logo

KULTUR

Ryska revolutionen i Berlin

Foto Miriam Guterland/Wikimedia Commons

Förra säsongen visades på Deutsches Historisches Museum i Berlin en utställning som, i ett inhemskt tyskt perspektiv, måste betecknas som banbrytande. Utställningen hette kort och gott "Tysk kolonialism" och skildrade Tysklands framfart som kolonialmakt vid 1800-talets slut och 1900-talets början, framför allt i Tyska Sydvästafrika.

Det anmärkningsvärda var att man inte, som ofta dittills, förteg försöken att utrota Herero- och Namafolken, det som brukar kallas "1900-talets första folkmord". Nej, där ingick till och med general Lothar von Trothas "förintelseorder" av den 2 oktober 1904, där han uppmanade sina soldater att inte visa barmhärtighet ens mot kvinnor och barn. Och man blev som besökare rejält påmind om att kolonialismen grundade sig på rasism (alltså föreställningen om högre och lägre stående "raser") och att Hitlerregimens nazistiska folkmordspolitik hade högst påtagliga inhemska rötter och "inspirationskällor".

I oktober i år öppnade samma museum portarna för en lika stort upplagd utställning om Ryska revolutionen. Den heter "1917. Revolution. Ryssland och Europa" och är en både bred och djupgående skildring av revolutionens orsaker, förlopp och följdverkningar. Ambitionen är att åskådliggöra denna "händelse av världshistorisk betydelse" i hela dess komplexitet och att låta olika perspektiv och tolkningar komma till tals. En röd tråd är dock, genomgående, diskrepansen mellan revolutionens ädla mål (social och ekonomisk rättvisa, politisk jämlikhet, kvinnoemancipation, en "ny människa" och ett nytt befriat samhälle med nya konstnärliga uttryck) och dess tragiska slutresultat i form av terror, våld och repression.

Stor uppmärksamhet ägnas revolutionens effekter på andra länder (speciellt Tyskland, Ungern, Italien, Storbritannien, Frankrike), inbördeskriget där "vita" militära styrkor med assistans utifrån kämpade mot Röda armén, motreaktionerna i form av rabiat antikommunism och framväxten på många håll i Europa av nationalistiska, högerextrema rörelser, den tyska nazismen inte minst.
Det som nog ändå gör störst intryck på besökaren är själva bildmaterialet: alla foton, satirteckningar, oljemålningar, affischer och planscher som levandegör det historiska skeendet för oss idag, hundra år senare. Många av dessa bilder ingår i den drygt 300-sidiga katalog som finns att köpa på museet.

Utställningen pågår fram till 15 april nästa år. Och okunskap i ryska och tyska utgör inget hinder, eftersom texterna även finns att läsa på engelska.
 
 

Margareta Zetterström

KULTUR

Lägg ett bud på etsning och gravyr av Annika Persson

2018-03-19

Konstverken som under mars ligger ute till försäljning är en etsning med titeln Natthundar (1972) och en torrnålsgravyr, Hundar (1973), av Annika Persson. Båda är signerade och skapade under konstnärens studietid för Bertil Lundberg på Forum grafikskola i Malmö.

KULTUR

Klassikertipset: En förlorad värld

Mattias Arreborn

2018-03-13

Många svenskar som var i TV-mogen ålder 1982 tycks än i dag bevara minnet av Brideshead Revisited som Charles Sturridges och Michael Lindsay-Hoggs uppenbarligen mycket förtjänstfulla TV-serie med samma namn; ”världens bästa TV-serie”, och så vidare.

KULTUR

Bokrecension: Utan logik i Kassel

Christer Lundgren

2018-03-13

Avantgarde betyder förtrupp. Det är en militär term, som har lånats in i politiken och i kulturen. Men i vilken strid och för vem är den avantgardistiska konsten en förtrupp? 

KULTUR

Tvingad i landsflykt

Bengt Berg

2018-03-12

Abd al-Wahhab al-Bayati, född 1926 i Irak. Efter studier vid lärarhögskolan i Bagdad undervisade han i arabiska språket och litteraturen. Debuterade 1950. På grund av sitt radikala politiska engagemang förlorade han sitt arbete och tvingades i landsflykt – i Syrien, Libanon, Egypten, Österrike, Sovjet och Spanien.