logo

NYHETER

SDP:s partistyrelse: Finland bör underteckna konventionen om kärnvapenförbud

Bilden är tagen vid Auroraövningen på Gotland. Foto Stig Hammarstedt

2017-10-16

Pressmeddelande. Publicerat: 12.10.2017

SDP:s partystyrelse 

Uttalande om konventionen om kärnvapenförbud

Kärnvapnen hotar hela mänsklighetens existens. Världens 15 000 kärnspetsars förstörelsekraft räcker mångfaldigt till för att göra jordklotet obeboeligt. Kärnvapen utgör inte krigsredskap utan folkmordsredskap. En enda kärnsprängning i Europa kan medföra förödande effekter i hela världsdelen, även i Finland och för finländarna.

Strävandena att förbjuda kärnvapen fick fart under 1960-talet och ledde först till provstoppsavtalet och sedan till icke-spridningsavtalet som slöts år 1968 och som trädde i kraft två år senare.

I icke-spridningsavtalet finns tre pelare: förhindrandet av kärnvapenspridning och utfästelse från kärnvapenfria länder att inte införskaffa sådana samt alla länders rätt till fredlig användning av kärnkraft. Den tredje pelaren utgörs av de dåvarande fem kärnvapenländernas utfästelse att befrämja kärnvapennedrustning och slutligen göra sig av med sina kärnvapen.

Efter icke-spridningsavtalet har några länder upphört med sina kärnvapenprogram, men länder utanför avtalet; Indien, Israel och Pakistan har utvecklat kärnvapen. Så har även Nord-Korea som har lösgjort sig från avtalet.

Stormakternas ledare har ibland lyft fram visionen om en kärnvapenfri värld. De länder som har utfäst sig som kärnvapenfria har dock förgäves väntat på att kärnvapenländerna på allvar skulle inleda förverkligandet av förpliktelsen till nedrustning. Kärnvapenstaternas tillit till sina kärnvapen lockar även andra att tro att de kan trygga sin egen ställning och makt genom att införskaffa kärnvapen.

Den förhandlingsprocess, som omfattade över 120 länder, och som inleddes i FN för två år sedan, har lett till godkännande av konvention om totalförbud mot kärnvapen och öppnandet av konventionen för undertecknande.  Europeiska Unionens alliansfria länder; Irland, Österrike, Cypern, Malta och Sverige deltog i processen från första början.

SDP anser Finlands frånvaro från denna grupp synnerligen beklaglig. Enligt SDP bör Finland godkänna konventionen som förbjuder kärnvapen och för sin del undeteckna den.

Finland och Sverige borde från början ha koordinerat sitt agerande tillsamman. Ett gemensamt uppträdande skulle ha gett oss tillsamman en större vikt i förhandlingarna och stött strävandena att rätta till de svagheter som nu finns kvar i konventionen.

Kärnvapennedrustning förutsätter givetvis att alla kärnvapenmakter deltar, men en ny konvention å sin sida upprätthåller och ökar trycket i den riktningen.

Konventionen om kärnvapenförbud och icke-spridningsavtalet kompletterar varandra. Genom att delta i processen som strävar till totalförbud mot kärnvapen visar Finland att landet inte bygger sin säkerhet på någons som helst kärnvapen.

Länk till finska versionen

NYHETER

Ställer åtta krav på insatserna i Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén

2017-12-13

I morgon fredag ska riksdagen debattera den svenska militära närvaron i Afghanistan. Inför den debatten ställer Svenska Afghanistankommittén åtta krav. "Regeringen föreslår att Sverige förlänger sin militära närvaro i Afghanistan, ytterligare ett år. Riksdagen debatterar den 15 december. Vi är inte emot militär närvaro i Afghanistan av princip, men ställer åtta krav på närvaron", skriver SAK.

NYHETER

Vapenförsäljningen ökar för första gången sedan 2010 enligt SIPRI

2017-12-11

De största vapenproducerande företagens och militära tjänsteföretagens försäljning av vapen och militära tjänster (SIPRI:s Top 100-lista) uppgick 2016 till totalt 374,8 miljarder dollar enligt nya siffror publicerade av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) idag.

NYHETER

Nya Tider nekas att ställa ut på Bokmässan

2017-11-28

Efter årets mässa inleddes ett analysarbete som nu har färdigställts. Bokmässans ledning kan i dag redogöra för en rad nya beslut inför 2018. Ett av besluten är att Bokmässan, efter en samlad bedömning, kommer att neka Nya Tider att ställa ut vid nästa års mässa.

NYHETER

Fria ordet stoppades i Fria ordets hus

Jan Bjerkesjö

2017-11-13

När det kommunistiska partiet och ABF i Växjö ville arrangera en föreläsning av Anders Carlsson, partiets före detta ordförande, i Fria Ordets hus sa kultur- och fritidsförvaltningen nej. Föredraget handlade om Anders Carlssons nya bok om den ryska revolutionen - En resa in i det okända.