logo

KULTUR

Omdebatterad Bok- och Biblioteksmässa

Torgny Karnstedt var en av författarna som deltog i mässan för att stå upp för demokratiska värden.

2017-10-20

Årets bokmässa i Göteborg har föregåtts av debatter i media under flera månader. Detta på grund av den kritiserade tidskriften Nya Tiders medverkan. Ett antal utställare och författare har valt att inte delta i årets bokmässa. Under de senaste veckorna har dessutom diskussionerna varit ljudlig angående organisationen NMR, Nordiska motståndsrörelsen och dess demonstration i anslutning till bokmässan under lördagen. Det visade sig dock bli mera motdemonstration än demonstration. Under flera av mässans seminarier och diskussioner nämndes också att det fanns anledning att hoppas på att de goda krafterna nu kommer att mobiliseras mot det nazistiska hotet.

Tre personer med stor erfarenhet av Bok- & biblioteksmässan får här  meddela sina synpunkter på årets mässa.

Först Stig Hansén, författare och ordförande i Författarcentrum Riks och Författarcentrum Öst, dagen före invigningen av mässan.

Organisationen Författarcentrum har en lång tradition av deltagande i bokmässan men har i år beslutat att inte vara med. Du är ordförande i både FC Riks och FC Öst och bör ha haft visst inflytande i denna fråga. Kan Du säga något om hur diskussionerna har pågått?

- Diskussionerna har verkligen böljat fram och tillbaka under åtminstone ett halvår. Vi har vägt argumenten för och emot, det var verkligen inget lättvindigt beslut. Men vi behöll hela tiden ett gott diskussionsklimat och det är jag glad för. Detta är ju väldigt stora frågor och svåra beslut som också kan splittra en organisation, men vi var inte ens i närheten av det. Det är jag stolt över.

Tycker Du att beslutet att inte delta är riktigt och försvarbart eller ser Du det som diskutabelt och kontroversiellt?

- Jag står bakom beslutet att inte delta. Men att inte delta var som sagt inget lätt beslut för oss att fatta. Vi vill vara på bokmässan i Göteborg och hoppas kunna återvända. Men när tvivlet dök upp frågade vi många andra organisationer hur de ställde sig och vi resonerade med allehanda experter i frågan innan vi beslutade oss. 

När fattades beslutet att inte delta?

- I april. 

Hur ser Du på möjligheten för enskilda medlemmar att delta?

- Alla medlemmar får göra precis hur de vill, det är viktigt att betona. Men som organisation stannar vi hemma i år.

Har det uppkommit några nackdelar eller problem för organisationen efter beslutet att inte delta?

- De som varit emot vårt beslut har i en del fall varit starkt kritiska och de har hört av sig på allehanda sätt.  Jag har varit noga med att svara alla, och känt stor trygghet eftersom stödet för att stanna hemma har varit mycket starkt.

Några fördelar för FC?

- Ja, att frågan om yttrandefrihet och nazisternas steg in i offentligheten blivit allt mer tydlig ju närmare Bokmässan vi kommit.

Kommer Du själv att besöka mässan eller den alternativa bokmässan i år?

- Nej, jag stannar hemma i år – för första gången sedan Bokmässan startade.

Har årets icke-deltagande i bokmässan fått några konsekvenser för Dig själv?

- Mitt livs viktigaste bok kom ut en vecka innan Bokmässan drog igång, och det hade så klart varit roligt att saluföra den på Bokmässan – men det finns andra bokmässor. Ja, det är en av fördelarna med diskussionerna kring Bokmässan i Göteborg: nu dyker det upp många andra bokmässor. Låt tusen bokmässor blomma!

Författaren och utställaren Torgny Karnstedt, under mässan:

Du bestämde på ett tidigt stadium beslutade att delat i årets bokmässa. Hur tidigt?

- Jag bokade min monter när jag var utställare förra året, 2016. Då hade jag tillsammans med Arbetarskrivare upplevt fyra oerhört intensiva, givande och meningsfulla dagar där vi tillsammans genomförde ett 40-tal programpunkter och lyfte frågan om litteratur och klass.

Har Du känt någon tvekan med tanke på den debatt som förekommit under våren och sommaren?

- Nej, ingen tvekan, men sorg och olust. Sorg över att en liten grupp på högerkanten lyckats splittra så många goda krafter och olust över den uppmärksamhet och dignitet extremisterna fått.

Vilka är Dina motiv för att delta?

- Det finns många skäl att stå fast vid ett deltagande. Jag vill vara på plats och verka för demokratiska värden. Stötta alla krafter som vill lyfta litteraturen, kulturen, bibliotekens och bildningens betydelse för stärkandet av det demokratiska samhället och alla människors lika värden. 

Vilka synpunkter har Du på enskilda och organisationer som dragit sig ur den ordinarie bokmässan?

- Jag har förståelse för att det finns författare och förlag som känner olust och som väljer en annan väg, men det innebär inte att jag anser att det är det bästa sättet att möta de strömningar som utmanar vårt demokratiska samhälle. 

Vilken uppfattning har Du om den alternativa bomässan som ska organiseras på Heden? Vet Du något om deltagarna? 

