logo

DEBATT

Mainstream-medierna och Jemen: I förvirringens och likgiltighetens tjänst

Enligt UNICEF hotas en halv miljon barn av att svälta ihjäl i ett land där undernäring bland barn är utbredd även i fredstid. Foto: Almigdad Mojalli/Wikimedia Commons

2017-06-21

Sedan över två år har Saudiarabien & Co stödda av USA, Storbritannien och EU ödelagt Jemen i ett oprovocerat angrepp som har framkallat världens för närvarande största humanitära katastrof.  Det råder likgiltighet inför detta inferno i den västliga opinionen.  Det är till synes svårt att framkalla empati för lemlästade, förbrända, sjuka, svältande och döende barn när katastrofen är skapad av våra "allierade".

Den selektiva cynismen återspeglas i massmedierna.  Ett "likgiltighetsvaccin" som hindrar uppkomst av en opinion mot Jemenkriget förmedlas.  Myter görs till fakta som inte behöver beläggas eller granskas.  Fakta och händelser som inte passar in i narrativen utelämnas. De egna kraven på faktakontroll och källkritik är som bortblåsta.  Ett inslag från SR/Ekot är ett typexempel på detta:
”... I Jemen har 10 barn dödats och 28 skadats i en bombräd mot en skola, enligt Läkare utan gränser.  Attacken skedde i går och utfördes av flygplan från den saudiledda sunnimuslimska alliansen som stöder den internationellt erkända regeringen i konflikten med de iranstödda shiamuslimska rebellerna ...”

Det framställs som ett intraislamiskt religionskrig där det internationella samfundet och den sunnimuslimska alliansen stödjer regeringen mot Iranstödda rebeller.  Saudiarabiens stöd legitimeras, medan Iran stöder Houthirebellerna, alltså ett illegitimt stöd, dessutom sekteristiskt, underblåsande en shia/sunni konflikt.  Berättelsen är som klippt och klistrad från Saudiarabiens propagandaministerium.

Manipulationens myter
Man "förklarar" konflikten med hjälp av några standardmyter: Det rör sig om ett religionskrig och dessutom ett inbördeskrig, alternativt ett proxykrig. Den ena sidan är Iranstödd medan den andra sidan representeras av den internationellt erkända regeringen.  Vilseledande begrepp varvade med tystnad har hindrat en opinionsbildning mot angriparna och deras krigsförbrytelser.
Att konflikten skulle vara driven av antagonism mellan sunni- och shia-grenarna av islam stämmer med saudiernas världsbild.  Grundläggande i deras propaganda är tesen att allt ont i Mellanöstern kommer från de shiitiska "avfällingarna".  Detta passar också för att manipulera den västliga opinionen. Varför bry sig om ett intraislamiskt religionskrig?  Verkligheten är inte så enkel.
Zaidismen uppstod från shiaislam för cirka ett tusen två hundra år sedan och fick tidigt fäste i Jemen. Trots ursprunget har den också mycket gemensamt med sunniislam. Zaidierna utgör runt 40 procent av befolkningen i norra Jemen, och dessa har för det mesta levt i fredlig samexistens med den sunnimuslimska majoriteten i landet.

Saudiarabien har i nyare tid försökt exportera sin intoleranta version av islam, wahabbismen till de zaidiska kärnområdena i norr, bland annat genom att finansiera byggandet av ett stort antal koranskolor i dessa områden vilket har lett till lokala konflikter, då denna tappning av islam har varit främmande där.  Houthirörelsen kommer från de zaidiska områdena, men deras ideologi handlar först och främst om frigörelse och kamp mot förtryck och bygger inte på zaidi islam. det finns många sunnimuslimer i Ansarullah, det parti som har utvecklat sig från Houthirörelsen.

Kallas för inbördeskrig
Jemenkriget kallas för ett ett inbördeskrig, men det domineras totalt av det saudiledda, väststödda luftkriget, marinblockaden och en markinvasion med legosoldater. Det är ett angrepps- respektive försvarskrig.

