logo

KULTUR

”Det är skimmer i molnen och glitter i sjön …”

Gustaf Fröding med sin sjuksköterska Signa Trotzig i augusti 1910 före sin 50-årsdag.

2017-10-04

Gustaf Fröding tillhör de i bästa mening klassiska svenska diktarna. Trots hans relativt korta levnad (1860–1911) och den mycket begränsade skaparperioden kunde han ändå åstadkomma så många både till form och innehåll vitt skilda dikter. Ibland folkligt humoristiska på rimmad värmländska, ibland sökande, filosofiska eller helt enkelt galna dikter, som tillkom under hans sjukdomsperiod. Bland Frödings dikter finns också dikter med stort socialt och politiskt patos, till exempel den skoningslösa Den gamla, goda tiden. Cornelis Vreeswijk kallade Fröding en hipp poet och gruppen Mando Diaos nya version av Strövtåg i hembygden visar hur skalden vunnit nya generationer läsare – och lyssnare. 

Musikaliteten i språket präglar även de icke tonsatta dikterna, som Vallarelåt, där själva naturen framstår så ljudande vackert.

Den andra dikten, En ghasel, är mörkare och skildrar den instängdhet som Fröding upplevde, eller kanske snarare det stora avståndet till det verkliga livet där utanför jagets eget galler. (Ghasel är en diktform i den arabiska och persiska litteraturen vars bärande idé ofta är den längtande kärleken).

De kortare, och friare dikterna, visar ytterligare en sida av Frödings stora vingbredd i dessa till synes spontant återgivna naturintryck – i ena fallet det just nu levande, gröna bladet och i det andra den evighetbärande gråstenen.

Fyra dikter av Gustaf Fröding
 
Vallarelåt
Hör du ej bjällrorna, hör du, hur sången 
vallar och går och går vilse i vall? 
Korna de råma och påskynda gången, 
följa i lunk efter jäntans trall.
Hör, hur det ljuder kring myr och mo: 
Lilja – mi Lilja – mi Lilja – mi ko! 
Eko vaknar i bergigt bo, 
svarar ur hällarne 
långt norr i fjällarne: 
Lilja – mi Lilja – mi ko!
Bjällklangen dallrar och faller och stiger, 
suset är stilla och vilar i ro, 
skogen är kvälltung och sömnig och tiger. 
Endast den vallande 
låten går kallande 
fram genom nejden kring myr och mo.
Natten är nära och solskenet rymmer, 
ser du på tjärnet, hur töcknet står! 
Skuggan förlänges, förtätas och skymmer, 
snart över skogarne mörkret rår.
Mörk sover tallen, mörk sover granen, 
dovare sorlar en bergbäcks fall. 
Fjärmare klingar den höga sopranen, 
vallar och går och går vilse i vall.
 
 
En ghasel
Jag står och ser på världen genom gallret; 
jag kan, jag vill ej slita mig från gallret, 
det är så skönt att se, hur livet sjuder 
och kastar höga böljor upp mot gallret, 
så smärtsamt glatt och lockande det ljuder, 
när skratt och sånger komma genom gallret.
Det skiftar ljust av asp och al och björk, 
där ovanför står branten furumörk, 
den friska doften tränger genom gallret. 
Och över viken vilket präktigt sken, 
i varje droppe är en ädelsten, 
se, hur det skimrar härligt genom gallret!
Det vimlar båtar där och ångare 
med hornmusik och muntra sångare 
och glada människor i tusental, 
som draga ut till fest i berg och dal; 
jag vill, jag vill, jag skall, jag måste ut 
och dricka liv, om blott för en minut, 
jag vill ej långsamt kvävas bakom gallret!
Förgäves skall jag böja, skall jag rista 
det gamla obevekligt hårda gallret 
– det vill ej tänja sig, det vill ej brista, 
ty i mig själv är smitt och nitat gallret, 
och först när själv jag krossas, krossas gallret. 
 
 
Ett grönt blad på marken
Grönt! Gott, 
friskt, skönt vått! 
Rik luft, mark! 
Ljuvt stark, 
rik saft, 
stor kraft! 
Friskt skönt 
grönt!
 
 
Gråbergssång
Stå 
grå, 
stå 
grå, 
stå 
grå, 
stå 
grå, 
stå 
grå-å-å-å. 
Så är gråbergs gråa sång 
lå-å-å-å-å-å-å-å-å-ng.

         

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR!
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Bengt Berg

KULTUR

Klassiker-tipset: Per Anders Fogelström

Mattias Arreborn

2017-12-13

I augusti i år var det 100 år sedan Per Anders Fogelström föddes i Matteus församling i Stockholm. Större delen av sitt liv bodde och verkade han dock på Södermalm i samma stad, och det är denna stadsdel som spelar en viktig roll som fond för flertalet av de händelser som skildras i Fogelströms mest populära romaner; från Mina drömmars stad (1960) till Stad i världen (1968).

KULTUR

Bokrecension: Sidonie & Nathalie: Från Limhamn till Lofoten

Solveig Giambanco

2017-12-12

Sigrid Combüchens senaste roman pendlar mellan två tidsplan; nutid och krigsåren 1944-45. De unga kvinnorna Sidonie och Nathalie kommer ofrivilligt att göra sällskap på flykten från norra Frankrike under andra världskriget. En flykt till Sverige över Öresund, på osäkra båtar, i mörker och ovisshet.

KULTUR

En historisk utblick på temat ord och inga visor

Mattias Arreborn

2017-12-12

Recensionsansvarige Mattias Arreborn tar en titt på tre titlar under temat ord och inga visor. De tre han sätter under sin lupp är Léon Bloy: Otrevligheter,  August Strindberg: Det nya riket samt Mary Wollstonecraft: Till försvar för kvinnans rättigheter.

KULTUR

Ryska revolutionen i Berlin

Margareta Zetterström

2017-12-11

Förra säsongen visades på Deutsches Historisches Museum i Berlin en utställning som, i ett inhemskt tyskt perspektiv, måste betecknas som banbrytande. Utställningen hette kort och gott "Tysk kolonialism" och skildrade Tysklands framfart som kolonialmakt vid 1800-talets slut och 1900-talets början, framför allt i Tyska Sydvästafrika. I oktober i år öppnade samma museum portarna för en lika stort upplagd utställning om Ryska revolutionen. Den heter "1917. Revolution. Ryssland och Europa" och är en både bred och djupgående skildring av revolutionens orsaker, förlopp och följdverkningar. Det skriver Margareta Zetterström.