logo

REPORTAGE

Kvinnoskiftet på Nordansjö

2017-06-22

”Den gamla goda tiden” – 1968 – innan Sverige började avindustrialiseras.
I Frankrike strejk vid Renaultfabrikerna. I Sverige snurrar hjulen för fullt.  Det är högkonjunktur. Man tror på framtiden. Kårhusockupation i Stockholm var det visst också. Snart skulle Stora Gruvstrejken i Malmbergen bryta ut.
Många svenska företag hade brist på arbetskraft.

I Norberg i Västmanland går sågen i Nordansjö med 160 man i tvåskift för full maskin. Orderboken är fulltecknad. Hälften av det sågade virket går till lådfabriken som gör emballage för Aseas exportprodukter, transformatorer och elmotorer. Man måste utöka produktionen, kan inte bygga ut men behöver köra maskinerna fler timmar per dygn. Hur göra? Förvaltaren Fritz Johansson kommer på att man kanske kan lägga in ännu ett skift. Ett kortare.  Men till det behövs mer arbetskraft. Var finna den?  Ingen arbetslöshet!  Alla karlar i bygden har jobb.

Då kommer han på att man kanske kan få tag på kvinnlig arbetskraft för att ta vid – efter ordinarie eftermiddagsskift. Han åker runt och pratar med kvinnor på byn, varav några var gifta med männen på sågen, och frågar om de har lust arbeta på sågen. Jo, det kunde de visst tänka sig. Han fick ihop ett lag på elva kvinnor. Eftersom de flesta kvinnorna hade hem och barn att sköta och det inte var så lätt att ordna barnpassning på den tiden, så var det ju praktiskt och bra att få en arbetstid som gjorde det möjligt att få också hemmet att fungera någorlunda bra. 

Alltså lade Fritz helt sonika in ett kortare extra skift som gick på kl 16.30 och slutade kl 23.00. Makarna möttes nu vid skiftbytet. Gammalt slentriantänkande lades åt sidan. Och: Kvinnor kan, visade det sig – som vanligt. Produktionen kunde utökas och kvinnorna tjäna egna pengar. ”Win-win” kallas det i dag på siffernisseska eller så kallat managementspråk.

Nu fick männen klara av hemarbetet på kvällarna och ensamma ta ansvaret för att barnen kom i säng. Även män kunde , visade det sig; fast det mesta hemarbetet hade nog stökats undan redan när männen var på jobbet …

Janne Berg, som jobbade som reparatör på sågen och därmed behärskade alla moment, blev den naturlige förmannen för det kvinnliga sågverksskiftet på sågen. Han fick den delikata uppgiften att bland kvinnorna undervisa sin egen mor Greta i konsten att sköta en av de stora maskinerna. En verklig balansakt. Hon lärde sig jobbet som försågare och blev snabbt skicklig. Janne hade börjat redan 1953 som ung grabb på det som då hette Nordansjö Ångsåg och på den tiden drev fortfarande en ångmaskin generatorn som i sin tur drev de elektriska motorerna vid ramsågarna. Janne berättar att ångmaskinisten skötte den som en klenod. Den putsades, smordes och glänste som ny, så gammal den var.

Bengt Silfverstolpe, chef för Nordansjö sågverk på den tiden gör sig till talesman för innovationen och berättar: 

– Redan tidigare hade vi – och har fortfarande – kvinnor på sågverket, bland annat i hyvleriet. Vi funderade på att inrätta ett helt skift med enbart kvinnor på kvällstid. Vi sonderade intresset – och nu är vi alltså igång sedan över ett halvt år tillbaka. Vi i sågverksledningen tycker att kvinnorna gör ett fantastiskt jobb. De är alltid glada och positiva när de kommer hit. Och arbetet flyter utan problem. Naturligtvis fick vi satsa tid och pengar på utbildning i början, det gällde ju att gå varsamt fram eftersom många av dem aldrig varit i beröring med maskiner och tekniska ting tidigare. Men vi fick resultat förvånansvärt snabbt. Och detta trots att många av kvinnorna är finländskor och behöver tolk för att kunna förstå instruktionerna”.

Erik Jansson var fackföreningens ordförande vid Nordansjös sågverk.  

– Alla kvinnor är organiserade i Träindustriarbetarförbundet. I dag arbetar de med timlön plus skifttillägg men nu har de kommit så långt att de anser sig mogna för någon form av ackord. – Det är ganska ont om arbetskraft här i Norberg och vi tycker inom facket att det är bra att man lyckats bryta könsrollsbarriärerna på arbetsplatserna.

Men någon facklig aktivitet bland kvinnorna på sågen blev det inte.

– De fungerar som ett Omegaur, säkert och pålitligt, konstaterar förvaltaren Fritz Johansson belåtet. 

Greta Berg, Jannes mor, nu försågare och äldst bland kvinnorna: 

– Det är slut med spydigheterna från karlarna nu – när de har sett att vi sågar nästan lika mycket som de själva klarar av …
I sju år pågick kvinnoskiftet. I dag är sågen där borta i skogen sedan länge nedlagd. Tystnad och stillhet råder nu. Folk åker skidor där i stället . Orienteringsklubben har anlagt ett fint elljusspår som börjar i Nordansjö. Alltid något …

Detta kvinnoskift, det första i (den kapitalistiska) världen vid ett sågverk sägs det, rönte en viss uppmärksamhet berättar Janne Berg. Någon gång mellan 1972 och 1974, kom en delegation ända från Sovjetunionen på besök.  Det finns tyvärr inte kvar någon berättelse om vad de tyckte. Och Sovjetunionen är också nedlagt . En tankeställare fick de säkert.

Men i Norberg lever förvaltare Fritz Johansson kvar i minnet som mannen som lade fördomarna åt sidan och gjorde det möjligt för kvinnorna att uppnå jämlikhet och respekt i ett traditionellt manligt yrke.

Källor: SIA, VLT, Kockums Revy samt intervju med Janne Berg. 
 

Leif Stålhammer

REPORTAGE

”Vi sov i fångarnas celler i det ökända fängelset Abu Ghraib”

Mike Powers

2018-02-22

Ross Caputi deltog som marinkårsoldat i USA:s invasion av Irak. Drygt tio år senare, vid Internationella demokratiska juristers kongress (IADL) i Bryssel i april 2014, berättade han för en speciell Irakkommission vad som skedde under det andra slaget om staden Falluja i november 2004. Mike Powers anser att Ross Caputis vittnesmål påminde om de erfarenheter som många amerikanska soldater talade om under och efter Vietnamkriget mer än 30 år tidigare.

REPORTAGE

"Mitt minne av Irakdemonstrationen"

Eva Wernlid

2018-02-20

Vad minns du av den stora demonstrationen i Stockholm mot invasionen av Irak 2003? Den frågan ställde Eva Wernlid några som deltog då.

REPORTAGE

Hjärnspöken - ryska hot mot Sverige

Pelle Sunvisson

2018-01-19

Samtliga ryska hot mot Sverige som fått uppmärksamhet i svenska medier och i den svenska politiska debatten är resultat av hjärnspöken. Den djärva tesen ligger bakom Mattias Göranssons nya bok "Björnen kommer!" Det är med Göranssons egna ord ”kollektiva vanföreställningar” av den typ av grupptänkande han tidigare mött i sitt grävjobb i Tomas Quickfallet.