logo

NYHETER

Fred mellan folken och skydd för naturen

Foto: NASA/Wikimedia Common

2018-05-22

Fred mellan folken och skydd för naturen

”Upprop för Östersjön – ett fredens hav” är titeln på ett omfattande internationellt upprop från maj 2018 för den hotade Östersjön. Undertecknarna uppmanar alla regeringar kring Östersjön att använda sina finansiella resurser till att rädda innanhavet i stället för till  militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet. Avsikten är att skapa debatt om de militära hoten i området och att omvandla det för fred mellan folken och skydd för miljön.

Här är hela uppropet och dess undertecknare. Läs mer i Folket i Bild / Kulturfront nr 6-7, 2018.


Till alla regeringar, parlamentariker och EU-parlamentariker i Östersjöregionen 

Till alla miljö- och fredsinstitutioner i Östersjöregionen 


UPPROP FÖR ÖSTERJÖN 
ETT FREDENS HAV

Fred mellan folken och skydd för naturen! 

Östersjön, vårt sårbara innanhav, är ett av de mest trafikerade, sköra och förorenade haven i världen. Förutom otaliga miljöproblem hotas Östersjön även av den snabbt växande militära verksamheten i området. 
Förutom att de permanenta truppernas antal i Östersjöområdet har ökat, har även krigsövningarnas antal ökat, såsom även antalet länder och soldater som deltar i övningarna.  Även övningarnas innehåll har förändrats. Tidigare övades främst krishantering. Idag simuleras även tungt beväpnade och välutrustade truppsammandrabbningar samt krigföring med atomvapen. Dessutom eskalerade antalet luftrumsöverträdelser och farliga närflygningar sommaren 2017. 

Militärövningar med flera tusen, och till och med tiotusentals deltagare, anordnas flera gånger årligen av både västländerna och Ryssland. Detta ökar dramatiskt spänningen mellan väst och öst och bidrar till miljöföroreningen i området. Övningarna utgör ett hot mot världsfreden och är ett slöseri med värdefulla resurser som bör användas för att ta itu med redan existerande och framtida miljöskyddsutmaningar. 
Omfattande krigsövningar som Arctic Challenge, Northern Coast, Aurora och Zapad, vilka ägde rum år 2017, kan även föranleda misstag med förödande konsekvenser. 
Ett ytterligare hot utgör moderniseringen av atomvapnen vilken enligt många krigsanalytiker och fredsforskare sänker tröskeln för deras ibruktagande. Förutom atomvapnen i Storbritannien och Frankrike har USA atomvapen utplacerade i Europa. Ryssland har atomvapen på olika platser i landet och har sannolikt även i Kaliningrad stationerat missiler som kan bära atomvapen.  
Det bör även beaktas att det invid Östersjöns kuster finns flera atomkraftverk och andra nukleära industrianläggningar vilka utgör en stor fara i militära stressituationer såsom omfattande krigsövningar, konfliktsituationer eller krig.

Slutligen hotas Östersjön även av det militära arvet från tidigare krig; bland annat tusentals ton sprängämnen och kemiska vapen som dumpades under första världskriget, och av bomber, minor och annat krigsmateriel som dumpades efter andra världskriget och som uppskattas uppgå till flera hundratusen ton. 

Vi – som har undertecknat detta Upprop
•    uppmanar alla regeringar i Östersjöområdet att använda sina finansiella resurser till att rädda Östersjön istället för att finansiera militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet!
•    har för avsikt att skapa debatt om de militära hoten i Östersjöområdet. Vi vill engagera politiker, fredsinstitut, fredsforskare, konstnärer, kända personligheter, medborgarorganisationer och socialt engagerade medborgare i hela Östersjöområdet att delta i vårt projekt att omvandla Östersjön till ett FREDENS HAV – fred mellan folken och skydd för miljön!

Östersjöområdet 2.5.2018

•    Christer Alm, Miljöringen - Lovisa, Finland, christer.alm45(at)gmail.com
•    Heidi Andersen, Bestemødre for fred, Oslo gruppen, Norge, bestemodreforfred(at)gmail.com
•    Tatyana Artemova, Co-Chairperson of the Association of Environmental Journalists of the Union of Journalists of St. Petersburg and Leningrad region, St. Petersburg, Ryssland, t.artyomova(at)gmail.com

•    Gertrud Åström, Östersjöfred, Sverige, gertrud.astrom(at)helahut.se     

•    Lidiya Ivanovna Baykova, Chairperson, Yaroslavl’ regional ecological public organization "Green branch", Ryssland, greenbranch(at)yandex.ru

•    Irina A. Baranovskaya, Kurgolovo settlement, Kingisepp district, Leningrad region, Ryssland, ladyforest(at)mail.ru 

•    Lorenz Gösta Beutin, ledamot i tyska förbundsdagen, ordf. för partiet DIE LINKE. Schleswig-Holstein, Tyskland, lorenz.beutin(at)bundestag.de
•    Claus Biegert, Nuclear Free Future Award Foundation, Tyskland, c.biegert(at)nffa.de

•    Waltraud Bischoff, Frauen wagen Frieden in der Pfalz, Tyskland, webischoff(at)web.de
•    Tord Björk, Aktivister för fred, Sverige, tord.bjork(at)gmail.com
•    Sidsel Bjørneby,  Bestemødre for fred, Lillehammergruppen, Norge, sidsel.bjorneby(at)gmail.com     
•    Oleg Bodrov  Chairperson of the Public Council of the South Coast of the Gulf of Finland, Sosnovy Bor, Leningrad Oblast, Ryssland, bodrov(at)greenworld.org.ru
•    Magret Bonin, Friedensforum Neumünster, Tyskland, bonins(at)web.de
•    Agnieszka FiszkaBorzyszkowska, Polish Ecological Club - East Pomeranian Branch, Polen, agnieszka.fiszka(at)phdstud.ug.edu.pl
•    Reiner Braun, Co-President International Peace Bureau (IPB), Tyskland, Hr.Braun(at)gmx.net
•    Ingeborg Breines, f.d. co-president för Internationella Fredsbyrån (IPB), f.d. direktör UNESCO (i Paris, Islamabad ,Génève), Norge, i.breines(at)gmail.com

•    Ida Carlén, Coalition Clean Baltic, Sverige, ida.carlen(at)ccb.se

•    Natalia Danilkiv, Green Planet, Ryssland, defrigesco(at)mail.ru

•    Alexander Drozdov, leading researcher at the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences, Professor at the Russian International Academy of Tourism, Deputy editor-in-chief of the journal "Environmental Planning and Management", scientific consultant of the movement "save Utrish", Ryssland, drozdov2009(at)gmail.com

•    Ivars Dubra, Association "Mēs Zivīm" (We for the Fish), Lettland, meszivim(at)inbox.lv

•    Mikhail Durkin, Kaliningrad, Ryssland, mikhail.durkin(at)ccb.se
•    Staffan Ekbom, ordförande för riksföreningen Nej till Nato, Sverige,  ekbom.staffan(at)gmail.com 
•    Trine Eklund, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Oslo, Norge,
t-eklun(at)online.no
•    Christiane Feuerstack, Friedensprojekt Ostseeraum, Eckernförde, Tyskland
christiane(at)feuerstack.net
•    Ola Friholt, ordförande för Fredsrörelsen på Orust, Sverige, ola.friholt(at)gmail.com    
•    Albert F. Garipov, Chairperson of the Antinuclear Society of Tatarstan, Kazan, Republic of Tatarstan, Ryssland, algaraf(at)mail.ru
•    Karen Genn, Friedenskreis Eutin, Tyskland, Kgenn(at)web.de
•    Susanne Gerstenberg, Kvinnor för fred, Sverige, susanne.gerstenberg(at)telia.com
•    Edmundas Greimas, Lithuanian Fund for Nature, Litauen, edmundas.g(at)glis.lt

•    Dr. Markus Gunkel, Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite 
Abrüstung e. V., Tyskland, hamburger-forum(at)hamburg.de

•    Olli-Pekka Haavisto, styrelsemedlem, Jordens Vänner Finland,
ollipekka.haavisto(at)gmail.fi

•    Horst Hamm, Nuclear Free Future Award Foundation, Tyskland, horsthamm(at)t-online.de

•    Revd. Antje Heider-Rottwilm, OKRin.i.R., European Ecumenical Network Church and Peace e.V., Tyskland, heider-rottwilm(at)church-and-peace.org

