logo

NYHETER

SDP:s partistyrelse: Finland bör underteckna konventionen om kärnvapenförbud

Bilden är tagen vid Auroraövningen på Gotland. Foto Stig Hammarstedt

2017-10-16

Pressmeddelande. Publicerat: 12.10.2017

SDP:s partystyrelse 

Uttalande om konventionen om kärnvapenförbud

Kärnvapnen hotar hela mänsklighetens existens. Världens 15 000 kärnspetsars förstörelsekraft räcker mångfaldigt till för att göra jordklotet obeboeligt. Kärnvapen utgör inte krigsredskap utan folkmordsredskap. En enda kärnsprängning i Europa kan medföra förödande effekter i hela världsdelen, även i Finland och för finländarna.

Strävandena att förbjuda kärnvapen fick fart under 1960-talet och ledde först till provstoppsavtalet och sedan till icke-spridningsavtalet som slöts år 1968 och som trädde i kraft två år senare.

I icke-spridningsavtalet finns tre pelare: förhindrandet av kärnvapenspridning och utfästelse från kärnvapenfria länder att inte införskaffa sådana samt alla länders rätt till fredlig användning av kärnkraft. Den tredje pelaren utgörs av de dåvarande fem kärnvapenländernas utfästelse att befrämja kärnvapennedrustning och slutligen göra sig av med sina kärnvapen.

Efter icke-spridningsavtalet har några länder upphört med sina kärnvapenprogram, men länder utanför avtalet; Indien, Israel och Pakistan har utvecklat kärnvapen. Så har även Nord-Korea som har lösgjort sig från avtalet.

Stormakternas ledare har ibland lyft fram visionen om en kärnvapenfri värld. De länder som har utfäst sig som kärnvapenfria har dock förgäves väntat på att kärnvapenländerna på allvar skulle inleda förverkligandet av förpliktelsen till nedrustning. Kärnvapenstaternas tillit till sina kärnvapen lockar även andra att tro att de kan trygga sin egen ställning och makt genom att införskaffa kärnvapen.

Den förhandlingsprocess, som omfattade över 120 länder, och som inleddes i FN för två år sedan, har lett till godkännande av konvention om totalförbud mot kärnvapen och öppnandet av konventionen för undertecknande.  Europeiska Unionens alliansfria länder; Irland, Österrike, Cypern, Malta och Sverige deltog i processen från första början.

SDP anser Finlands frånvaro från denna grupp synnerligen beklaglig. Enligt SDP bör Finland godkänna konventionen som förbjuder kärnvapen och för sin del undeteckna den.

Finland och Sverige borde från början ha koordinerat sitt agerande tillsamman. Ett gemensamt uppträdande skulle ha gett oss tillsamman en större vikt i förhandlingarna och stött strävandena att rätta till de svagheter som nu finns kvar i konventionen.

Kärnvapennedrustning förutsätter givetvis att alla kärnvapenmakter deltar, men en ny konvention å sin sida upprätthåller och ökar trycket i den riktningen.

Konventionen om kärnvapenförbud och icke-spridningsavtalet kompletterar varandra. Genom att delta i processen som strävar till totalförbud mot kärnvapen visar Finland att landet inte bygger sin säkerhet på någons som helst kärnvapen.

Länk till finska versionen

NYHETER

Fria ordet stoppades i Fria ordets hus

Jan Bjerkesjö

2017-11-13

När det kommunistiska partiet och ABF i Växjö ville arrangera en föreläsning av Anders Carlsson, partiets före detta ordförande, i Fria Ordets hus sa kultur- och fritidsförvaltningen nej. Föredraget handlade om Anders Carlssons nya bok om den ryska revolutionen - En resa in i det okända.

NYHETER

Lika lön för utländska arbetare

2017-10-24

På måndagkvällen fattade EU-ministrar beslut som innebär att utländsk arbetskraft ska få samma lön som inhemska. 

– Det var en bred kompromiss som inte delar Europa i två delar, öst och väst. Nu har vi ett brett stöd för det här förslaget och det är jag väldigt glad för. Det bådar gott från det fortsatta arbetet, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till SVT Nyheter direkt efter mötet i Luxemburg.

NYHETER

Carl Johan De Geer får belöningsmedalj

2017-10-20

Regeringen tilldelar konstnären Carl Johan De Geer, konstnären Britta Marakatt-Labba samt förintelseöverlevaren Livia Fränkel belöningsmedaljen Illis quorum meruere labores för deras kulturella insatser på riksplanet.

Medaljen Illis quorum meruere labores används för att belöna personliga insatser på riksplanet för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.

Carl Johan De Geer tilldelas Illis quorum-medaljen, 12:e storleken, för ett enastående konstnärskap som förnyat och berikat den svenska konstscenen.