logo

KULTUR

Mörkrummet

2017-07-19

Mörkrummet
Susan Faludi
Övers. Emeli André
Leopard förlag

Susan Faludi har gjort sig känd som feminist och kritiker av mansrollen i böcker som Backlash och Ställd. Hennes nya bok Mörkrummet handlar på ett sätt om samma sak, men på ett annat och mycket mera personligt plan. Hennes dominanta och våldsamma far, som hon inte haft kontakt med på flera decennier, kontaktar henne för att berätta att han inte längre är man. Fadern har vid 76 års ålder genomgått en könskorrigering till kvinna, till Stefánie. Hon, Stefánie, vill nu att Faludi ska skriva om denna förvandling till kvinna. Stefánies önskan sammanfaller med Faludis egna behov av att förstå hur denne man som i allt ville vara en machoman, plötsligt säger farväl till allt han tidigare har tyckt vara viktigt.

Fadern har på ålderdomen återvänt till Ungern där han växte upp. Som barn till välbärgade judar upplevde han förvandlingen från rikedom till armod och sedan till sitt folks undergång. Nazisterna framställde de judiska männen som extremt omanliga och löjeväckande och fadern växte upp utan närmare kontakt med föräldrarna, som hade andra prioriteringar än sitt barn. Bägge dessa faktorer, nazisternas förakt och föräldrarnas frånvaro under faderns uppväxt, ser Faludi som orsaker till att fadern så helt går upp i den mansroll som är den amerikanska medelklassmannens efter kriget. På detta personliga plan blir faderns transformation en nyckel till Faludis intresse för vad könsrollerna gör med vår självförståelse.

Ämnet, en far som plötsligt deklarerat att han är kvinna, är så egendomligt och sensationellt att det måste försätta varje journalist eller författare i beredskapsläge. Jag börjar läsa boken med frågan om är det här är viktigt? Säger den något som jag borde känna till?  Faderns intresse för det judiska arvet var minimalt. Han bytte sitt ungersk-judiska namn Ístván Friedman till det mera amerikanskt klingande Steven Faludi. Som fotograf var hans specialitet att retuschera det som inte skulle finnas på bilderna. Så blev också hans liv en lång rad av förvandlingar och förnekanden. Gåtan Steven eller Stefánie Faludi förblir olöst. Både som man och kvinna intog fadern roller som var typiska för det patriarkala mönstret. Från machoman till passiv undfallande kvinnoroll – från den ena stereotypen till den andra. 


   


 

Jan Bergsten

KULTUR

Konstauktion: Lägg ett bud på grafiskt tryck av Torsten Jurell!

Redaktionen

2017-12-15

Varje månad auktionerar vi ut ett konstverk, som kan förvärvas genom budgivning på auktionssajten Tradera. Samtliga försäljningsintäkter går till tidningens nya bildfond. Därmed kommer konstverken ut ur förråden och tidningen kan fyllas med ny konst.

Konstverket som under december ligger ute till försäljning är ett signerat verk av Torsten Jurell med titeln Friare.

KULTUR

Klassiker-tipset: Per Anders Fogelström

Mattias Arreborn

2017-12-13

I augusti i år var det 100 år sedan Per Anders Fogelström föddes i Matteus församling i Stockholm. Större delen av sitt liv bodde och verkade han dock på Södermalm i samma stad, och det är denna stadsdel som spelar en viktig roll som fond för flertalet av de händelser som skildras i Fogelströms mest populära romaner; från Mina drömmars stad (1960) till Stad i världen (1968).

KULTUR

Bokrecension: Sidonie & Nathalie: Från Limhamn till Lofoten

Solveig Giambanco

2017-12-12

Sigrid Combüchens senaste roman pendlar mellan två tidsplan; nutid och krigsåren 1944-45. De unga kvinnorna Sidonie och Nathalie kommer ofrivilligt att göra sällskap på flykten från norra Frankrike under andra världskriget. En flykt till Sverige över Öresund, på osäkra båtar, i mörker och ovisshet.

KULTUR

En historisk utblick på temat ord och inga visor

Mattias Arreborn

2017-12-12

Recensionsansvarige Mattias Arreborn tar en titt på tre titlar under temat ord och inga visor. De tre han sätter under sin lupp är Léon Bloy: Otrevligheter,  August Strindberg: Det nya riket samt Mary Wollstonecraft: Till försvar för kvinnans rättigheter.