•    Nils Höglund, Coalition Clean Baltic, Sverige, nils.hoglund(at)ccb.se

•    Jens Holm, Member of Parliament, the Committee on Environment and Agriculture, the Committee on European Union Affairs, Left Party, Sverige, jens.holm(at)riksdagen.se

•    Ianthe Holmberg, Svenska Kvinnors Vänsterförbund SKV, Sverige, ianthe.holmberg(at)telia.com

•    Frank Hornschu, verkst.dir./ordf., DGB – German Trade Union Confederation, Kiel regionen, Tyskland, Frank.Hornschu(at)dgb.de

•    Birgit Hüva, Eesti Roheline Liikumine, Estland, birgithva(at)gmail.com

•    Iurii Ivanov, Apatity, Murmansk region, Ryssland, yura.ivanov(at)kec.org.ru

•    Marina Janssen, Center Of Applied Ecology, Sillamae, Estland, marijanssenest(at)gmail.com
•    Kati Juva, Läkarens sociala ansvar, Finland, katijuva(at)kaapeli.fi   
    
•    Elita Kalina, Environmental Protection Club, Lettland,  elita(at)vak.lv 

•    Alena Karaliova, Human Rights Initiative “Citizen and Army”, Ryssland, karaliova.alena(at)gmail.com

•    Kristine Karch, International Co-ordinating Committee (of “No to War No to NATO”), Tyskland, kristine(at)kkarch.de

•    Veronika Katsova, group of the public support of the Council of the Southern Coast of the Gulf of Finland, Sosnovy Bor, Leningrad region, Ryssland, katveronika(at)yandex.ru  

•    Dilbar N. Klado, the Foundation for the Preservation of the Intellectual Heritage of Alexey V. Yablokov, Moscow, Ryssland, dilbark(at)mail.ru 

•    Dr. med. Mechthild Klingenburg-Vogel, Schleswigerstr. 42, 24113 Kiel, Tyskland, klingenburg-vogel(at)web.de

•    Ulla Klötzer, Kvinnor Mot Atomkraft, Finland, ullaklotzer(at)yahoo.com       

•    Kirsti Kolthoff, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet - IKFF
Uppsalakretsen, Sverige, kihkokhk07 (at)gmail.com

•    Natalia Kovaleva, Chairperson of the Board of St. Petersburg Regional Department of the Russian Society of Medical Genetics, St. Petersburg, Ryssland,  kovalevanv2007(at)yandex.ru
•    Elisabeth och Peter Kranz, Das Ökumenische Zentrum für Umwelt-, Friedens- und Eine-Welt-Arbeit, Tyskland,  p-kranz(at)oekumenischeszentrum.de 
•    Elena Kruglikova, Apatity, Murmansk region, Ryssland, elena.kruglikova(at)kec.org.ru

•    Nikolay Alekseevich Kuzmin, Chairman of the Standing Committee on Ecology and Nature Management of the Legislative Assembly of the Leningrad Region, Sosnovy Bor, Leningrad Region, Ryssland, kuzminna58(at)mail.ru

•    Vladimir N. Kuznetsov Chairman Of the Board of Association of Veterans of Ignalina NPP. the city of Visaginas, Litauen, vladimir(at)tts.lt

•    Antonina A. Kulyasova, a regional non-profit partnership "Regional network for sustainable rural development", the village Tarasovskaya St., Ust'yanskiy district, Arkhangelsk region, Ryssland, antonina-kulyasova(at)yandex.ru

•    Svetlana Kumicheva, NGOGreen Planet; Center for Environment and Tourism, Ryssland, kumswet(at)yandex.ru

•    Anni Lahtinen,  General Secretary,  De Hundras Kommitté i Finland, Finland,  anni.lahtinen(at)sadankomitea.fi

•    Arja Laine, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet – IKFF, finska sektionen, Finland, wilpf(at)wilpf.fi

•    Jördis Land, Friedenskreis Castrop-Rauxel, Tyskland, j.land(at)pol-oek.de
•    Ewa Larsson, Gröna Kvinnor, Sverige, info(at)gronakvinnor.se            

•    Lizette Lassen, TID TIL FRED – aktiv mot krig, Danmark, tidtilfred(at)tidtilfred.nu
•    Lea Launokari, Kvinnor för Fred, Finland, lea.launokari(at)nettilinja.fi      

