logo

NYHETER

Modernisering av världens kärnvapen fortsatt prioriterat

Bilden av Hiroshima i Japan. Staden blev mål för den första atombomben använd i krig, som fälldes av USA i andra världskrigets slutskede den 6 augusti 1945.

2017-07-03

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) publicerar idag de årliga siffrorna över rådande trender och utveckling för världens kärnvapenarsenaler. Siffrorna visar att antalet kärnvapen i världen fortsätter att minska. Alla kärnvapenstater genomför dock moderniseringar av sina kärnvapenarsenaler och verkar inte vara beredda att överge sina vapen inom en överskådlig framtid.

Vid ingången av 2017 förfogade nio stater (USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea), tillsammans över cirka 4150 utplacerade, operativa kärnstridsspetsar. När alla stridsspetsar räknas in, d v s operativa stridsspetsar,
stridsspetsar i reserv och lager samt de stridsspetsar som är avsedda att demonteras, förfogar staterna totalt över cirka 14 935 kärnstridsspetsar, vilket kan jämföras med 15 395 i början av 2015. (se tabell 1).

Minskningen av kärnvapen bromsas och kostnaderna ökar
Minskningen av det totala antalet kärnvapen i världen beror till stor del på att Ryssland och USA, som tillsammans fortfarande innehar mer än 93 % av världens kärnvapen, har fortsatt att minska sitt innehav av strategiska kärnvapen. Trots genomförandet av 2011 års Fördrag om åtgärder för vidare nedskärningar och begränsningar av strategiska offensiva vapen (Nya START), är de båda ländernas minskningstakt fortsatt långsam. Både Ryssland och USA har dessutom lanserat stora, dyra moderniseringsprogram. USA planerar t ex att använda 400 miljarder dollar under perioden 2017-2026 på en omfattande modernisering av sin kärnvapenarsenal. Enligt vissa uppskattningar kommer USA:s kärnvapenmoderniseringar att kosta så mycket som 1000 miljarder dollar under de närmsta 30 åren.

”De planerade ökningarna av de amerikanska utgifterna är inte oväntade”, säger Hans Kristensen, chef för Nuclear Information Project på organisationen Federation of American Scientists (FAS). ”Den nuvarande regeringen fortsätter de ambitiösa moderniseringsplaner av kärnvapnen som fastställdes av president Barack Obama”.

Övriga kärnvapenstaterna ha mycket mindre arsenaler, men är alla i färd med att placera ut nya missilsystem med förmåga att bära kärnvapen eller har uttalat sin avsikt att göra det. Kina har påbörjat ett långsiktigt förbättringsprogram av sina kärnvapen. Indien och Pakistan utökar sina kärnvapenlager och utvecklar sina missilsystem. Nordkorea beräknas ha klyvbart material för vapenändamål till cirka 10-20 kärnstridsspetsar, vilket är en ökning från tidigare år.

Under 2016 utförde Nordkorea, med varierande resultat, det hittills största antalet tester av olika missilsystem.

”Långsiktiga moderniseringsprogram pågår i alla nio kärnvapenstater, trots de senaste framstegen i de internationella samtalen om ett kärnvapenförbud”, säger Shannon Kile, SIPRI:s kärnvapenprojekt. ”Det tyder på att ingen av länderna är beredda att överge sina
kärnvapenarsenaler inom en överskådlig framtid”.

NYHETER

Ship-to-Gaza-helg i Göteborg

Kjell Martinsson

2018-01-24

Fredsaktivister från olika hörn av världen samlades i Göteborg den 20-22 januari. Värd för konferensen var Ship to Gaza. På den presskonferens som ETC och Folket i Bild/Kulturfront var inbjudna till infann sig också aktivister.

NYHETER

Ställer åtta krav på insatserna i Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén

2017-12-13

I morgon fredag ska riksdagen debattera den svenska militära närvaron i Afghanistan. Inför den debatten ställer Svenska Afghanistankommittén åtta krav. "Regeringen föreslår att Sverige förlänger sin militära närvaro i Afghanistan, ytterligare ett år. Riksdagen debatterar den 15 december. Vi är inte emot militär närvaro i Afghanistan av princip, men ställer åtta krav på närvaron", skriver SAK.

NYHETER

Vapenförsäljningen ökar för första gången sedan 2010 enligt SIPRI

2017-12-11

De största vapenproducerande företagens och militära tjänsteföretagens försäljning av vapen och militära tjänster (SIPRI:s Top 100-lista) uppgick 2016 till totalt 374,8 miljarder dollar enligt nya siffror publicerade av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) idag.

NYHETER

Nya Tider nekas att ställa ut på Bokmässan

2017-11-28

Efter årets mässa inleddes ett analysarbete som nu har färdigställts. Bokmässans ledning kan i dag redogöra för en rad nya beslut inför 2018. Ett av besluten är att Bokmässan, efter en samlad bedömning, kommer att neka Nya Tider att ställa ut vid nästa års mässa.