logo

NYHETER

Modernisering av världens kärnvapen fortsatt prioriterat

Bilden av Hiroshima i Japan. Staden blev mål för den första atombomben använd i krig, som fälldes av USA i andra världskrigets slutskede den 6 augusti 1945.

2017-07-03

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) publicerar idag de årliga siffrorna över rådande trender och utveckling för världens kärnvapenarsenaler. Siffrorna visar att antalet kärnvapen i världen fortsätter att minska. Alla kärnvapenstater genomför dock moderniseringar av sina kärnvapenarsenaler och verkar inte vara beredda att överge sina vapen inom en överskådlig framtid.

Vid ingången av 2017 förfogade nio stater (USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea), tillsammans över cirka 4150 utplacerade, operativa kärnstridsspetsar. När alla stridsspetsar räknas in, d v s operativa stridsspetsar,
stridsspetsar i reserv och lager samt de stridsspetsar som är avsedda att demonteras, förfogar staterna totalt över cirka 14 935 kärnstridsspetsar, vilket kan jämföras med 15 395 i början av 2015. (se tabell 1).

Minskningen av kärnvapen bromsas och kostnaderna ökar
Minskningen av det totala antalet kärnvapen i världen beror till stor del på att Ryssland och USA, som tillsammans fortfarande innehar mer än 93 % av världens kärnvapen, har fortsatt att minska sitt innehav av strategiska kärnvapen. Trots genomförandet av 2011 års Fördrag om åtgärder för vidare nedskärningar och begränsningar av strategiska offensiva vapen (Nya START), är de båda ländernas minskningstakt fortsatt långsam. Både Ryssland och USA har dessutom lanserat stora, dyra moderniseringsprogram. USA planerar t ex att använda 400 miljarder dollar under perioden 2017-2026 på en omfattande modernisering av sin kärnvapenarsenal. Enligt vissa uppskattningar kommer USA:s kärnvapenmoderniseringar att kosta så mycket som 1000 miljarder dollar under de närmsta 30 åren.

”De planerade ökningarna av de amerikanska utgifterna är inte oväntade”, säger Hans Kristensen, chef för Nuclear Information Project på organisationen Federation of American Scientists (FAS). ”Den nuvarande regeringen fortsätter de ambitiösa moderniseringsplaner av kärnvapnen som fastställdes av president Barack Obama”.

Övriga kärnvapenstaterna ha mycket mindre arsenaler, men är alla i färd med att placera ut nya missilsystem med förmåga att bära kärnvapen eller har uttalat sin avsikt att göra det. Kina har påbörjat ett långsiktigt förbättringsprogram av sina kärnvapen. Indien och Pakistan utökar sina kärnvapenlager och utvecklar sina missilsystem. Nordkorea beräknas ha klyvbart material för vapenändamål till cirka 10-20 kärnstridsspetsar, vilket är en ökning från tidigare år.

Under 2016 utförde Nordkorea, med varierande resultat, det hittills största antalet tester av olika missilsystem.

”Långsiktiga moderniseringsprogram pågår i alla nio kärnvapenstater, trots de senaste framstegen i de internationella samtalen om ett kärnvapenförbud”, säger Shannon Kile, SIPRI:s kärnvapenprojekt. ”Det tyder på att ingen av länderna är beredda att överge sina
kärnvapenarsenaler inom en överskådlig framtid”.

NYHETER

Fred mellan folken och skydd för naturen

2018-05-22

”Upprop för Östersjön – ett fredens hav” är titeln på ett omfattande internationellt upprop från maj 2018 för den hotade Östersjön. Undertecknarna uppmanar alla regeringar kring Östersjön att använda sina finansiella resurser till att rädda innanhavet i stället för till  militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet.

NYHETER

Löften, löften!

Lasse Lindström

2018-04-20

Denna otåliga rubrik sitter på Simon Baptists senaste kortanalys. Han är chefsekonomen på världsledande ekonomitidskriften The Economist Intelligens Unit. 

NYHETER

FiB/K: Fördöm anfallet på Syrien

2018-04-15

Uttalande vid FiB/K:s årsstämma:

USA, Frankrike och Storbritannien har nu anfallit Syrien. Detta är ett brott mot FN-stadga och folkrätt.

NYHETER

Mikrofonen avstängd och utvisad

Lasse Lindström

2018-04-13

Lissa Lucas, som tänker ställa upp i valen till kongressen i USA:s West Virginia, fick mikrofonen avstängd och själv utvisad när hon började läsa upp namn på valda i församlingen som tagit emot stora kampanjbidrag från olje- och gasindustrin.