•    Ekkehard Lentz, Bremer Friedensforum, Tyskland, Bremer.Friedensforum(at)gmx.de

•    Helga Lenze, f.d. lärare, fackföreningsmedlen(GEW = fackförening för utbildning och vetenskap), aktiv inom fredsrörelsen, Bahrenhof, Tyskland, helgalenze(at)t-online.de

•    Dr. Horst Leps, Lehrer und Lehrbeauftragter für die Didaktik des Politikunterrichts, Hamburg, Tyskland, horstleps(at)gmx.de

•    Vladimir Levchenko, Doctor of Biology, Environmental North-West Line, St. Petersburg, Ryssland, lew(at)lew.spb.org

•    Iryna Lianiuka, ASDEMO (NGO "Association of Children and Youth"), Vitryssland, lenirina(at)yandex.ru

•    Laura Lodenius, Finlands Fredsförbund rf, Finland, laura.lodenius(at)gmail.com

•    Inna Alekseevna Logvinova, the environmental movement "Separate Collection”, Sosnovy Bor, Leningrad Oblast, Ryssland, inloga(at)mail.ru 

•    Dominik Marchowski, West Pomeranian Nature Society, Polen, marchowskid(at)gmail.com

•    Maria Mårsell, Feministiskt initiativ, Sverige, maria.marsell(at)feministisktinitiativ.se

•    Teemu Matinpuro, Fredskämparna i Finland rf., Finland, teemu.matinpuro(at)rauhanpuolustajat.fi

•    Janis Matulis, Latvian Green Movement, Lettland, janis.matulis(at)zalie.lv

•    Lore und Bernd Meimberg, Friedensforum Lübeck, Tyskland,
LoBeMeimberg(at)t-online.de

•    Friedrich Meyer-Stach, fredsaktivist och naturvårdare, Fürstenfeldbruck, Tyskland, 
              f.meyer-stach(at)t-online.de

•    Elizaveta Mikhailova, Public Council of the south shore of the Gulf of Finland, Ryssland, Mikhailova(at)greenworld.org.ru
•    Friedensbündnis Karlsruhe/Janine Millington, Tyskland, 
Aktive(at)friedensbuendnis-ka.de

•    Gennady Mingazov, Chairperson, Kaluga regional branch of the Social and Ecological Union, journalist-ecologist, Ryssland, gmingazov(at)yandex.ru

•    Lev V. Min’kov, support group of the Public Council of the Southern Coast of the Gulf of Finland, village Sarkulya, Kingisepp district, Leningrad region, Ryssland, spblvm(at)yandex.ru

•    Maxim Nemtchinov, APB BirdLife, Vitryssland, maxim.n.apb(at)gmail.com

•    Sandra Marie Neumann Arvidson, Danmarks Naturfredningsforening, Danmark, sandra(at)arvidson.dk
•    Ulf Nilsson, Kronoberg för fred och alliansfrihet, KFA, Växjö, Sverige, ulf.nilssonguide(at)comhem.se
•    Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd, Sverige, lappland.norberg(at)gmail.com
•    Elisabeth Nordgren, Svenska Fredsvänner i Helsingfors, Finland, elisabeth.nordgren(at)pp.inet.fi
•    Jan Öberg, docent och direktör, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, TFF, Sverige, janoberg(at)mac.com
•    Dr. Christof Ostheimer, samarbetsutskottet för Fredsrörelsen i Schleswig-Holstein (ZAA-SH), Tyskland, ostheimer(at)versanet.de
•    Andrey Ozharovsky, Moscow, Ryssland, idc.moscow(at)gmail.com
•    Kārlis Ozoliņš, Zaļaiš ceļš (Green way), Riga, Lettland, zalais.cels(at)gmail.com
•    Andrey Pakhomenko, Mogilev Environmental Public Association "ENDO", Vitryssland, endo(at)tut.by

•    Nina Palutskaya, Ecohome/Neman (Neman Environment Group), Vitryssland, 
ninija53 (at)gmail.com

•    Marion Pancur,  Nuclear Free Future Award Foundation, Tyskland, info(at)nuclear-free.com

•    Federica Pastore, Coalition Clean Baltic, Sverige, federica.pastore(at)ccb.se
•    Natalia Porecina, Center for Environmental Solutions, Vitryssland, vinograd(at)tut.by
•    Tomasz Rozwadowski, Polish Ecological Club Eastern Pomerania Branch, Polen, tomasz(at)rozwadowski.info

