logo

NYHETER

Lagförslag kan slå mot granskande journalistik

2017-07-24

Att skydda integriteten har diskuterats i många utredningar om yttrandefriheten. Nu kommer ett förslag till modernisering av tryckfrihetsförordningen där tre frågor flyttas från grundlag till vanlig lag. Ändringarna skulle slå mot exempelvis granskande journalistik, menar Nils Funcke.

En fråga handlar om produktinformation utan någon större yttrandefrihetsvärde. I den andra vill regeringen reglera och vidga Sveriges möjligheter att bistå andra länder i brottsutredningar även när det berör yttrandefrihetsfrågor i vanlig lag istället för i grundlag. Lagtexten är medvetet allmänt hållen med skrivningar som ”ger större möjligheter att anpassa den nationella regleringen till bland annat den pågående EU-rättsliga utvecklingen”. Här ser Nils Funcke det illavarslande att den särskilda rättegångsordningen med juryprövning och specialåklagare (JK) inte längre utgör en rättsprincip.

Men regeringen vill även förbjuda vissa publiceringa av känsliga personuppgifter, uppgifter som om en person varit straffad eller dömts för ett brott och som ingår i en "uppgiftssamling". Om förbudet hållits inom grundlagen hade skadan för yttrandefrihten blivit mindre, skriver Nils Funcke på Expressen debatt. Genom att begränsningen av tillgängliggörandet av vissa personuppgifter regleras i vanlig lag öppnas grundlagarna även för beslut inom EU. En EU-förordnig för att skydda den personliga integriteten blir därmed tillämplig i svenska medier.

Syftet är att komma åt databaser med brottmålsdomar och även om inte regeringen skriver det rakt ut så handlar det om Lexbase, som gör offentliga handlingar lättillgängliga för gemena man. Motsvarande databaser för företag, journalister och jurister är inte tänkta att beröras.

"Den regleringsmodell regeringen valt kan komma att tillämpas även på till exempel Expressens granskning av näthatare, medlemmar i kriminella och extremistiska organisationer", menar Nils Funcke. "Det saknas en tydlig spärr mot ingrepp mot mediernas granskningar där namngivna och avbildade personers brott, familjeförhållanden, etnicitet, bostadsort och syndaregister i allmänhet offentliggörs. Även publiceringarna pappersform blir en  ”uppgiftssammanställning” och uppfyller grundkriterierna för en kriminalisering."

Läs hela debattinlägget här

Jan Bjerkesjö

NYHETER

Öppet brev till finska och svenska ministrar

2017-10-16

Undertecknare av ett öppet brev till finska och svenska ministrar hoppas att länderna ska ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen och sålunda agera enligt den första FN-resolutionen samt röstningen i FN den 7.7.2017.

NYHETER

SDP:s partistyrelse: Finland bör underteckna konventionen om kärnvapenförbud

2017-10-16

Partistyrelsen för Socialdemokraterna i Finland har i veckan beslutat att ställa sig bakom kravet på ett kärnvapenförbud. I ett pressmeddelande uppmanar de regeringen att omgående underteckna konventionen mot atomvapen. I Sverige beslutade Socialdemokraterna nyligen att bordlägga och utreda frågan till åtminstone efter valet.

NYHETER

Hälften av de värnpliktiga kom aldrig till Aurora 17

Pelle Sunvisson

2017-10-15

95 procent av deltagarna i krigsövningen Aurora var antingen kontraktsanställda eller frivilliga inom Hemvärnet. De övriga fem procenten (sammanlagt 1 000 personer) var tvångsinkallade pliktsoldater. Nu visar en kartläggning som Officerstidningen har gjort att endast hälften av pliktsoldaterna dök upp på övningen. 

NYHETER

Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17

Sigyn Meder

2017-10-11

I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna. 
USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis har deltagit i krigsförbrytelser. Varför ställs inga frågor, varför görs inga undersökningar, om dessa och andra USA-militärers eventuella krigsbrott i Irak? Det skriver Sigyn Meder, ordförande i IrakSolidaritet.