logo

NYHETER

Lagförslag kan slå mot granskande journalistik

2017-07-24

Att skydda integriteten har diskuterats i många utredningar om yttrandefriheten. Nu kommer ett förslag till modernisering av tryckfrihetsförordningen där tre frågor flyttas från grundlag till vanlig lag. Ändringarna skulle slå mot exempelvis granskande journalistik, menar Nils Funcke.

En fråga handlar om produktinformation utan någon större yttrandefrihetsvärde. I den andra vill regeringen reglera och vidga Sveriges möjligheter att bistå andra länder i brottsutredningar även när det berör yttrandefrihetsfrågor i vanlig lag istället för i grundlag. Lagtexten är medvetet allmänt hållen med skrivningar som ”ger större möjligheter att anpassa den nationella regleringen till bland annat den pågående EU-rättsliga utvecklingen”. Här ser Nils Funcke det illavarslande att den särskilda rättegångsordningen med juryprövning och specialåklagare (JK) inte längre utgör en rättsprincip.

Men regeringen vill även förbjuda vissa publiceringa av känsliga personuppgifter, uppgifter som om en person varit straffad eller dömts för ett brott och som ingår i en "uppgiftssamling". Om förbudet hållits inom grundlagen hade skadan för yttrandefrihten blivit mindre, skriver Nils Funcke på Expressen debatt. Genom att begränsningen av tillgängliggörandet av vissa personuppgifter regleras i vanlig lag öppnas grundlagarna även för beslut inom EU. En EU-förordnig för att skydda den personliga integriteten blir därmed tillämplig i svenska medier.

Syftet är att komma åt databaser med brottmålsdomar och även om inte regeringen skriver det rakt ut så handlar det om Lexbase, som gör offentliga handlingar lättillgängliga för gemena man. Motsvarande databaser för företag, journalister och jurister är inte tänkta att beröras.

"Den regleringsmodell regeringen valt kan komma att tillämpas även på till exempel Expressens granskning av näthatare, medlemmar i kriminella och extremistiska organisationer", menar Nils Funcke. "Det saknas en tydlig spärr mot ingrepp mot mediernas granskningar där namngivna och avbildade personers brott, familjeförhållanden, etnicitet, bostadsort och syndaregister i allmänhet offentliggörs. Även publiceringarna pappersform blir en  ”uppgiftssammanställning” och uppfyller grundkriterierna för en kriminalisering."

Läs hela debattinlägget här

Jan Bjerkesjö

NYHETER

Fredsrörelsen rustar inför krigsövningen Aurora 17

2017-08-11

Inför den stora krigsövningen i Sverige, Aurora, samlas och rustar sig nu fredsrörelsen för motdemonstrationer under september månad. Under samma månad som övningen sker kommer även fredsrörelsen arrangera en lång rad evenemang.

NYHETER

Jan Myrdal hyllad på 90-årsdagen

Christer Lundgren

2017-07-20

Jan Myrdal arbetar flitigt. Sin nittioårsdag den 19 juli firade han på restaurang Vurma i Stockholm med ett releaseparty för återutgivningen av Bilden som vapen. 

NYHETER

Stöd dialogen för fred i Venezuela

2017-07-19

Det upptrappade gatuvåldet i Caracas måste upphöra och våldet få ett stopp. Det riskerar att som i Mellanöstern leda till inbördeskrig med oöverskådliga följder. Granatanfallet från en kapad helikopter mot regeringsbyggnader den 27 juni är en varningssignal.  
Konfrontationerna mot president, regering och myndigheter måste återgå till fredliga former och fredliga lösningar sökas. 

NYHETER

Funcke: SI ska inte hota Bokmässan

Jan Bjerkesjö

2017-07-05

Svenska Institutet behöver hjälp att se grandet i det egna ögat. Det skriver yttrandefrihetsexperten Nils Funcke i Expressen. Anledningen är ett brev som SI:s projektledare för interkulturell dialog, Henrik C. Enbohm, skrivit till Bokmässan i Göteborg.