logo

REPORTAGE

Fredrika Gårdfeldt: ”Fred och solidaritet bygger Guds rike på jorden”

Prästen Fredrika Gårdfeldt menar att det är av yttersta vikt att vi aldrig vänjer oss att leva med hot om kärnvapenkrig. Foto: Eva Wernlid.

2018-07-16

Fredrika Gårdfeldt är präst i Katarina församling på Södermalm i Stockholm. Vid de nordiska fredssamtalen i Degerfors berättade hon mycket personligt om sin kyrkliga bakgrund och sitt engagemang som samordnare för Katarinauppropet, en appell som säger ja till human flyktingpolitik, nej till svensk vapenexport.

Redan som fyraåring beslöt sig Fredrika för att bli präst. Hon fick en stark upplevelse av att Jesus tog henne och andra barn på allvar.

– Det handlade om människovärde, om Gud som den stora kärleken, förklarar hon.

Så småningom blev hon prästvigd och placerades i en förortsförsamling med hög social utsatthet. Den första dagen grät hon i hemlighet på sitt tjänsterum inför den främmande miljön.

– Men när ett år gått och jag närmade mig slutet på min anställning, så grät jag igen, men av motsatt anledning. Då hade jag mött människor, fått så många nya vänner och samtidigt fått upp ögonen för klyftorna i samhället och inte minst mina egna förutfattade meningar.

Så kom hon till Stockholm, till Katarina församling på Södermalm, som hon förband med ”potatisrevolutionen” 1917. Ärkebiskop K G Hammar kom på besök och predikade om Romarriket och om Jesus som fattig flyktingpojke och hans budskap om icke-våld.

– Det ifrågasätts huruvida man som präst ska ”lägga sig i” hur världen ser ut, men läser man Markusevangeliet ser man att himmelriket, Guds rike, är här på jorden. Då måste man fundera över sin egen roll.

KG Hammar, Olle Carlsson, Kerstin Bergeå från Kristna fredsrörelsen och författaren Olle Sahlström tog initiativ till Katarinauppropet, som vill att Svenska kyrkan ska gå i bräschen för ett nytt sätt att tänka när det gäller hantering av konflikter. Ett första steg är att stoppa svensk vapenexport.

– Sverige bidrar till krig, bland annat genom sin vapenexport. Vi vill få upp ett tryck i Svenska kyrkan. För oss är det inte främst en partipolitisk fråga, utan en fråga om grundläggande kristna värderingar, om fredsteologi och om icke-våldsliga symbolhandlingar, om hur man når ut och börjar engagera människor, säger Fredrika Gårdfeldt.

Katarina församling tillsammans med biståndsorganisationen Islamic Relief och Stockholms moské tog 2015 gemensamt emot 4000 transitflyktingar och arrangerade natthärbärge i sina lokaler.

– Församlingen ordnade med exempelvis sängar, filtar och mat och visade att man kan arbeta tillsammans oavsett vilken religion eller härkomst vi har.

Året därpå startades i Katarina församling en rad samtal om hur Sverige bidrar till krig och hur vapenexporten kan kopplas till flyktingströmmar. I anslutning till 15-årsminnet av USAs invasion av Irak efterlyste Fredrika Gårdfeldt ett nytt sätt att tänka och att se krigens offer.

– Om Jesus fötts i dag hade han kanske varit ett av de missbildade barnen i Falluja i det ockuperade Irak.

Hon menar också att fred är en mänsklig rättighet, att de svenska trupperna måste dras hem och att uranvapen måste förbjudas.

– Jag hoppas att Sverige skriver på FNs förbud mot kärnvapen. Det är av yttersta vikt att vi aldrig vänjer oss att leva med hot om kärnvapenkrig.

Och så återkommer Fredrika Gårdfeldt till barnens situation och därmed vikten av att FNs barnkonvention respekteras.

– Staten talar med kluven tunga. Samtidigt som man förbereder att göra barnkonventionen till svensk lag har övergrepp mot flyktingbarns rättigheter begåtts. Jag menar att alla barn är allas barn. Vi människor hör ihop och har ansvar för varandra och den här planeten.

Katarinauppropet kan man gilla på Facebook och följa på katarinauppropet.se.

Christer Lundgren

REPORTAGE

Jadens mästare

Lasse Lindström

En enda skulptur kan ta år att skapa, när jademästaren Lin Bozheng snidar sina mest detaljerade verk. På en utställning vid Kinas kulturcentrum i Stockholm visade han upp egna arbeten, men även verk som hans far och son skapat. Här berättar FiB/K:s Lasse Lindström om sitt möte med jadens mästare.

REPORTAGE

De hjälper synskadade att få sin syn åter

Jan Fredriksson

Biståndsorganisationen Vision For All hjälpte behövande i Guatemala med synundersökningar och glasögon. Jan Fredriksson ingick i en grupp på åtta svenska biståndsarbetare. Här rapporterar han om insatsen.

REPORTAGE

Iranska möten

Göran Tonström

"Ett land är dess folk. Oavsett vilket politiskt system som råder, vilka som bestämmer, har eller tar makten. Det är människan som lever där, som är kärnan. Utan henne torr och död öken, hur bördig och mjäll jorden än är." Så inleds ett fotoreportage av Göran Tonström, som reste till Iran för att skildra folket.