logo

NYHETER

Freedom seglar vidare mot Gaza för att bryta blockaden

Foto: Ship to Gaza

2018-07-30

Ship to Gazas segeljakt Freedom befinner sig nu ca 320 nautiska mil väster om Gaza. Under nuvarande väderförhållanden innebär det cirka 55 timmars segling till målet.

Under onsdag och torsdag kommer Freedom att befinna sig i det område där norska Ship to Gazas fiskefartyg Al Awda igår bordades av den israeliska marinen. Al Awda har nu förts till Israel. Fartyget och dess last av medicinsk utrustning är beslagtaget och de 22 personer som befann sig ombord fängslade.

Freedom fortsätter trots detta sin seglats och åberopar rätt till fri sjöfart på internationella och palestinska farvatten. Ship to Gaza uppmanar Israel och Egypten att nu tillmötesgå de krav som stora delar av världssamfundet ställer: häv den rättsvidriga och destruktiva blockaden av Gazaremsan, efter elva långa år av isolering och aggression.

Liksom Al-Awda för Freedom med sig medicinsk utrustning. Båtarna skall skänkas till palestinska fiskare.

Ombord på Freedom seglar nu 12 aktivister, journalister och besättningspersoner från Sverige, Spanien, Kanada, Frankrike och Storbritannien. Ship to Gaza förväntar sig att Sveriges regering nu klargör att de kommer att agera till stöd för internationell rätt och för aktivisternas säkerhet. 

Sverige har tidigare fördömt blockaden av Gazaremsan. Nu är det rimligt att detta ställningstagande upprepas i skarpa ordalag.

Ship to Gaza Sweden

NYHETER

SEMINARIUM OM ETT 75-ÅRIGT SKRIFTSTÄLLARSKAP

Söndagen den 14 april är det dags för ett seminarium om Jan Myrdal och hans 75-åriga skriftställarskap. Klicka dig vidare och läs om programpunkterna och anmäl dig...

NYHETER

FiB/K granskar presstödet! ETC fick hela 48 miljoner förra året!

Stefan Lindgren

Det mesta av det statliga presstödet delas ut av politiker till partianknuten media. Och flera av tidningarna är inte sena med att fuska. Förra året fick ETC hela 48 miljoner i presstöd, en tiondel av det totala presstödet! Stefan Lindgren granskar  härvan alla talar tyst om.

NYHETER

Förr och Nu som webbtidskrift!

Christer Lundgren

Sugen på att läsa något nytt i helgen? Nu har kulturtidskriften Förr och Nu återuppstått. Det är en till FiB/K närstående kulturtidskrift som tidigare utkom mellan åren 1974 och 1996. Och som nu finns som webbtidskrift.