logo

NYHETER

"Lägg ner strejkutredningen - facket levererar"

Foto Mårten Färlin

2018-03-21

Idag meddelade Hamnarbetarförbundet att man har närmat sig Transport och att den segslitna konflikten i Göteborgs containerhamn nu kan närma sig sitt slut. Det görs med förslag om ett möjligt samarbetsavtal, riksavtal, erkännande av skiljeman och gemensam avsiktsförklaring. Det innebär också att alla skäl för regeringen att fortsätta den så kallade stridsåtgärdsutredningen nu har fallit.

– Nu måste regeringen ta sitt ansvar för att värna den svenska partsmodellen och omedelbart lägga ner utredningen, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Stridsåtgärdsutredningen tillsattes för att lösa ett lokalt problem med en generell lösning. Det är feltänkt och hotar den svenska partsmodellen som har gett rekordfå strejkdagar och unik fred på arbetsmarknaden.

Dagens besked visar att facken tar ansvar för att lösa svåra och utdragna konflikter på ett konstruktivt sätt. Det ska jämföras med arbetsgivarsidans hela tiden ökande konfliktnivå. Det senaste var att utestänga skyddsombud vilket hotar det förebyggande arbetsmiljöarbetet och säkerheten på arbetsplatsen. 

– Politiken ska varken ta över parternas roll eller skjuta mygg med kanon, fortsätter Heike Erkers.

– Om utredningens läckta förslag blir verklighet skulle det riskera balansen i en väl fungerande modell både inom fackföreningsrörelsen och mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Det skulle de facto innebära att arbetsgivaren själv bestämmer sin motpart. Det bli det utvalda facket som bestämmer andra fackförbunds strejkrätt. Det kan vi aldrig acceptera, avslutar Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

LO välkomnar öppning i hamnkonflikten
LO välkomnar att Hamnarbetarförbundet ställer sig bakom LOs förslag på lösning av hamnkonflikten i Göteborg. Det meddelar LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

- Efter en så utdragen konflikt är det modigt av Hamnarbetarförbundet att vilja skriva en avsiktsförklaring om sammangående med Transport. Att de dessutom är redo att teckna ett fredspliktsavtal med arbetsgivarna är mycket välkommet, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

LO är beredda att hjälpa till i den fortsatta processen för att få en uppgörelse på plats så snart som möjligt.

- Vi är beredda att skjuta till alla resurser som krävs när det gäller till exempel juridisk hjälp att få alla dokument på plats. Det viktigaste är att vi så snart som möjligt får arbetsro i hamnarna. Det är bra för både Transports och Hamnarbetarförbundets medlemmar. Och inte minst för svensk arbetsmarknad, säger Torbjörn Johansson.

Läs även FiB/Ks reportage här

Redaktionen

NYHETER

Broraset i Genua – Ingen överraskning

Margareta Zetterström

Journalisten Fabrizio Gatti visar att skadorna på den nu kollapsade Morandibron i Genua varit kända åtminstone sedan den 1 februari i år. Ändå vidtogs inga åtgärder. Det vittnar om en låt gå-mentalitet av monumentalt slag, menar författaren och översättaren Margareta Zetterström. 

NYHETER

Nya piratdåd av Israel

Lars Drake

Nu har det hänt igen. Israel har kapat två fartyg på väg till Gaza för att bryta blockaden. Kapningarna har skett på internationellt vatten. Fartyget tvingades till israelisk hamn och besättningen fängslades. "Det är piratverksamhet och ett grovt brott mot internationell lag", skriver Lars Drake, kapten på Ship to Gazas segelfartyg Freedom mellan Varberg och Amsterdam.

NYHETER

Freedom seglar vidare mot Gaza för att bryta blockaden

Ship to Gaza Sweden

Ship to Gazas segeljakt Freedom fortsätter sin seglats och åberopar rätt till fri sjöfart på internationella och palestinska farvatten. Detta trots att norska Ship to Gazas fiskefartyg Al Awda igår bordades av den israeliska marinen i det område där Freedom kommer att befinna sig under onsdag och torsdag.

NYHETER

Fred mellan folken och skydd för naturen

2018-05-22

”Upprop för Östersjön – ett fredens hav” är titeln på ett omfattande internationellt upprop från maj 2018 för den hotade Östersjön. Undertecknarna uppmanar alla regeringar kring Östersjön att använda sina finansiella resurser till att rädda innanhavet i stället för till  militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet.