logo

KULTUR

Mörkrummet

2017-07-19

Mörkrummet
Susan Faludi
Övers. Emeli André
Leopard förlag

Susan Faludi har gjort sig känd som feminist och kritiker av mansrollen i böcker som Backlash och Ställd. Hennes nya bok Mörkrummet handlar på ett sätt om samma sak, men på ett annat och mycket mera personligt plan. Hennes dominanta och våldsamma far, som hon inte haft kontakt med på flera decennier, kontaktar henne för att berätta att han inte längre är man. Fadern har vid 76 års ålder genomgått en könskorrigering till kvinna, till Stefánie. Hon, Stefánie, vill nu att Faludi ska skriva om denna förvandling till kvinna. Stefánies önskan sammanfaller med Faludis egna behov av att förstå hur denne man som i allt ville vara en machoman, plötsligt säger farväl till allt han tidigare har tyckt vara viktigt.

Fadern har på ålderdomen återvänt till Ungern där han växte upp. Som barn till välbärgade judar upplevde han förvandlingen från rikedom till armod och sedan till sitt folks undergång. Nazisterna framställde de judiska männen som extremt omanliga och löjeväckande och fadern växte upp utan närmare kontakt med föräldrarna, som hade andra prioriteringar än sitt barn. Bägge dessa faktorer, nazisternas förakt och föräldrarnas frånvaro under faderns uppväxt, ser Faludi som orsaker till att fadern så helt går upp i den mansroll som är den amerikanska medelklassmannens efter kriget. På detta personliga plan blir faderns transformation en nyckel till Faludis intresse för vad könsrollerna gör med vår självförståelse.

Ämnet, en far som plötsligt deklarerat att han är kvinna, är så egendomligt och sensationellt att det måste försätta varje journalist eller författare i beredskapsläge. Jag börjar läsa boken med frågan om är det här är viktigt? Säger den något som jag borde känna till?  Faderns intresse för det judiska arvet var minimalt. Han bytte sitt ungersk-judiska namn Ístván Friedman till det mera amerikanskt klingande Steven Faludi. Som fotograf var hans specialitet att retuschera det som inte skulle finnas på bilderna. Så blev också hans liv en lång rad av förvandlingar och förnekanden. Gåtan Steven eller Stefánie Faludi förblir olöst. Både som man och kvinna intog fadern roller som var typiska för det patriarkala mönstret. Från machoman till passiv undfallande kvinnoroll – från den ena stereotypen till den andra. 


   


 

Jan Bergsten

KULTUR

Konstauktion: lägg ett bud på signerad gravyr av Åse Marstrander

2018-02-19

Varje månad auktionerar vi ut ett konstverk, som kan förvärvas genom budgivning på auktionssajten Tradera. Samtliga försäljningsintäkter går till tidningens nya bildfond, avsedd att finansiera illustrationsjobb för FiB/K. Därmed kommer äldre konstverk ut ur förråden medan tidningen kan fyllas med ny konst.
Konstverket som under februari ligger ute till försäljning är en signerad gravyr av Åse Marstrander.

KULTUR

Tre böcker från 2017 på temat universitetet

Mattias Arreborn

2018-02-13

Trojkan är en till det yttre ganska klassisk utvecklingsroman (som i ”personlig utveckling”) med inslag av den i sammanhanget rätt obligatoriska desillusionstematik som hör genren till.

KULTUR

Klassikertipset: Thomas Mann - Doktor Faustus

Mattias Arreborn

2018-02-12

Doktor Faustus (1947) är den skönlitterära biografin om den likaledes uppdiktade tonsättaren Adrian Leverkühn. Boken kan betraktas som nobelpristagaren Thomas Manns (1871—1950) viktigaste jämte den än i dag populära släktkrönikan Buddenbrooks och den både infallsrika och torrt humoristiska (!) idéromanen Bergtagen.

KULTUR

En kvinnlig grovarbetare i humor

Bengt Berg

2018-02-08

En kvinnlig ”grovarbetare i humor” har hon kallats, Anna Fredrika Myrberg, som föddes i Norberg den 9 maj 1878 och som året därpå flyttade till Värmland med sin familj. Efter pappa veterinärens tidiga död följde för den ensamstående tvåbarnsmodern ekonomiskt bekymmersamma år. I början av 1900-talet kom Anna till Stockholm, där Västmannagatan 78 var hennes fasta adress fram till hennes död 1931.