logo

FÖRENINGEN

Fredsmarscher i Stockholm och Göteborg

2017-05-14

Under söndagen ledde kampanjen Stoppa krigsövningen Aurora! fredsmarscher i Stockholm och Göteborg. I Stockholm deltog ett hundratal och i Göteborg ännu något fler. Vädret och humöret var gott.

I Stockholm höll bland annat FiB/K:s ordförande Pelle Sunvisson tal vid slutdestinationen Medborgarplatsen. Talet avslutades med följande dikt:

Jag är ingen talare. Men. Jag är ingen talare. Men. Jag är ingen talare. Men. Talar ändå. Jag är ingen journalist. Men. Skriver ändå. Ingen författare. Men skriver. Jag är ingen fotograf. Ingen ledare. Ingen debattör. Men letar motiv. Argument. Leder kanske inte alls. Är inte heller någon poet. Står här ändå.

Att vara eller att icke vara. Frågar prinsen skallen. En vara eller en icke-vara. Ekar sedlarnas döda presidenter i våra ännu levande kranier. Den som tänker finns. I filosofisk mening. Det här är tesen och antitesen. Syntesen finns. Tänker på varor att handla.

Jag är ingen talare. Ingen journalist. Ingen ledare. Är ingen. Är kanske inte ens. Men handlar. Gör. Definieras bara av det. Söker ingen identitet. Är hopplöst omodern. Förstår inte mitt eget bästa. Har fel vänner. Gamla. Grå. Och unga. Beiga. För kaka söker maka. Och russinen i kakan. Kan någon annan plocka.

Idioti. Att upprepa samma sak och förvänta sig ett annat resultat. Idioti. Att upprepa. Idioti. Att fortsätta. Idioti. Att gå på. Idioti. Att gå och gå utan att nånsin komma till dörren. Idioti. Klockan en idiot. Kanske också tiden. Och vem bryr sig då. Om den talar för oss eller mot.

Vi är inga. Våra kamrater är inga. Som räknas. Vi. Som räknade en och en. Knappt blir två. Som räknade tillsammans är ett. Det som gör. Det som handlar. Det som i handlingar läker. Det som lockat ut i varandet geggar runt i världens öppna sår. Intervenerar. Intravenöst. Veneriskt.

Tro inte att du är någon. Tro inte att du är något. Säger förtryckaren. Vill att livet ska vara en tävling. Som handlar om det. Tro inte att du är någon. Tro inte att du är något. Låter också befrielsen. Bli underkänd i tävlingen. Underkänn tävlingen. Skit i varandets varor. Gör. Handla. Gör.

Jag är ingen. Du är ingen. Vi är inga. Det är allt.

FÖRENINGEN

Irak och folkrätten - 15 år senare

2018-02-12

Irak och folkrätten - 15 år senare

Det är 15 år sedan USA och Storbritannien inledde sitt olagliga angreppskrig mot Irak. Den 15 februari 2003 ägde demonstrationer rum över hela världen, också i Sverige och i Stockholm för att försöka förhindra kriget. Kriget med svåra umbäranden för befolkningen och brott mot folkrätten har oupphörligen pågått.
Vi vill uppmärksamma och påminna om situationen i Irak under dessa 15 år med ett seminarium som belyser Irak och kriget ur olika aspekter.

FÖRENINGEN

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront

2018-02-05

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront.

Välkomna till avdelningens öppna  styrelsemöte till vilket vi härmed vill bjuda in medlemmarna för kombinerat medlems/styrelsemöte för diskussion och beslut om motionsförslag till Fib/K:s stämma i Stockholm i april.