Beteckningen "de Iranstödda Houthirebellerna" används konsekvent. Det finns inga övertygande belägg för att stödet går utöver det diplomatiskt/politiska, men vandringshistorien tas nu för en sanning.  Det är ytterst tendentiöst att jämställa Saudiarabiens sönderbombning och utsvältning av Jemen med Irans stöd till Houthirörelsen.

Saudiarabien har fått stöd från USA och Storbritannien för att genomföra angreppet mot Jemen. Utöver vapenexporten har de direkt medverkat i kriget.  Sverige har under hela kriget exporterat vapen till Saudiarabien och andra i koalitionen. Beteckningen den väststödda, Saudiledda angreppskoalitionen ger därför en bild som är mer rättvisande.

Det hävdas vidare att det rör sig om ett proxykrig. Houthirebellerna vore då nickedockor åt Iran medan saudierna skulle ha någon annan aktör som för krig åt dem. Detta är absurt. Belägringen av Jemen omöjliggör Iranstyrda nickedockor. För angriparnas del finns det ingen mellanhand mellan dem som fäller bomberna och dem som blir söndertrasade under ruiner på marken.
En Quislingpresident som har flytt till Saudiarabiens huvudstad med sitt entourage kallas för "den internationellt erkända regeringen".  President Hadi blev aldrig vald i ett demokratiskt val och satt på övertid i ett affärsministerium frampressat av Saudiarabien/gulfstaterna. Han är avskydd av majoriteten av jemeniterna för att ha bett sauiderna bomba hans eget  land. Hans legitimitet är lika med noll.

När information framkommer som skulle kunna störa den den falska narrativen så använder man det gamla tricket att ljuga genom underlåtenhet. Man håller helt enkelt tyst.  Därför har till exempel miljonmarscherna som befolkningen i Sanaa har genomfört i protest mot den väststödda, Saudiledda angreppskoalitionens krig mot Jemen inte uppmärksammats i tv eller i våra tidningar. Det skulle ha kunnat få folk att börja fundera över omfånget av motståndet mot angriparna och måste därför undvikas.
Massmedierna stödjer en hårdvinklad version av katastrofen i Jemen som passar angriparna. Detta ställer anspråken från dessa om monopol på oberoende, grundlig och högkvalitativ journalistik i en (tragi)komisk dager.
 

Roland Hedayat

DEBATT

En hedersam begravning

Peo Österholm

2018-03-08

Den 27 november 2006 sköts den amerikanske stridspiloten Troy Gilbert ner några mil norr om Baghdad. Han hade från sitt flygplan skjutit ihjäl fiendesoldater och därmed räddat livet på några landsmän som befann sig i strid. Planet slog i marken. Hans kropp, illa tilltygad, togs om hand av fiendesoldater, rullades in i en matta och sedan var kroppen försvunnen. 

DEBATT

Destruktionen av Jemen - En krigsförbrytelse under beskydd av FN:s Säkerhetsråd

Roland Hedayat

2018-03-07

Jemen har enligt UN OCHA (FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp) blivit hemvist för världens värsta humanitära katastrof och tillika historiens snabbast växande koleraepidemi med närmare en miljon drabbade. Av en befolkning på 27 miljoner är 21 miljoner i akut behov av nödhjälp. Situationen i Jemen beskrivs av ledaren för detta FN:organ, Mark Lowcock, som en outsäglig katastrof.

DEBATT

Vapenvila i Syrien

Christer Lundgren

2018-03-06

FN:s säkerhetsråd antog den 24 februari enhälligt resolution 2401 (2018), som krävde stopp för striderna i hela Syrien och ”en varaktig humanitär paus” under minst 30 dagar för att möjliggöra veckovisa leveranser av humanitär hjälp och evakuering av svårt sjuka och sårade.

DEBATT

Det intellektuella ansvaret

Jan Myrdal

2018-03-06

Svenska Dagbladets "Under strecket" firar 100-årsjubileum och som en följd av det återpublicerar man debattinlägg som gjorts genom åren. Bland dessa har Jan Myrdals "Det intellektuella ansvaret" från 1980 publicerats, vilket FiB/K nu publicerar i sin helhet.