logo

KULTUR

”Det är skimmer i molnen och glitter i sjön …”

Gustaf Fröding med sin sjuksköterska Signa Trotzig i augusti 1910 före sin 50-årsdag.

2017-10-04

Gustaf Fröding tillhör de i bästa mening klassiska svenska diktarna. Trots hans relativt korta levnad (1860–1911) och den mycket begränsade skaparperioden kunde han ändå åstadkomma så många både till form och innehåll vitt skilda dikter. Ibland folkligt humoristiska på rimmad värmländska, ibland sökande, filosofiska eller helt enkelt galna dikter, som tillkom under hans sjukdomsperiod. Bland Frödings dikter finns också dikter med stort socialt och politiskt patos, till exempel den skoningslösa Den gamla, goda tiden. Cornelis Vreeswijk kallade Fröding en hipp poet och gruppen Mando Diaos nya version av Strövtåg i hembygden visar hur skalden vunnit nya generationer läsare – och lyssnare. 

Musikaliteten i språket präglar även de icke tonsatta dikterna, som Vallarelåt, där själva naturen framstår så ljudande vackert.

Den andra dikten, En ghasel, är mörkare och skildrar den instängdhet som Fröding upplevde, eller kanske snarare det stora avståndet till det verkliga livet där utanför jagets eget galler. (Ghasel är en diktform i den arabiska och persiska litteraturen vars bärande idé ofta är den längtande kärleken).

De kortare, och friare dikterna, visar ytterligare en sida av Frödings stora vingbredd i dessa till synes spontant återgivna naturintryck – i ena fallet det just nu levande, gröna bladet och i det andra den evighetbärande gråstenen.

Fyra dikter av Gustaf Fröding
 
Vallarelåt
Hör du ej bjällrorna, hör du, hur sången 
vallar och går och går vilse i vall? 
Korna de råma och påskynda gången, 
följa i lunk efter jäntans trall.
Hör, hur det ljuder kring myr och mo: 
Lilja – mi Lilja – mi Lilja – mi ko! 
Eko vaknar i bergigt bo, 
svarar ur hällarne 
långt norr i fjällarne: 
Lilja – mi Lilja – mi ko!
Bjällklangen dallrar och faller och stiger, 
suset är stilla och vilar i ro, 
skogen är kvälltung och sömnig och tiger. 
Endast den vallande 
låten går kallande 
fram genom nejden kring myr och mo.
Natten är nära och solskenet rymmer, 
ser du på tjärnet, hur töcknet står! 
Skuggan förlänges, förtätas och skymmer, 
snart över skogarne mörkret rår.
Mörk sover tallen, mörk sover granen, 
dovare sorlar en bergbäcks fall. 
Fjärmare klingar den höga sopranen, 
vallar och går och går vilse i vall.
 
 
En ghasel
Jag står och ser på världen genom gallret; 
jag kan, jag vill ej slita mig från gallret, 
det är så skönt att se, hur livet sjuder 
och kastar höga böljor upp mot gallret, 
så smärtsamt glatt och lockande det ljuder, 
när skratt och sånger komma genom gallret.
Det skiftar ljust av asp och al och björk, 
där ovanför står branten furumörk, 
den friska doften tränger genom gallret. 
Och över viken vilket präktigt sken, 
i varje droppe är en ädelsten, 
se, hur det skimrar härligt genom gallret!
Det vimlar båtar där och ångare 
med hornmusik och muntra sångare 
och glada människor i tusental, 
som draga ut till fest i berg och dal; 
jag vill, jag vill, jag skall, jag måste ut 
och dricka liv, om blott för en minut, 
jag vill ej långsamt kvävas bakom gallret!
Förgäves skall jag böja, skall jag rista 
det gamla obevekligt hårda gallret 
– det vill ej tänja sig, det vill ej brista, 
ty i mig själv är smitt och nitat gallret, 
och först när själv jag krossas, krossas gallret. 
 
 
Ett grönt blad på marken
Grönt! Gott, 
friskt, skönt vått! 
Rik luft, mark! 
Ljuvt stark, 
rik saft, 
stor kraft! 
Friskt skönt 
grönt!
 
 
Gråbergssång
Stå 
grå, 
stå 
grå, 
stå 
grå, 
stå 
grå, 
stå 
grå-å-å-å. 
Så är gråbergs gråa sång 
lå-å-å-å-å-å-å-å-å-ng.

         

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR!
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Bengt Berg

KULTUR

Bokrecension: The Vanishing American Adult

Bo Kramsjö

2018-05-16

Ben Sasse, republikansk senator från Nebraska, är författare till boken The Vanishing American Adult. Senator Sasse menar att amerikansk ungdom har drivit bort från det amerikanska samhällets grundläggande principer.

KULTUR

Bokrecension: Förlåten

Agneta Willans

2018-05-15

Agnes Lidbeck debuterade 2017 med sin kritikerrosade roman Finna sig. Den handlar om de disparata roller dagens kvinnor har och också accepterar – älskarinnan, modern, vårdaren – den självutplånande, som därmed ständigt är missnöjd med sin situation, men tycks ha svårt att bryta det invanda mönstret. Fången och stelnad i genussystemet.

KULTUR

Lyrik: Den poetiska cykeln

Bengt Berg

2018-05-14

LEIF NELSON är en skånsk kulturprofil med många konstnärliga verksamheter i sitt skapande: Grafiker, målare, tecknare, formgivare och författare som inte minst blivit välkänd genom sina författarporträtt. 

KULTUR

Bokrecension: En onödig debattbok?

Torbjörn Wikland

2018-05-11

Allt fler, även folk som inte läser ledarsidor, kultursidor och djupare politiska analyser i våra media, har förstått att Kina blivit en stormakt, framför allt ekonomiskt men även politiskt. Efterhand växer därför fram ett intresse för att bättre förstå och även bevaka Kinas roll i världen och världspolitiken.