- Frågan är intressant då den inte berör att det samtidigt är en mässa för biblioteken. Man talar allt oftare enbart om Bokmässan. Precis som den av Unesco instiftade Världsboks- och Upphovsrättdagen har reducerats till Världsbokdagen i vårt land har Bok- och Bibliotek blivit mest Bokmässan. Bibliotekens betydelse tycker jag är viktigt och jag oroas av att den har fått allt mindre utrymme också på mässan. Där biblioteken tidigare höll till handlar det i år om trädgård och matlagning. Men biblioteken är demokratins drivbänk och växthus och behöver få sin rättmätiga plats. Att biblioteksvärlden krymper både i realiteten och på mässan innebär att våra möjligheter att få perspektiv på tillvaron försämras. Det är en urlakning av den demokratiska jordmånen. Få av programpunkterna på de alternativa mässorna handlar om biblioteken eller skolan. En sak som förundrar mig också är att flera av de stora förlagen, som satsar stort på Bokmässan, samtidigt är med och stöttar Scener och Samtal ekonomiskt. Hur det är på Heden med det ekonomiska vet jag inte. Inte heller vilka som blivit inbjudna att delta eller hur man valt ut de som godkänts. Flera av de författare och förläggare som bojkottar Bokmässan i år deltog villigt förra året. Jag anser att mycket hade varit vunnit om man markerat sitt ogillande med sin närvaro på Bokmässan och berikat programutbudet dit så många människor kommer för sin fortbildning.

Märks det på något sätt att mässdeltagandet minskat? Färre montrar? Färre besökare?

- Hur det är med antalet montrar vet jag inte men redan första dagen märkte jag en rätt markant nergång i publiktillströmningen. Kändes nära på som halverade besökssiffror. 

Kan Du jämföra årets mässa med förra årets för Din egen del? Monterbesök? Försäljning?

- Försäljningen har inte varit lika stark som i fjol men nu är jag inte på plats i första hand för att kränga böcker även om det givetvis är önskvärt att nå läsarna med mina texter. Det jag värdesätter främst är alla möten och samtal och de är alltjämt många och betydelsefulla. Det är ur dem som jag hämtar både kraft och motivation i mitt skrivande och mitt läsfrämjande arbete. Jag är också mycket glad för hur jag utformat min monter och för min kamp för arbetarlitteraturen. Det var min författarvän och kollega Aino Trosell som förra året tyckte jag skulle vara med i år och att jag skulle utforma min monter som en arbetsplats på en industri. Den kreativa processen har nu tagit form och jag har skapat mitt eget rum precis så som jag önskat. Platsen är utmärkt och jag får massor med uppskattning för mitt arbete. Det känns värdefullt.

Vad tror Du om bokmässans framtid? Kommer konflikterna att fortsätta? Går de att lösa? Vissa bedömare anser att vi kan ana slutet på denna etablerade form av bokmässa. Kan det vara så illa?

- Nej, jag hoppas att mässan kommer att stärkas inför nästa år. Vi behöver denna mötesplats för folkbildning även om det pågår andra bokmässor runt om i landet. Jag hoppas också att biblioteken blir aktivare. De måste synas mera eftersom de har en viktig roll och de har inte så många möjligheter att arbeta utåtriktat. Visst är bokmässan kommersiell, men som mötesplats för bildning och bokälskare är den odiskutabelt den viktigaste.

Birgitta Jacobsson Ekblom och Stig Hansén.

Några frågor till Birgitta Jacobsson Ekblom, kommunikationschef, efter bokmässan

Hur länge har du arbetat med bokmässan?

- Sedan 2000.

Kan du se någon skillnad jämfört med tidigare år? Beträffande utställare?

- Vi har haft ungefär lika många. Även programpunkter, ungefär 4000.

Beträffande besökare?

- Ungefär samma antal, men antalet på söndagen kan vara flera än andra år. Vi tappade omkring 5% på lördagen på grund av demonstrationerna. Och på grund av felaktig information i media där det meddelades att mässan var stängd för utsläpp och insläpp under demonstrationerna på lördagseftermiddagen.

Har du fått många frågor som dessa under de senaste dagarna?

- Det har varit ett konstant flöde med frågor från journalister. Jag vill poängtera att det är viktigt att spegla innehållet i mässan, bildning och tolerans och avståndstagande mot rasism. Vi har haft god draghjälp av kyrkan som ställt upp på ett extra kraftfullt sätt i år. Och bland annat ställt upp på seminarier om dessa frågor. Alternativa bokmässor har arrangerats i Göteborg, dels av ETC i ett cirkustält på Heden, dels i Världskulturmuseet under lördagen. Den senare arrangören sades ha haft många besökare under lördagseftermiddagen, men i tältet såg det glest ut. Luften var kvalmig och ljudet från två scener var inte njutbart.

Stefan Estby


Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! 
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Stefan Estby

KULTUR

Fanny å Farmor

Ett inlägg under pågående valrörelse av Kristina Eriksson och Hans-Magnus Meincke.

KULTUR

Musikaliskt mirakel

Margareta Zetterström

När Bach gjorde det inledande preludiet i Das Wohltemperierte Klavier spelbart för alla gläntade han på dörren till musikens underbara värld. Det menar författaren och översättaren Margareta Zetterström.

KULTUR

Illusion – sant eller falskt?

Eva Wernlid

Än lever det gamla järnbruket i Avesta, ett semestertips som står sig i alla väder. I år visar Avesta Art utställningen Illusion, en samlingsutställning med tretton konstnärer. Fotografen Eva Wernlid har besökt utställningen. Här återger hon den i ett kortare referat.