logo

REPORTAGE

De hjälper synskadade att få sin syn åter

Gruppen har anlänt med ”Chickenbuss” till Guatemala City och bär försiktigt ned bananlådorna med glasögon. Foto: Jan Fredriksson & Kristina Ström.

2018-08-21

Biståndsorganisationen Vision For All hjälpte behövande i Guatemala med synundersökningar och glasögon. Jan Fredriksson ingick i en grupp på åtta svenska biståndsarbetare. Här rapporterar han om insatsen.

– Que Dios le bendiga, Gud välsigne dig, säger den gamla kvinnan. Efter sex år hon fått ett par efterlängtade glasögon. Hon är en av många fattiga i Guatemala, där ett par glasögon utgör en oöverstiglig kostnad. En stor andel av de anställda arbetar utan formella anställningar och har inte tillgång till något socialförsäkringssystem, de kan förlora jobbet från en dag till en annan. Det gör att många har en lön som det är svårt att klara sig på.

Vi var en grupp på åtta svenskar från Vision for all, två optiker, två optikstuderande, tre assistenter och en gruppledare som reste till Guatemala i slutet av april i år och under tre veckor åkte vi runt i landet, gjorde synundersökningar och delade ut bättre begagnade glasögon som svenska folket har skänkt. Vi gjorde omkring 3 000 synundersökningar och delade ut ungefär lika många glasögon.

För skolbarn som sken upp när de fick sina första par glasögon, för husmödrar som kämpar med matlagning, tvätt och sömnad och hantverkare som har problem med nedsatt syn utgör ett par glasögon en skänk från ovan.

 T.v. Kön till synundersökning. Denna dag fick cirka 400 personer glasögon. T.h. Optiker Jan Ermeståhl gör en synundersökning. Foto: Jan Fredriksson & Kristina Ström

---

Vision for all är en ideell förening utan staligt stöd men med ekonomiskt stöd från olika optikföretag, enskilda optiker och föreningar som Odd Fellow och Lionsklubbar. Vi samlar in glasögon på olika platser i Sverige och sorterar, tvättar och mäter upp dem. Vi åker sedan till olika fattiga länder där glasögonen utprovas. På plats finns mottagarorganisationer som har planerat inför vårt besök. http://www.visionforall.org/

Jan Fredriksson

REPORTAGE

Jadens mästare

Lasse Lindström

En enda skulptur kan ta år att skapa, när jademästaren Lin Bozheng snidar sina mest detaljerade verk. På en utställning vid Kinas kulturcentrum i Stockholm visade han upp egna arbeten, men även verk som hans far och son skapat. Här berättar FiB/K:s Lasse Lindström om sitt möte med jadens mästare.

REPORTAGE

Iranska möten

Göran Tonström

"Ett land är dess folk. Oavsett vilket politiskt system som råder, vilka som bestämmer, har eller tar makten. Det är människan som lever där, som är kärnan. Utan henne torr och död öken, hur bördig och mjäll jorden än är." Så inleds ett fotoreportage av Göran Tonström, som reste till Iran för att skildra folket.

REPORTAGE

Fredrika Gårdfeldt: ”Fred och solidaritet bygger Guds rike på jorden”

Christer Lundgren

Fredrika Gårdfeldt är präst i Katarina församling på Södermalm i Stockholm. Vid de nordiska fredssamtalen i Degerfors berättade hon mycket personligt om sin kyrkliga bakgrund och sitt engagemang som samordnare för Katarinauppropet, en appell som säger ja till human flyktingpolitik, nej till svensk vapenexport. Här intervjuas hon av FiB/K:s Christer Lundgren.