logo

REPORTAGE

Homo falsificatus - den förfalskade människan

2017-08-28

I dag är nästan alla övertygade om att människan har sitt ursprung i Afrika. Men så har det inte alltid varit. Redan på 1800-talet ville många att människan skulle ha sitt ursprung i Europa och helst i det egna landet.

Det blev stor sensation när de fynd som Charles Dawson hade grävt fram visades upp på det Brittiska geologiska sällskapet den 18 december 1912. Äntligen hade apmänniskan hittats - den felande länken mellan apa och människa - och i England till råga på allt! Det fanns visserligen de som redan från början var misstänksamma mot fynden men många ville gärna förlägga människans ursprung till England.

Det som visades upp på geologiska sällskapet var en ovanligt tjock skalle och en käke. Fossilen hade amatörgeologen Dawson hittat i ett grustag vid Piltdown i södra Storbritannien, därav namnet Piltdownmänniskan. Året efter sensationen hittade Dawson också en tand som passade bra in i kraniet och lite senare även andra fossil. Alla fynden tycktes stödja teorin om den engelska felande länken.

Strid om människans ursprung
Vid den här tiden var striden om människans ursprung inte på något sätt avgjord. En teori som diskuterades var att människan kom från Lemuria, en kontinent som hade försvunnit i havet. Charles Darwin (mest känd för sin bok “Om arternas uppkomst” 1859) hade i sin bok “Människans härledning och könsurvalet” 1871 pekat på att människans urprung bör vara i Afrika. Detta eftersom hennes närmaste släktingar, schimpansen och gorillan fanns där.

Men det var svårt för många européer på 1800-talet att acceptera en sådan teori. Stora delar av Afrika var koloniserat av europeiska länder och Afrikas svarta befolkning tvingades tjäna kolonialmakterna som slavar eller under slavliknande förhållanden. Kunde då verkligen en svart afrikan och en vit engelsman ha samma ursprung?

Neandertalmänniskan
Dessutom hade en amatörforskare i Tyskland 1859 lyckats få tag på ett mänsklig fossil med en annorlunda skallform. Fossilet hade skolläraren Johann Carl Fuhlrott fått av några arbetare som hittat det i ett kalkbrott i Neanderdalen vid floden Düssel. I dag vet vi att det var fossil från den utdöda neandertalmänniskan som levde i Europa men dog ut för cirka 30 000 år sedan. Neandertalmänniskan: I Tyskland 1859 lyckats få tag på ett mänsklig fossil med en annorlunda skallform.

1912, när fossilen i Piltdown hittades, rådde stor konkurrens mellan Europas stormakter. Bara två år senare skulle Storbritannien och Tyskland befinna sig i krig med varandra. I Storbritannien fanns redan mycket anti-tysk propaganda. För en engelsman var det säkert svårt att tänka sig att urmodern var antingen afrikan eller tysk. Då dök Piltdownmannen upp och det fanns en chans att urmänniskan i själva verket var engelsman. Vilken lättnad!

Slipade bedragare
Stämningarna i Storbritannien vid den här tiden är förmodligen en av anledningarna till att falsariet med Piltdownmannen kunde lura så många. Först 1953 genomfördes en seriös vetenskaplig undersökning av de fynd som Dawson sa sig ha hittat i grustaget i Piltdown. Kraniet visade sig vara 500 år gammalt, inte 500 000 år som hävdades. Käken kom från en orangutang och kindtanden som passade så bra i kraniet troligtvis från en schimpans. Det var svårt att avgöra eftersom tänderna hade slipats ned för att bli mer människolika. Det visade sig också att benbitarna hade färgats för att se äldre ut.

Ingen vet riktigt varför Dawson försökte luras Han själv och förmodligen några medarbetare visste naturligtvis att det hela var en bluff. Ingen av de 40-tal benbitar han presenterade visade sig komma från Piltdown. Det var bland annat däggdjursfossil och vissa av delarna kom från helt andra delar av världen än Storbritannien.

Dawson själv dog 1916 och efter det hittade inga mer fynd i Piltdown. Oavsett Dawsons och hans förmodade medhjälpares motiv skulle aldrig så få ha kunnat lura så många så länge om inte så många så gärna hade velat att urmänniskans skulle vara engelsman.

(Artikeln ingår i den digitala lärtjänsten Schoolidos historieutbud för högstadiet.)

Hans Öhrn

REPORTAGE

”Vi sov i fångarnas celler i det ökända fängelset Abu Ghraib”

Mike Powers

2018-02-22

Ross Caputi deltog som marinkårsoldat i USA:s invasion av Irak. Drygt tio år senare, vid Internationella demokratiska juristers kongress (IADL) i Bryssel i april 2014, berättade han för en speciell Irakkommission vad som skedde under det andra slaget om staden Falluja i november 2004. Mike Powers anser att Ross Caputis vittnesmål påminde om de erfarenheter som många amerikanska soldater talade om under och efter Vietnamkriget mer än 30 år tidigare.

REPORTAGE

"Mitt minne av Irakdemonstrationen"

Eva Wernlid

2018-02-20

Vad minns du av den stora demonstrationen i Stockholm mot invasionen av Irak 2003? Den frågan ställde Eva Wernlid några som deltog då.

REPORTAGE

Hjärnspöken - ryska hot mot Sverige

Pelle Sunvisson

2018-01-19

Samtliga ryska hot mot Sverige som fått uppmärksamhet i svenska medier och i den svenska politiska debatten är resultat av hjärnspöken. Den djärva tesen ligger bakom Mattias Göranssons nya bok "Björnen kommer!" Det är med Göranssons egna ord ”kollektiva vanföreställningar” av den typ av grupptänkande han tidigare mött i sitt grävjobb i Tomas Quickfallet.