logo

NYHETER

Modernisering av världens kärnvapen fortsatt prioriterat

Bilden av Hiroshima i Japan. Staden blev mål för den första atombomben använd i krig, som fälldes av USA i andra världskrigets slutskede den 6 augusti 1945.

2017-07-03

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) publicerar idag de årliga siffrorna över rådande trender och utveckling för världens kärnvapenarsenaler. Siffrorna visar att antalet kärnvapen i världen fortsätter att minska. Alla kärnvapenstater genomför dock moderniseringar av sina kärnvapenarsenaler och verkar inte vara beredda att överge sina vapen inom en överskådlig framtid.

Vid ingången av 2017 förfogade nio stater (USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea), tillsammans över cirka 4150 utplacerade, operativa kärnstridsspetsar. När alla stridsspetsar räknas in, d v s operativa stridsspetsar,
stridsspetsar i reserv och lager samt de stridsspetsar som är avsedda att demonteras, förfogar staterna totalt över cirka 14 935 kärnstridsspetsar, vilket kan jämföras med 15 395 i början av 2015. (se tabell 1).

Minskningen av kärnvapen bromsas och kostnaderna ökar
Minskningen av det totala antalet kärnvapen i världen beror till stor del på att Ryssland och USA, som tillsammans fortfarande innehar mer än 93 % av världens kärnvapen, har fortsatt att minska sitt innehav av strategiska kärnvapen. Trots genomförandet av 2011 års Fördrag om åtgärder för vidare nedskärningar och begränsningar av strategiska offensiva vapen (Nya START), är de båda ländernas minskningstakt fortsatt långsam. Både Ryssland och USA har dessutom lanserat stora, dyra moderniseringsprogram. USA planerar t ex att använda 400 miljarder dollar under perioden 2017-2026 på en omfattande modernisering av sin kärnvapenarsenal. Enligt vissa uppskattningar kommer USA:s kärnvapenmoderniseringar att kosta så mycket som 1000 miljarder dollar under de närmsta 30 åren.

”De planerade ökningarna av de amerikanska utgifterna är inte oväntade”, säger Hans Kristensen, chef för Nuclear Information Project på organisationen Federation of American Scientists (FAS). ”Den nuvarande regeringen fortsätter de ambitiösa moderniseringsplaner av kärnvapnen som fastställdes av president Barack Obama”.

Övriga kärnvapenstaterna ha mycket mindre arsenaler, men är alla i färd med att placera ut nya missilsystem med förmåga att bära kärnvapen eller har uttalat sin avsikt att göra det. Kina har påbörjat ett långsiktigt förbättringsprogram av sina kärnvapen. Indien och Pakistan utökar sina kärnvapenlager och utvecklar sina missilsystem. Nordkorea beräknas ha klyvbart material för vapenändamål till cirka 10-20 kärnstridsspetsar, vilket är en ökning från tidigare år.

Under 2016 utförde Nordkorea, med varierande resultat, det hittills största antalet tester av olika missilsystem.

”Långsiktiga moderniseringsprogram pågår i alla nio kärnvapenstater, trots de senaste framstegen i de internationella samtalen om ett kärnvapenförbud”, säger Shannon Kile, SIPRI:s kärnvapenprojekt. ”Det tyder på att ingen av länderna är beredda att överge sina
kärnvapenarsenaler inom en överskådlig framtid”.

NYHETER

En fredsaktivist in - två soldater ut

2017-09-18

I dag swishade fredsaktivister in på militärområdet vid Säve flygplats. Aktionen är en tydlig protest mot krigsövningen Aurora 17. Utformningen av aktionen kan även ses som en satir av den swishkupp som försvarsanställda deltagit i tidigare i veckan: en aktivist ska in - två soldater ut.

NYHETER

Nu börjar fredsaktion mot Aurora

2017-09-15

I dag inleds en fyra dagar lång fredsaktion mot den militära övningen Aurora 17. Fredsaktivister samlas nu i Göteborg för en helg fylld av motstånd, samtal, diskussion och ickevåldslig aktion. Kampanjen Stoppa Aurora samlar en rad fredsorganisationer som alla är starkt kritiska till att stora delar av Sverige har förvandlats till en övningsplats för krig.

NYHETER

"Sverige bör stå fast vid undertecknandet av FN:s kärnvapenförbud"

2017-09-14

Vi beundrar Sveriges respekt för vetenskapliga och moraliska principer, som vi lärt oss uppskatta bland annat genom kontakter som nobelpristagare. Vi uppmanar därför den svenska regeringen att stå fast vid dessa principer och underteckna FN:s kärnvapenförbud i höst. De senaste argumenten mot undertecknandet i svensk press har varit slående ovetenskapliga, och som forskare har vi ett särskilt ansvar att försvara sanningen. Det skriver nio nobelpristagare och svenske fysikprofessorn Max Tegmark på DN Debatt.