logo

KULTUR

Mörkrummet

2017-07-19

Mörkrummet
Susan Faludi
Övers. Emeli André
Leopard förlag

Susan Faludi har gjort sig känd som feminist och kritiker av mansrollen i böcker som Backlash och Ställd. Hennes nya bok Mörkrummet handlar på ett sätt om samma sak, men på ett annat och mycket mera personligt plan. Hennes dominanta och våldsamma far, som hon inte haft kontakt med på flera decennier, kontaktar henne för att berätta att han inte längre är man. Fadern har vid 76 års ålder genomgått en könskorrigering till kvinna, till Stefánie. Hon, Stefánie, vill nu att Faludi ska skriva om denna förvandling till kvinna. Stefánies önskan sammanfaller med Faludis egna behov av att förstå hur denne man som i allt ville vara en machoman, plötsligt säger farväl till allt han tidigare har tyckt vara viktigt.

Fadern har på ålderdomen återvänt till Ungern där han växte upp. Som barn till välbärgade judar upplevde han förvandlingen från rikedom till armod och sedan till sitt folks undergång. Nazisterna framställde de judiska männen som extremt omanliga och löjeväckande och fadern växte upp utan närmare kontakt med föräldrarna, som hade andra prioriteringar än sitt barn. Bägge dessa faktorer, nazisternas förakt och föräldrarnas frånvaro under faderns uppväxt, ser Faludi som orsaker till att fadern så helt går upp i den mansroll som är den amerikanska medelklassmannens efter kriget. På detta personliga plan blir faderns transformation en nyckel till Faludis intresse för vad könsrollerna gör med vår självförståelse.

Ämnet, en far som plötsligt deklarerat att han är kvinna, är så egendomligt och sensationellt att det måste försätta varje journalist eller författare i beredskapsläge. Jag börjar läsa boken med frågan om är det här är viktigt? Säger den något som jag borde känna till?  Faderns intresse för det judiska arvet var minimalt. Han bytte sitt ungersk-judiska namn Ístván Friedman till det mera amerikanskt klingande Steven Faludi. Som fotograf var hans specialitet att retuschera det som inte skulle finnas på bilderna. Så blev också hans liv en lång rad av förvandlingar och förnekanden. Gåtan Steven eller Stefánie Faludi förblir olöst. Både som man och kvinna intog fadern roller som var typiska för det patriarkala mönstret. Från machoman till passiv undfallande kvinnoroll – från den ena stereotypen till den andra. 


   


 

Jan Bergsten

KULTUR

Konstauktion - lägg ett bud på träsnitt av Petter Zennström

2017-08-21

Varje månad auktionerar vi ut ett konstverk, som kan förvärvas genom budgivning på auktionssajten Tradera. Samtliga försäljningsintäkter går till tidningens nya bildfond. Konstverket som under augusti ligger ute till försäljning är Petter Zennströms Sans och balans (1978), ett signerat träsnitt på japanpapper.

KULTUR

Till min allra bästa vän

Solveig Giambanco

2017-07-21

Artonåriga Kristina lämnar gladeligen sin ångermanländska by, pappas okontrollerade vredesutbrott och mammas hukande och tårar.  Hon är utled på att gå hemma som passopp åt karlarna i familjen och ångrar att hon inte valde gymnasiet utan nöjde sig med fackskola. 
Så när mammas väninna, som bor i London, ordnar en au pairplats, finns ingen tvekan. Pappa blir rosenrasande, men Kristina står på sig. Hon måste bort.

KULTUR

Postkapitalism – vår gemensamma framtid

Åke Kilander

2017-07-17

Den brittiske journalisten och medarbetaren i BBC, Paul Mason, har insett att kapitalismen i världen fungerar allt sämre och måste ersättas av ett annat produktionssätt. Det måste bygga på informationsteknologi och teknisk utveckling där ”allmänbildade och uppkopplade människor” agerar i nätverk. Den traditionella varuproduktionen och arbetet i hierarkiska organisationer får en underordnad roll.

KULTUR

Sommarbonus: Bland skelett från galgbackar och kyrkogårdar

Mats Parner

2017-07-14

Mats Parner tecknar det sällsamma porträttet av en pionjär från 1500-talet inom medicin. Andreas Vesalius ingick i de aktiva studenternas skara och led av ständig kunskapstörst. Under mörka nätter samlade han skelett ifrån benhus och kyrkogårdar, och en gång skar han ned och fraktade hem kvarlevorna av en dömd illgärningsman på galgbacken helt nära sin egen bostad, allt förvisso i ädlaste studiesyfte.