logo

NYHETER

Modernisering av världens kärnvapen fortsatt prioriterat

Bilden av Hiroshima i Japan. Staden blev mål för den första atombomben använd i krig, som fälldes av USA i andra världskrigets slutskede den 6 augusti 1945.

2017-07-03

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) publicerar idag de årliga siffrorna över rådande trender och utveckling för världens kärnvapenarsenaler. Siffrorna visar att antalet kärnvapen i världen fortsätter att minska. Alla kärnvapenstater genomför dock moderniseringar av sina kärnvapenarsenaler och verkar inte vara beredda att överge sina vapen inom en överskådlig framtid.

Vid ingången av 2017 förfogade nio stater (USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea), tillsammans över cirka 4150 utplacerade, operativa kärnstridsspetsar. När alla stridsspetsar räknas in, d v s operativa stridsspetsar,
stridsspetsar i reserv och lager samt de stridsspetsar som är avsedda att demonteras, förfogar staterna totalt över cirka 14 935 kärnstridsspetsar, vilket kan jämföras med 15 395 i början av 2015. (se tabell 1).

Minskningen av kärnvapen bromsas och kostnaderna ökar
Minskningen av det totala antalet kärnvapen i världen beror till stor del på att Ryssland och USA, som tillsammans fortfarande innehar mer än 93 % av världens kärnvapen, har fortsatt att minska sitt innehav av strategiska kärnvapen. Trots genomförandet av 2011 års Fördrag om åtgärder för vidare nedskärningar och begränsningar av strategiska offensiva vapen (Nya START), är de båda ländernas minskningstakt fortsatt långsam. Både Ryssland och USA har dessutom lanserat stora, dyra moderniseringsprogram. USA planerar t ex att använda 400 miljarder dollar under perioden 2017-2026 på en omfattande modernisering av sin kärnvapenarsenal. Enligt vissa uppskattningar kommer USA:s kärnvapenmoderniseringar att kosta så mycket som 1000 miljarder dollar under de närmsta 30 åren.

”De planerade ökningarna av de amerikanska utgifterna är inte oväntade”, säger Hans Kristensen, chef för Nuclear Information Project på organisationen Federation of American Scientists (FAS). ”Den nuvarande regeringen fortsätter de ambitiösa moderniseringsplaner av kärnvapnen som fastställdes av president Barack Obama”.

Övriga kärnvapenstaterna ha mycket mindre arsenaler, men är alla i färd med att placera ut nya missilsystem med förmåga att bära kärnvapen eller har uttalat sin avsikt att göra det. Kina har påbörjat ett långsiktigt förbättringsprogram av sina kärnvapen. Indien och Pakistan utökar sina kärnvapenlager och utvecklar sina missilsystem. Nordkorea beräknas ha klyvbart material för vapenändamål till cirka 10-20 kärnstridsspetsar, vilket är en ökning från tidigare år.

Under 2016 utförde Nordkorea, med varierande resultat, det hittills största antalet tester av olika missilsystem.

”Långsiktiga moderniseringsprogram pågår i alla nio kärnvapenstater, trots de senaste framstegen i de internationella samtalen om ett kärnvapenförbud”, säger Shannon Kile, SIPRI:s kärnvapenprojekt. ”Det tyder på att ingen av länderna är beredda att överge sina
kärnvapenarsenaler inom en överskådlig framtid”.

NYHETER

Lagförslag kan slå mot granskande journalistik

Jan Bjerkesjö

2017-07-24

Att skydda integriteten har diskuterats i många utredningar om yttrandefriheten. Nu kommer ett förslag till modernisering av tryckfrihetsförordningen där tre frågor flyttas från grundlag till vanlig lag. Ändringarna skulle slå mot exempelvis granskande journalistik, menar Nils Funcke.

NYHETER

Jan Myrdal hyllad på 90-årsdagen

Christer Lundgren

2017-07-20

Jan Myrdal arbetar flitigt. Sin nittioårsdag den 19 juli firade han på restaurang Vurma i Stockholm med ett releaseparty för återutgivningen av Bilden som vapen. 

NYHETER

Stöd dialogen för fred i Venezuela

2017-07-19

Det upptrappade gatuvåldet i Caracas måste upphöra och våldet få ett stopp. Det riskerar att som i Mellanöstern leda till inbördeskrig med oöverskådliga följder. Granatanfallet från en kapad helikopter mot regeringsbyggnader den 27 juni är en varningssignal.  
Konfrontationerna mot president, regering och myndigheter måste återgå till fredliga former och fredliga lösningar sökas. 

NYHETER

Funcke: SI ska inte hota Bokmässan

Jan Bjerkesjö

2017-07-05

Svenska Institutet behöver hjälp att se grandet i det egna ögat. Det skriver yttrandefrihetsexperten Nils Funcke i Expressen. Anledningen är ett brev som SI:s projektledare för interkulturell dialog, Henrik C. Enbohm, skrivit till Bokmässan i Göteborg.