logo

TIDNINGEN

Rätt & Rådligt: Om Skåne vore Katalonien

Foto: Jorchr/Wikimedia Commons

2018-01-12

Under hösten har vi kunnat följa hur en stark folkopinion i Katalonien med avstamp i en lokal folkomröstning har sökt uppnå självständighet för provinsen. Avsikten med omröstningen var att få igång förhandlingar med den spanska centralmakten och förmå den till eftergifter i självstyrelsefrågan, men regeringen i Madrid har inte kunnat förmås till detta. I stället har den gripit de självständighetsförespråkare som den har fått tag på och utfärdat europeiska arresteringsorder för dem som har satt sig i säkerhet utomlands. Båda sidor i konflikten har uppträtt klumpigt och misslyckats med att undvika den kris som nu är ett faktum.

Antag att ett svenskt regionalt parlament, till exempel regionfullmäktige i Region Skåne, skulle försöka frigöra landskapet från resten av Sverige – vilken skulle händelseutvecklingen då bli? Skulle anordnandet av en folkomröstning i frågan vara brottsligt? Vilka påföljder skulle de lokala politiker som anordnar en sådan riskera? Här följer en tankelek om vad som skulle kunna ske, grundat på gällande svensk lag och med utgångspunkt i svensk mentalitet.

Sverige har en lag om kommunala folkomröstningar som ger kommunala församlingar rätt att anordna sådana och föreskriver hur de ska gå till. De är aldrig beslutande. Vi tänker oss nu att Region Skåne beslutar att tillmötesgå en stark lokal opinion och anordna en lokal folkomröstning om Skånes fortsatta tillhörighet till Sverige. Regionfullmäktiges ordförande Anders Karlsson och regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon uttalar att om resultatet av omröstningen blir övervikt för en separation kommer Skåne att bli oavhängigt från Sverige. Har de båda regionpolitikerna gjort sig skyldiga till brott? 

Att anordna en lokal folkomröstning är inte olagligt, inte ens om det som det röstas om är självständighet för en del av landet, såvida inte det uttalade syftet med omröstningen är att med lagstridiga medel skilja landsdelen från den svenska enhetsstaten samt åtgärden innebär fara för syftets förverkligande. Om syftet med omröstningen är att försöka få till stånd överläggningar med regering och riksdag för att försöka uppnå deras godkännande av en skånsk frigörelse så är detta handlande inte brottsligt. En separation kan nämligen åstadkommas i samförstånd och med lagliga medel. En ensidig självständighetsförklaring vore dock lagstridig och straffbar som högförräderi enligt 19:1 brottsbalken. Straffet för detta är strängt: fängelse i lägst tio och högst arton år.

Karlsson och Fritzon tror inte att de kommer någon vart med den svenska regeringen om de inte agerar tufft men de drar sig för att öppet utropa den självständiga republiken Skåne. De försöker undgå personligt ansvar för separationsförsöket genom att förklara att det skånska folket i och med det positiva folkomröstningsresultatet har etablerat det självständiga Skåne. Folkliga demonstrationer i Malmö, Lund och Trelleborg hyllar självständigheten. Folkomröstningen framhålls som själva det medel med vilket Skåne ska skiljas från Sverige och akut fara för syftets förverkligande synes nu föreligga. Anordnandet av omröstningen framstår som en upprorshandling.

Riksåklagarämbetet utfärdar order om gripande av Karlsson och Fritzon för misstänkt högförräderi. Den förstnämnde grips men Fritzon hinner lämna landet. Åklagaren begär honom häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för högförräderi, vilket rätten också beslutar, varefter åklagaren utfärdar en europeisk arresteringsorder mot honom. Fritzon, som har dykt upp i Lettland, bedyrar sin oskuld i medierna och de lettiska myndigheterna är osäkra på hur de ska handlägga den ovanliga framställningen från Sverige. Lettisk lag är oklar – är högförräderi som har begåtts i Sverige över huvud taget ett brott? Saken drar ut på tiden medan stämningarna i Skåne svalnar. Medier i övriga Sverige vill liksom flertalet politiker att konfrontationen ska biläggas utan att någon lagförs. Åklagaren får så småningom order från regeringen att lägga ner åtalen mot samtliga inblandade. Saken avvecklas i svensk samförståndsanda – eller vad tror läsekretsen?
 

Teckna en prenumeration här


 

Per Åberg

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 2 2018

2018-02-15

I dag är det utgivningsdag för FiB/K:s andra nummer för året. Det är ett temanummer som riktar fokus mot att det är 15 år sedan invasionen av Irak inleddes.

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 11 i sin helhet

2018-02-14

Omslagsbilden "Den vita fältharen i vinsterskrud" var en ny etsning av Ulf Lundkvist, färglagd med akvarell och tryckt i den tryckpress han har i sitt hem i Kolmården, när det prydde omslaget på FiB/K nr 11 2017. Idag publicerar vi hela tidningen.

TIDNINGEN

Utlandsspioneri för andra gången

Ingemar Folke

2018-02-09

I två krönikor 2013 (nr 6 och 11) behandlade jag ett lagstiftningsprojekts uppgång och fall. Det gällde ett förslag från en statlig utredning (SOU 2012:95) om att införa ett särskilt straff för så kallat utlandsspioneri. Förslaget mötte mycken kritik. Regeringen Reinfeldt gick därför inte vidare med förslaget. Det skriver Ingemar Folke på Rätt & Rådligt.

TIDNINGEN

Vapenindustrin gräver ur både försvar och välfärd

Torbjörn Wikland

2018-02-01

Efter årtionden av minskade försvarsanslag, nedläggning av regementen och försvarsanläggningar och avskaffad värnplikt ökar satsningarna på försvaret. Men etablerade medier klargör inte om försvaret verkligen blir bättre. De enda entydiga vinnarna är vapenindustrin i Sverige och utomlands.