. Han var även bekymrad hur rysskräcken tillåts bestämma Sveriges utrikespolitik och menade – trots att han hade kritik mot Ryssland – att Sverige skulle sträva efter vänskapliga förhållanden med vårt östra grannland. Detta utifrån Sveriges eget intresse av stabilitet i vår del av världen. Thage G menade att Finland hade ett klokare politik gentemot Ryssland till exempel att dessa länders presidenter möter och samtalar med varandra.

Thage G Peterson poängterade att Sverige skulle hålla sig utanför NATO och det innebär att vi också ska säga upp det så kallade värdlandsavtalet med NATO.

Han sa bland annat även att beslutet att skrota folkförsvaret – med allmän värnplikt – var ett av sämsta beslut som riksdagen tagit. Thage argumenterade för att allmän värnplikt – både för män och kvinnor – bör införas snarast möjligt. 

Han talade mycket mer bland annat att det talades för lite om fred och att för lite ansträngningar gjordes för att skapa fred. Efter föredraget ställde den intresserade publiken många frågor bland annat föreslogs det att det skulle startas studiecirklar i ABF:s regi om Sveriges neutralitetspolitik.

Mötet hölls på Folkets Hus Gnistan i Örnsköldsvik och samarrangerades av ABF, Folket i Bild/Kulturfront, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, SSU och Vänsterpartiet.
 

Kenneth Lundgren

FÖRENINGEN

Solidaritet är Grunden – Kärnan är Facket

"Solidaritet är Grunden – Kärnan är Facket
17 juli 2017
11.00 – I Norbergsstrejkens fotspår
Arne Andersson föreläser vid Storgruvan i Klackberg om strejken 1891-92 och den teater som hade premiär för fyrtio år sedan, där flera
hundra Norbergsbor medverkade.

FÖRENINGEN

Möte 4 juli Stortorget

Alla människors lika värde
Alla folks lika rätt
Färgsprakande appell på Stortorget Stockholm tisdag 4 juli 2017 kl 16-18.
Arrangör Anti-imperialistiska 4-julikommittén

FÖRENINGEN

Öppet Samtal i Norberg

Öppet Samtal
Film om: "Spelet om Norbergsstrejken 1891-92"
Abrahamsgården i Norberg 25 juni 2017 kl. 13.00

FÖRENINGEN

16 september sätter vi ned foten - Nej till Nato!

Den 9 september drar krigsövningen Aurora igång i Sverige och då även på Gotland. Tusentals soldater och Nato soldater kommer att öva på vår ö mellan 9 september till den 1 oktober. Mycket ljus och uppmärksamhet ger oss möjlighet att visa att det finns en alliansfri väg också och ett Nato motstånd här!