logo

NYHETER

Lagförslag kan slå mot granskande journalistik

2017-07-24

Att skydda integriteten har diskuterats i många utredningar om yttrandefriheten. Nu kommer ett förslag till modernisering av tryckfrihetsförordningen där tre frågor flyttas från grundlag till vanlig lag. Ändringarna skulle slå mot exempelvis granskande journalistik, menar Nils Funcke.

En fråga handlar om produktinformation utan någon större yttrandefrihetsvärde. I den andra vill regeringen reglera och vidga Sveriges möjligheter att bistå andra länder i brottsutredningar även när det berör yttrandefrihetsfrågor i vanlig lag istället för i grundlag. Lagtexten är medvetet allmänt hållen med skrivningar som ”ger större möjligheter att anpassa den nationella regleringen till bland annat den pågående EU-rättsliga utvecklingen”. Här ser Nils Funcke det illavarslande att den särskilda rättegångsordningen med juryprövning och specialåklagare (JK) inte längre utgör en rättsprincip.

Men regeringen vill även förbjuda vissa publiceringa av känsliga personuppgifter, uppgifter som om en person varit straffad eller dömts för ett brott och som ingår i en "uppgiftssamling". Om förbudet hållits inom grundlagen hade skadan för yttrandefrihten blivit mindre, skriver Nils Funcke på Expressen debatt. Genom att begränsningen av tillgängliggörandet av vissa personuppgifter regleras i vanlig lag öppnas grundlagarna även för beslut inom EU. En EU-förordnig för att skydda den personliga integriteten blir därmed tillämplig i svenska medier.

Syftet är att komma åt databaser med brottmålsdomar och även om inte regeringen skriver det rakt ut så handlar det om Lexbase, som gör offentliga handlingar lättillgängliga för gemena man. Motsvarande databaser för företag, journalister och jurister är inte tänkta att beröras.

"Den regleringsmodell regeringen valt kan komma att tillämpas även på till exempel Expressens granskning av näthatare, medlemmar i kriminella och extremistiska organisationer", menar Nils Funcke. "Det saknas en tydlig spärr mot ingrepp mot mediernas granskningar där namngivna och avbildade personers brott, familjeförhållanden, etnicitet, bostadsort och syndaregister i allmänhet offentliggörs. Även publiceringarna pappersform blir en  ”uppgiftssammanställning” och uppfyller grundkriterierna för en kriminalisering."

Läs hela debattinlägget här

Jan Bjerkesjö

NYHETER

De svenska militärinsatserna i Afghanistan och Irak

2018-02-19

Svenska försvaret har omorienterats till att i ökad utsträckning delta i militära operationer utomlands i militärt samarbete med andra länder, i hög grad Nato-länder under USA:s ledning. Frågorna kring de svenska militära insatserna i Afghanistan och Irak är många. Onsdag 7 mars arrangeras ett samtal mellan Åsa Lindestam och Lars-Gunnar Liljestrand kring dessa frågor.

NYHETER

Ship-to-Gaza-helg i Göteborg

Kjell Martinsson

2018-01-24

Fredsaktivister från olika hörn av världen samlades i Göteborg den 20-22 januari. Värd för konferensen var Ship to Gaza. På den presskonferens som ETC och Folket i Bild/Kulturfront var inbjudna till infann sig också aktivister.

NYHETER

Ställer åtta krav på insatserna i Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén

2017-12-13

I morgon fredag ska riksdagen debattera den svenska militära närvaron i Afghanistan. Inför den debatten ställer Svenska Afghanistankommittén åtta krav. "Regeringen föreslår att Sverige förlänger sin militära närvaro i Afghanistan, ytterligare ett år. Riksdagen debatterar den 15 december. Vi är inte emot militär närvaro i Afghanistan av princip, men ställer åtta krav på närvaron", skriver SAK.

NYHETER

Vapenförsäljningen ökar för första gången sedan 2010 enligt SIPRI

2017-12-11

De största vapenproducerande företagens och militära tjänsteföretagens försäljning av vapen och militära tjänster (SIPRI:s Top 100-lista) uppgick 2016 till totalt 374,8 miljarder dollar enligt nya siffror publicerade av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) idag.