•    Dmitry Rybakov, coordinator of Karelian regional public organization "Association of Green Karelia", Chairperson of the Public Ecological Council of Petrozavodsk city district, Honorary scientist of Europe, Ryssland, greens(at)karelia.ru

•    Liss Schanke, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Norge, liss.schanke(at)gmail.com
•    Hasse Schneidermann, Fredsministerium, Danmark, hasse.schneidermann(at)gmail.com
•    Micke Seid, FredsKulturNätverket, Sverige, info(at)fredskultur.se    

•    Svetlana Semenas, Agro-Eco-Culture, Vitryssland, lanastut(at)gmail.com

•    Alexander Ivanovich Senotrusov, Chairperson of the Military Historical Society "Fort KrasnayaGorka", Lebyazhye, Lomonosov district, Leningrad Oblast’, Ryssland,
aleksandr-senotrusov(at)yandex.ru

•    Olga Senova, Friends of the Baltic, Ryssland, olga-senova(at)yandex.ru

•    Antti Seppänen, Pand – Konstnärer för fred, Finland, Pandtalo(at)hotmail.fi

•    Sergei Gerasimovich Shapkhaev, the Director of NGO "Buryat Regional Association on Lake Baikal", Ryssland, shapsg(at)gmail.com    
•    Andrey Shchukin, coordinator of the project "right to alternative" of the Perm regional branch of the international society "Memorial", Ryssland, presidentandrei(at)gmail.com   
•    Vladimir Shestakov, a support group of the Public Council of the Southern Coast of the Gulf of Finland, St. Petersburg, Ryssland, volodyashestakov(at)gmail.com

•    Igor Shkradyuk coordinator of the Center for Wildlife Conservation Industry Greening Program, Moscow, Ryssland, igorshkraduk(at)mail.ru
•    Martin Singe, Komitee für Grundrechte und Demokratie, Tyskland, 
martin.singe(at)t-online.de
•    Frank Skischus,  Kasseler Friedensforum, Tyskland,  birmal(at)web.de
•    Jakub Skorupski, Polen, jakub(at)gajanet.pl
•    Przemysłąw Śmietana, Green Federation "GAIA", Polen, leptosp(at)gmail.com
•    Andrea Söderblom-Tay, Friends of the Earth, Jordens Vänner Sverige, sofia.hedstrom(at)jordensvanner.se

•    Benno Stahn, Kieler Friedensforum, Tyskland, b.stahn(at)kieler-friedensforum.de

•    Joanna Stańczak, West Pomeranian Nature Society, Polen, merkala(at)interia.pl

•    Maria Stanislavovna Ruzina, co-Chairperson of the Council of the International Socio-Ecological Union, coordinator of the movement "Spasem Utrish" (Save Utrish), Ryssland,  utrish2008(at)gmail.com 
•    Bogna Stawicka, KobieTY.Lodz (Women.Lodz), Polen, bogna.stawicka(at)gmail.com
•    Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen, Sverige, jfstromdahl(at)gmail.com    

•    Alexander Nikolayevich Sutyagin, Head of "Project "Monitoring BPS"", Association of Environmental Journalists the Union of Journalists of Saint-Petersburg and Leningrad region, Saint-Petersburg, Ryssland, oil-project(at)mail.ru

•    Andrey Talevlin, candidate of jurisprudence, International Decommission Network, Chelyabinsk, Ural Region, Ryssland, atalevlin(at)gmail.com

•    Andrei Tentyukov, Syktyvkar, Republic of Komi, Ryssland, atentyukov(at)yandex.com

•    Anna Trei, Estonian Green Movement, Estland, anna(at)roheline.ee

•    Yana Ustsinenka, IPO Ecopartnership, Vitryssland, yanaustsinenka(at)gmail.com

•    Karin Utas Carlsson, ordf. Fredens Hus Göteborg, Sverige, karin.utas.carlsson(at)telia.com

•    Nikolai Veretennikov, Public Council of the southern coast of the Gulf of Finland, der. Sarkula, Kingisepp district, Leningrad region, Ryssland, veronti52(at)rambler.ru

•    Alexander K. Veselov  Chairperson of the regional public organization "Union of Ecologists of the Republic of Bashkortostan" Ufa, Bashkortostan, Ryssland, envlaw(at)mail.ru

•    Titti Wahlberg, , Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet - IKFF
Göteborgskretsen, Sverige, goteborg(at)ikff.se                        

•    Riitta Wahlström, Tekniken i livets tjänst rf., Finland, riitta.wahlstrom(at)gmail.com       

•    Helmut Welk, Friedensnetzwerk Kreis Pinneberg, Tyskland, 
helmut.welk(at)premedia-elmshorn.de
•    Jutta Wiesenthal, Nuclear Free Future Award Foundation, Tyskland,
             juttawiesenthal(at)t-online.de

•    Åke Wilen, Svenska Fredskommittén, Sverige, wilenake(at)hotmail.com
•    Günter Wippel, uranium-network.org, Tyskland, gunter.wippel(at)aol.com
•    Svyatoslav Zabelin, International Socio-Ecological Union, Moscow, Ryssland,  svetfrog(at)gmail.com

•    Tjan Zaotschnaja, Society for Endangered peoples, the regional group Munich, Tyskland, tjanzaotschnaja(at)web.de

•    Lina Zernova, Co-Chairperson of the Association of Environmental Journalists of the Union of Journalists of St. Petersburg and Leningrad region, Sosnovy Bor, Ryssland,  linazernova (at) mail.ru

•    Nikolay Zubov, Krasnoyarsk Regional Ecological Union, Krasnoyarsk, Ryssland,  nzubov(at)g-service.ru

UNDERSTÖDJANDE UNDERSKRIFTER FRÅN LÄNDER UTANFÖR ÖSTERSJÖOMRÅDET:

•    Toby Blomé, CODEPINK, San Francisco Bay chapter, USA, ratherbenyckeling(at)comcast.net

•    Hildegard Breiner, Nuclear Free Future Award Foundation, Österrike, hildegard.breiner(at)aon.at

•    Jodie Evans and Medea Benjamin, CODEPINK California, USA, jodie(at)codepink.org

•    Cornelia Hesse-Honegagen, Nuclear Free Future Award Foundation, Schweiz, 
cornelia (at)wissenskunst.ch

•    Lyubomyr Klepach, Ukraina, lklepach(at)ecoidea.by

•    Dr. David Lowry, Institute for Resource and Security Studies (IRSS), Senior Research Fellow, Cambridge, Massachusetts, USA, drdavidlowry(at)hotmail.com

•    Christian Pierrel, for the PCOF, Frankrike, chrispierrel(at)orange.fr
•    Alice Slater, World Beyond War, USA, alicejslater(at)gmail.com

•    Paul F. Walker, Ph.D. Green Cross International, Washington DC, USA, pwalker(at)globalgreen.org

•    Dave Webb, Chair of the Campaign for Nuclear Disarmament, UK, dave.webb(at)cnduk.org 

•    Ann Wright, US Army Colonel (Retired) and former US diplomat, Veterans for Peace, USA, annw1946(at)gmail.com


 

NYHETER

Svenska Akademien hyllar FiB/K:s lyrikredaktör Bengt Berg!

Redaktionen

Sedan några år tillbaka har FiB/K Sveriges bästa lyriksidor. Redaktör är FiB/K:s Bengt Berg. Nu får han Gun och Olof Enqvists stipendium på 175 000 kronor, meddelar Svenska Akademien. FiB/K redaktionen haffade honom just på väg hem från ett kamplystet fullmäktigemöte i värmländska Torsby. 

– Vänta jag bara svänga in och köpa en korv, sa Bengt Berg som inte hade fått mat på flera timmar. 

NYHETER

Från vänster till höger mingel på Myrdal seminariet!

Foto. Eva Wernlid

Moderater, vänster, kulturradikaler, författare, kyrkans folk, FiB/K medlemmar  - ja många kom till seminariet om Den vanartige Myrdal igår i Stockholm. Härligt att olika åsikter kan mötas någonstans - högt i tak, ingen berröringsskräck. 

NYHETER

Rapport från Jan Myrdal seminariet!

Christer Lundgren

Hela 17 talare höll ett anförande på seminariet Den vanartige Myrdal i Stockholm igår. Ja, 18 om man även ska räkna med seminariemannen själv Myrdal.