logo

TIDNINGEN

Rätt & Rådligt: Om Skåne vore Katalonien

Foto: Jorchr/Wikimedia Commons

2018-01-12

Under hösten har vi kunnat följa hur en stark folkopinion i Katalonien med avstamp i en lokal folkomröstning har sökt uppnå självständighet för provinsen. Avsikten med omröstningen var att få igång förhandlingar med den spanska centralmakten och förmå den till eftergifter i självstyrelsefrågan, men regeringen i Madrid har inte kunnat förmås till detta. I stället har den gripit de självständighetsförespråkare som den har fått tag på och utfärdat europeiska arresteringsorder för dem som har satt sig i säkerhet utomlands. Båda sidor i konflikten har uppträtt klumpigt och misslyckats med att undvika den kris som nu är ett faktum.

Antag att ett svenskt regionalt parlament, till exempel regionfullmäktige i Region Skåne, skulle försöka frigöra landskapet från resten av Sverige – vilken skulle händelseutvecklingen då bli? Skulle anordnandet av en folkomröstning i frågan vara brottsligt? Vilka påföljder skulle de lokala politiker som anordnar en sådan riskera? Här följer en tankelek om vad som skulle kunna ske, grundat på gällande svensk lag och med utgångspunkt i svensk mentalitet.

Sverige har en lag om kommunala folkomröstningar som ger kommunala församlingar rätt att anordna sådana och föreskriver hur de ska gå till. De är aldrig beslutande. Vi tänker oss nu att Region Skåne beslutar att tillmötesgå en stark lokal opinion och anordna en lokal folkomröstning om Skånes fortsatta tillhörighet till Sverige. Regionfullmäktiges ordförande Anders Karlsson och regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon uttalar att om resultatet av omröstningen blir övervikt för en separation kommer Skåne att bli oavhängigt från Sverige. Har de båda regionpolitikerna gjort sig skyldiga till brott? 

Att anordna en lokal folkomröstning är inte olagligt, inte ens om det som det röstas om är självständighet för en del av landet, såvida inte det uttalade syftet med omröstningen är att med lagstridiga medel skilja landsdelen från den svenska enhetsstaten samt åtgärden innebär fara för syftets förverkligande. Om syftet med omröstningen är att försöka få till stånd överläggningar med regering och riksdag för att försöka uppnå deras godkännande av en skånsk frigörelse så är detta handlande inte brottsligt. En separation kan nämligen åstadkommas i samförstånd och med lagliga medel. En ensidig självständighetsförklaring vore dock lagstridig och straffbar som högförräderi enligt 19:1 brottsbalken. Straffet för detta är strängt: fängelse i lägst tio och högst arton år.

Karlsson och Fritzon tror inte att de kommer någon vart med den svenska regeringen om de inte agerar tufft men de drar sig för att öppet utropa den självständiga republiken Skåne. De försöker undgå personligt ansvar för separationsförsöket genom att förklara att det skånska folket i och med det positiva folkomröstningsresultatet har etablerat det självständiga Skåne. Folkliga demonstrationer i Malmö, Lund och Trelleborg hyllar självständigheten. Folkomröstningen framhålls som själva det medel med vilket Skåne ska skiljas från Sverige och akut fara för syftets förverkligande synes nu föreligga. Anordnandet av omröstningen framstår som en upprorshandling.

Riksåklagarämbetet utfärdar order om gripande av Karlsson och Fritzon för misstänkt högförräderi. Den förstnämnde grips men Fritzon hinner lämna landet. Åklagaren begär honom häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för högförräderi, vilket rätten också beslutar, varefter åklagaren utfärdar en europeisk arresteringsorder mot honom. Fritzon, som har dykt upp i Lettland, bedyrar sin oskuld i medierna och de lettiska myndigheterna är osäkra på hur de ska handlägga den ovanliga framställningen från Sverige. Lettisk lag är oklar – är högförräderi som har begåtts i Sverige över huvud taget ett brott? Saken drar ut på tiden medan stämningarna i Skåne svalnar. Medier i övriga Sverige vill liksom flertalet politiker att konfrontationen ska biläggas utan att någon lagförs. Åklagaren får så småningom order från regeringen att lägga ner åtalen mot samtliga inblandade. Saken avvecklas i svensk samförståndsanda – eller vad tror läsekretsen?
 

Teckna en prenumeration här


 

Per Åberg

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 1 2018

Jan Bjerkesjö

2018-01-18

I dag är det utgivningsdag för FiB/K:s första nummer för året.

Tidningen innehåller bland annat:

- reportage om den fackliga striden i Göteborgs hamn

- intervju med Mattias Göransson om inbillade ryska hot

- artikel om fotoboken "Var är alla polarna?" - om ungdomar i Farsta på 1970-talet

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 10 i sin helhet

Jan Bjerkesjö

2018-01-17

I morgon är det utgivningsdag för Folket i Bild Kulturfronts första nummer 2018. I väntan på det publicerar vi i dag FiB/K nr 10 2017 i sin helhet. I fjolårets tionde nummer låg koncentrationen på krigsövningen Aurora 17 och där riktade vi fokus på Gotland och vad gotlänningarna tyckte, men vi rapporterade också från Bokmässan i Göteborg.

TIDNINGEN

Myndigheter och skolor som plattform för propaganda

Christer Lundgren

2018-01-08

Forum för Levande Historia (FLH) är en myndighet under Kulturdepartementet. Det är en god utgångspunkt för att visa hur försåtligt statsmakten använder skolor och myndigheter som plattform för politisk propaganda.

TIDNINGEN

Europas längsta bro fastnade i mediernas filter

Torbjörn Wikland

2017-12-28

Europas längsta bro, 19 kilometer över Kertjsundet, ska bli färdig den 31 december 2017. Då återstår bara asfaltering av vägbanorna (klart 2018) och järnvägsutrustningen (klart 2019). Vadå, Kertjsundet? Jo, det gäller bron från ryska fastlandet till Krimhalvön. Etablerade medier har tyvärr antingen plockat bort informationen eller bara vinklat den som ett av Putins bisarra utspel.