logo

NYHETER

Lagförslag kan slå mot granskande journalistik

2017-07-24

Att skydda integriteten har diskuterats i många utredningar om yttrandefriheten. Nu kommer ett förslag till modernisering av tryckfrihetsförordningen där tre frågor flyttas från grundlag till vanlig lag. Ändringarna skulle slå mot exempelvis granskande journalistik, menar Nils Funcke.

En fråga handlar om produktinformation utan någon större yttrandefrihetsvärde. I den andra vill regeringen reglera och vidga Sveriges möjligheter att bistå andra länder i brottsutredningar även när det berör yttrandefrihetsfrågor i vanlig lag istället för i grundlag. Lagtexten är medvetet allmänt hållen med skrivningar som ”ger större möjligheter att anpassa den nationella regleringen till bland annat den pågående EU-rättsliga utvecklingen”. Här ser Nils Funcke det illavarslande att den särskilda rättegångsordningen med juryprövning och specialåklagare (JK) inte längre utgör en rättsprincip.

Men regeringen vill även förbjuda vissa publiceringa av känsliga personuppgifter, uppgifter som om en person varit straffad eller dömts för ett brott och som ingår i en "uppgiftssamling". Om förbudet hållits inom grundlagen hade skadan för yttrandefrihten blivit mindre, skriver Nils Funcke på Expressen debatt. Genom att begränsningen av tillgängliggörandet av vissa personuppgifter regleras i vanlig lag öppnas grundlagarna även för beslut inom EU. En EU-förordnig för att skydda den personliga integriteten blir därmed tillämplig i svenska medier.

Syftet är att komma åt databaser med brottmålsdomar och även om inte regeringen skriver det rakt ut så handlar det om Lexbase, som gör offentliga handlingar lättillgängliga för gemena man. Motsvarande databaser för företag, journalister och jurister är inte tänkta att beröras.

"Den regleringsmodell regeringen valt kan komma att tillämpas även på till exempel Expressens granskning av näthatare, medlemmar i kriminella och extremistiska organisationer", menar Nils Funcke. "Det saknas en tydlig spärr mot ingrepp mot mediernas granskningar där namngivna och avbildade personers brott, familjeförhållanden, etnicitet, bostadsort och syndaregister i allmänhet offentliggörs. Även publiceringarna pappersform blir en  ”uppgiftssammanställning” och uppfyller grundkriterierna för en kriminalisering."

Läs hela debattinlägget här

Jan Bjerkesjö

NYHETER

Fred mellan folken och skydd för naturen

2018-05-22

”Upprop för Östersjön – ett fredens hav” är titeln på ett omfattande internationellt upprop från maj 2018 för den hotade Östersjön. Undertecknarna uppmanar alla regeringar kring Östersjön att använda sina finansiella resurser till att rädda innanhavet i stället för till  militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet.

NYHETER

Löften, löften!

Lasse Lindström

2018-04-20

Denna otåliga rubrik sitter på Simon Baptists senaste kortanalys. Han är chefsekonomen på världsledande ekonomitidskriften The Economist Intelligens Unit. 

NYHETER

FiB/K: Fördöm anfallet på Syrien

2018-04-15

Uttalande vid FiB/K:s årsstämma:

USA, Frankrike och Storbritannien har nu anfallit Syrien. Detta är ett brott mot FN-stadga och folkrätt.

NYHETER

Mikrofonen avstängd och utvisad

Lasse Lindström

2018-04-13

Lissa Lucas, som tänker ställa upp i valen till kongressen i USA:s West Virginia, fick mikrofonen avstängd och själv utvisad när hon började läsa upp namn på valda i församlingen som tagit emot stora kampanjbidrag från olje- och gasindustrin.