logo

NYHETER

Fria ordet stoppades i Fria ordets hus

2017-11-13

När det kommunistiska partiet och ABF i Växjö ville arrangera en föreläsning av Anders Carlsson, partiets före detta ordförande, i Fria Ordets hus sa kultur- och fritidsförvaltningen nej. Föredraget handlade om Anders Carlssons nya bok om den ryska revolutionen - En resa in i det okända.

Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar sitt nej till dokumentet "Policy för programverksamhet, utställningar och medborgardialog i Växjö bibliotek.

Jan-Åke Karlsson, ordförande för kommunistiska partiet i Växjö, godtar inte förklaringen till varför föreläsningen i Fria Ordets hus stoppas.

- Först sa de att mötet var för politiskt och nu hävdar de att de har en uthyrningspolicy som går ut på att bara partier i kommunfullmäktige får hura. Men allt var bekräftat, affischer och flygblad tryckta. Och nu är vi utslängda, säger han till Smålandsposten.

Enligt Gunilla Friman, kultur- och fritidsförvaltningens chef, är Fria Ordets hus att betrakta som en filial till biblioteket och därför finns speciella regler. Enligt henne var det "olyckliga omständigheter" bakom att Fria Ordets hus först gav klartecken till föredraget.

Emma Asp, ombudsman för ABF Växjö, har inte uppfattat Fria Ordets hus som filial till biblioteket utan att "där ska alla demokratiska organsationer vara välkomna". 

- Jag tänker att vi får ju kolla om vi kan hjälpa till att ordna en ny lokal helt enkelt och vara lite praktiska, säger hon till tidningen.

Jan Bjerkesjö

NYHETER

Broraset i Genua – Ingen överraskning

Margareta Zetterström

Journalisten Fabrizio Gatti visar att skadorna på den nu kollapsade Morandibron i Genua varit kända åtminstone sedan den 1 februari i år. Ändå vidtogs inga åtgärder. Det vittnar om en låt gå-mentalitet av monumentalt slag, menar författaren och översättaren Margareta Zetterström. 

NYHETER

Nya piratdåd av Israel

Lars Drake

Nu har det hänt igen. Israel har kapat två fartyg på väg till Gaza för att bryta blockaden. Kapningarna har skett på internationellt vatten. Fartyget tvingades till israelisk hamn och besättningen fängslades. "Det är piratverksamhet och ett grovt brott mot internationell lag", skriver Lars Drake, kapten på Ship to Gazas segelfartyg Freedom mellan Varberg och Amsterdam.

NYHETER

Freedom seglar vidare mot Gaza för att bryta blockaden

Ship to Gaza Sweden

Ship to Gazas segeljakt Freedom fortsätter sin seglats och åberopar rätt till fri sjöfart på internationella och palestinska farvatten. Detta trots att norska Ship to Gazas fiskefartyg Al Awda igår bordades av den israeliska marinen i det område där Freedom kommer att befinna sig under onsdag och torsdag.

NYHETER

Fred mellan folken och skydd för naturen

2018-05-22

”Upprop för Östersjön – ett fredens hav” är titeln på ett omfattande internationellt upprop från maj 2018 för den hotade Östersjön. Undertecknarna uppmanar alla regeringar kring Östersjön att använda sina finansiella resurser till att rädda innanhavet i stället för till  militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet.