logo

REPORTAGE

Omstridd fredsövning på Åland

Av en slump var Pelle Sunvisson i Finland på genomresa när drevet drog igång och en rad journalister hörde av sig. Här med reporter och fotograf från Hufvudstadsbladet i Helsingfors. (Foto: privat)

2017-08-22

En planerad fredsövning på Åland har fått betydande uppmärksamhet i finska och ryska medier. Initiativtagare till övningen är Folket i Bild/Kulturfronts ordförande Pelle Sunvisson. Främsta kritiker är Finlands tidigare Moskvaambassadör.

– Uppmärksamheten i finska medier har varit helt enorm. Nyheten har funnits med i alla större tidningar i radio och på TV, säger Pelle Sunvisson.

Fredsövningen Åland-17 genomförs helgen den 9–10 september, samtidigt med krigsövningarna Aurora i Sverige och Zapad i Ryssland.  Femton personer från Sverige och femton personer från Ryssland ska delta i övningen, alla har fredsbevarande samhällsuppdrag på något sätt. De är författare, politiker, fackföreningsaktiva, trosföreträdare, debattörer, och artister. Svenska Freds Stockholmsavdelning bidrar ekonomiskt. 

Mediernas uppmärksamhet började med att Pelle intervjuades av Ålands radio. Det var en helt okontroversiell intervju, enligt hans egen mening.

Finlands förre ambassadör i Moskva, Hannu Himanen, reagerade och kallade övningen en ”rysk påverkningsoperation”. 

– Jag ser det här som en rysk operation och som ett försök att påverka den allmänna opinionen i såväl Sverige som Finland, sa han till Hufvudstadsbladet.

I samma artikel kommenterade Pelle Sunvisson den beskrivningen.

– Jag är inte alls förvånad. Det är den typen av påhopp som kommer hela tiden. Jag har börjat skaka av mig det där. De har en annan agenda och vill inte ha öppen debatt.

– Vi ordnar övningen för att de så viktiga fredsrösterna inte ska tystna. Ju aggressivare läget blir desto tuffare blir det att stå upp för freden. Det krävs förberedelser för att inte låta sig tystas, förklarade han.

– I Sverige är det lätt att bjuda in folk, men att samarbeta med ryska organisationer är svårt eftersom de är under stort tryck och blir klassade som agenter om de samarbetar med utlänningar. Därför har vi valt att bjuda in individer snarare än organisationer.

FAKTA:
Åland 17 är den första fredsövningen i sitt slag. Likt de krigsövningar som har utvecklats under sekler med nästintill obegränsade anslag kommer den här första fredsövningen att blanda verklighet med fiktion. Lägerdeltagarna kommer att ställas inför ett simulerat händelseförlopp som börjar med det relativa lugn som rådde för ett decennium sedan och successivt trappas upp till öppet krig. Medan situationen eskalerar ställs deltagarna inför situationer som prövar deras beredskap för att bevara freden.

Läs mer i Folket i Bild/Kulturfront nr 8!

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Christer Lundgren

REPORTAGE

Förnybar folklig kraft ur folkrörelsetradition

Gustaf Forssell

2018-05-25

Efter fem års ihopsamlande av material och intervjuer kom boken ”Från stenyxa till hockeyklubba – Boken om Timrå” ut i maj 2016. Timrå var en del av det område längs Medelpadskusten, där Sverige blev till som industrination. Här växte sig också folkrörelserna starka. Syftet med boken har varit att berätta historien på ett sätt som ger sammanhang och underlag för förståelse av samhällsutvecklingen. Det som sker i dag i Söråkers Folkets hus är en levande bekräftelse på hur kulturarvet kan förvaltas för att attrahera dagens ungdomar. Det blev därför naturligt att avsluta boken med den berättelsen.

REPORTAGE

Cementerandet av det amerikanska klassamhället

Ingemar Ed

2018-05-23

Före kommunismerna i Sovjet och Kina fanns berättelsen om ett klasslöst samhälle i väster, ett land utan kungar och adelsmän. Efter sin resa i Förenta staterna 1831 skrev den franske adelsmannen de Tocqueville att ”antalet stora förmögenheter i USA är helt litet” och såg det som orsaken till den demokratiska anda han upptäckte i landet.

REPORTAGE

Stillsam betraktare av människan

Hans O Sjöström

2018-04-30

Tom Alandh har lyckats med det nästan omöjliga. Han är 73 år och pensionerades formellt från Sveriges Television vid 65 års ålder. Sedan dess har han arbetat lika mycket för företaget i ytterligare åtta år, han har eget tjänsterum och också ett klipprum (redigeringsrum) som har reserverats för honom och hans filmteam. Visserligen är han inte anställd – det blir man inte efter 65 – men han får naturligtvis ersättning för de mycket uppskattade filmer han gör åt sin gamla arbetsgivare, där han började arbeta 1971. Och han gör fortfarande minst lika mycket som han gjorde under sina ordinarie tjänstgöringsår. 

REPORTAGE

Svensk åklagare gav efter för brittiska påtryckningar

Christer Lundgren

2018-04-27

En svensk åklagare gav efter för brittiska påtryckningar i processen mot Wikileaks-grundaren Julian Assange. Det hävdar den brittiska tidningen the Guardian, som publicerat utdrag ur nya dokument. Men de som följt frågan är oeniga om hur dessa nya uppgifter bör tolkas.