logo

KULTUR

Mörkrummet

2017-07-19

Mörkrummet
Susan Faludi
Övers. Emeli André
Leopard förlag

Susan Faludi har gjort sig känd som feminist och kritiker av mansrollen i böcker som Backlash och Ställd. Hennes nya bok Mörkrummet handlar på ett sätt om samma sak, men på ett annat och mycket mera personligt plan. Hennes dominanta och våldsamma far, som hon inte haft kontakt med på flera decennier, kontaktar henne för att berätta att han inte längre är man. Fadern har vid 76 års ålder genomgått en könskorrigering till kvinna, till Stefánie. Hon, Stefánie, vill nu att Faludi ska skriva om denna förvandling till kvinna. Stefánies önskan sammanfaller med Faludis egna behov av att förstå hur denne man som i allt ville vara en machoman, plötsligt säger farväl till allt han tidigare har tyckt vara viktigt.

Fadern har på ålderdomen återvänt till Ungern där han växte upp. Som barn till välbärgade judar upplevde han förvandlingen från rikedom till armod och sedan till sitt folks undergång. Nazisterna framställde de judiska männen som extremt omanliga och löjeväckande och fadern växte upp utan närmare kontakt med föräldrarna, som hade andra prioriteringar än sitt barn. Bägge dessa faktorer, nazisternas förakt och föräldrarnas frånvaro under faderns uppväxt, ser Faludi som orsaker till att fadern så helt går upp i den mansroll som är den amerikanska medelklassmannens efter kriget. På detta personliga plan blir faderns transformation en nyckel till Faludis intresse för vad könsrollerna gör med vår självförståelse.

Ämnet, en far som plötsligt deklarerat att han är kvinna, är så egendomligt och sensationellt att det måste försätta varje journalist eller författare i beredskapsläge. Jag börjar läsa boken med frågan om är det här är viktigt? Säger den något som jag borde känna till?  Faderns intresse för det judiska arvet var minimalt. Han bytte sitt ungersk-judiska namn Ístván Friedman till det mera amerikanskt klingande Steven Faludi. Som fotograf var hans specialitet att retuschera det som inte skulle finnas på bilderna. Så blev också hans liv en lång rad av förvandlingar och förnekanden. Gåtan Steven eller Stefánie Faludi förblir olöst. Både som man och kvinna intog fadern roller som var typiska för det patriarkala mönstret. Från machoman till passiv undfallande kvinnoroll – från den ena stereotypen till den andra. 


   


 

Jan Bergsten

KULTUR

Matilda Magnusson: ”Jag behövde någon som kunde ge mig styrka”

Torbjörn Wikland

Matilda Magnusson sjöng i Varberg den 21 april i samband med utdelningen av Lenin- och Robespierrepriset. Som 12-åring ”fann” Matilda Magnusson Björn Afzelius. Det blev starten till en musikalisk karriär som nu lett fram till en skiva med sånger av – Björn Afzelius. Idag kombinerar Matilda ett lärarjobb med en solokarriär på scen. Här intervjuas hon av FiB/K:s Torbjörn Wikland.

KULTUR

Gerhard Nordström: "Krig löser inga politiska frågor"

Gösta Elmquist

I Folket i Bild/Kulturfront nummer 6-7 visas Gerard Nordströms verk från sviten Sommaren 1970 och De antimilitära planscherna, vilka befäste Nordströms position som en av vår tids främsta antikrigskonstnärer. Med 93 års erfarenhet är han övertygad: krig löser inga politiska frågor. Dessvärre har USA:s katastrofala Asienpolitik från 1900-talet inte förbättrats. Det säger konstnären till FiB/K:s gästredaktör Gösta Elmquist i en kort intervju.

KULTUR

Satir: Hoppet och klippet

Jan-Erik Back

2018-05-30

Livet kan vara bekymmersamt ibland. Särskilt tillkrånglat är det när det är mycken månad kvar i slutet på lönen. Av någon okänd anledning brukar det speciellt då finnas hundratals saker att betala medans kylskåpet innehåller ett kvarts paket härsket smör och en urklämd tub senap plus något oidentifierat som var menat som jobblunch två månader tidigare.

KULTUR

Två ting äro vita - oskuld och arsenik

Mats Parner

2018-05-28

En tidig sommarmorgon år 1851 avvek en 57-årig man av medellängd spårlöst från sitt hem i kungliga huvudstaden. Stockholmspolisen, som leddes av den nyutnämnde Wilhelm Stråle, engagerade sig per omgående i ärendet: husrannsakan genomdrevs, handlingar beslagtogs, förhör hölls med de närmast berörda och en rad tänkbara flyktvägar kartlades.