logo

KULTUR

En historisk utblick på temat ord och inga visor

2017-12-12

Recensionsansvarige Mattias Arreborn tar en titt på tre titlar under temat ord och inga visor. De tre han sätter under sin lupp är Léon Bloy: Otrevligheter,  August Strindberg: Det nya riket samt Mary Wollstonecraft: Till försvar för kvinnans rättigheter.

Léon Bloy: Otrevligheter (1894; Alastor press, 2017)
Otrevligheter a¨r en novellsamling från 1894 om do¨d, vansinne och religiös ångest, skriven pa° lika grym som ofo¨rliknelig taggtra°dsprosa av Le´on Bloy (1846-1917); det ”sta¨ndiga raseriets fo¨rfattare” och ”invektivens geni”. Här presenteras för första gången på svenska denne sma¨delsernas sma¨ltugn som sliter upp onda blommor pa° modernitetens dyngho¨g, men katoliken Bloys misantropi drivs av en djup fo¨rtvivlan info¨r ma¨nniskornas do¨vhet info¨r Gud.

August Strindberg: Det nya riket (1882; Norstedts, 1999)
En klassiker i genren från Sveriges på sin tid kanske meste kverulant. ”Så mycket smörja här pratades, så mycken förfalskad svensk historia, så mycken chauvinism, sabelskrammel, uppgrävningar, trumvirvlar. Leipzig och Lützen, till och med Poltava, Hannibal och Karl XII, Gustav II Adolf och […] Sturar och Vasar.” 135 år gammal är Det nya riket en medryckande och hänsynslös uppgörelse med vissa aspekter av det svenska samhället som vi kan känna igen än i dag – snart sagt ingen går fri.

Mary Wollstonecraft: Till försvar för kvinnans rättigheter (1792; Ordfront, 2017)
År 1792, mitt under den franska revolutionen, gav den 33-åriga Mary Wollstonecraft ut sin bok Till försvar för kvinnans rättigheter. Det är ett verk skrivet med självsäkerhet och briljans. Författarinnan skräder inte orden när hon bemöter de författare hon anser har degraderat kvinnan – bland andra Rousseau, som hon själv beundrade. 
Till försvar för kvinnans rättigheter slår ett slag för kvinnans rätt till självständighet och intellektuell utveckling och betraktas som en av feminismens största klassiker.
 

Teckna en prenumeration här
 

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! 
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Mattias Arreborn

KULTUR

Bok: Operation Barbarossa – Världshistoriens största fälttåg

Sisela Björnsson

2018-01-16

Att invadera Sovjetunionen var Hitlers huvudplan under andra världskriget, konkretiserad i ”Generalplan Ost” och ”Plan Oldenburg”. Samtliga östeuropeiska territorier fram till Uralbergen, samt Kaukasus, skulle koloniseras och 45 miljoner slaver och judar förintas eller fördrivas.

KULTUR

Bokrecension: Blixt från oklar himmel

Olof Rydström

2018-01-16

Men vad står det egentligen? Det är en i bästa mening överraskande samhällskunskapsbok av Sara Granér. Rimmen håller samman tre olika saker, begrepp eller företeelser. Du tvingas själv fundera över samband – om det alls finns.

KULTUR

Film: Lyser med sin frånvaro på svensk biografscen

Joacim Blomqvist

2018-01-15

Ännu lyser den Oscarsnominerade haitiske Raoul Pecks film om de unge Karl Marx, Le jeune Karl Marx (Den unge Karl Marx) med sin frånvaro på den svenska biografscenen. Att filmen i huvudsak diskuterar Kommunistiska manifestets (Manifest der Kommunistischen Partei, 1848), tillblivelsehistoria verkar inte så intressant trots att det i år har gått 170 år sedan Karl Marx och Friedrich Engels, efter Kommunisternas förbunds beslut, inledde arbetet med denna klassiker. Att det dessutom har gått 100 år sedan ryska revolutionen slutligen populariserade Marx och Engels idéer, som elegant formulerades i Manifestet borde kanske ha ökat intresset för Raoul Pecks film.