logo

TIDNINGEN

Sex punkter: Om yttrandefrihets- och mediefrågor

2017-08-25

Yttrandefrihetsfrågor har varit mycket aktuella under den senaste tiden. Att Nordiska Motståndsrörelsen fick demonstrationstillstånd under Almedalsveckan på Gotland och att Nya Tider (i tidningen står felaktigt Fria Tider) får ställa ut på Bokmässan i Göteborg är bara ett par exempel. Vi tog upp några punkter med Nils Funcke, journalist, författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor, och sedan februari även vd för Utgivarna.

1. Är yttrandefriheten obegränsad?
– Nej, det har den aldrig varit och kommer heller aldrig att bli. Enligt min uppfattning bör den heller inte vara det. Det finns naturligtvis yttranden som ska kunna bestraffas, men ska då göras så efter offentliggörandet. Att kräva någon form av förhandsgranskning är fullständigt otänkbart.

2. Ska Nya Tider stoppas från bokmässan?
– Nej. Det är först när någon har begått en brottslig gärning som denne ska lagföras. Man kan heller inte enbart gå på en polisanmälan utan att titta närmare på vad som hänt. Det finns mängder av okynnesanmälningar. Skulle utgivaren för Nya Tider fällas i ett tryckfrihetsmål för hets emot folkgrupp eller uppvigling, då skulle jag ha betydligt svårare att ställa mig upp och säga att de borde få hyra monter på Bokmässan.

3. Bör ett demokratikriterium införas som grund för presstöd?
– Jag har kritiserat det förslaget och fick med mig publicistklubben på det. Presstödet, som det är utformat, stämmer inte med andan i tryckfrihetsförordningen och med våra traditioner. Det stämmer inte överens med den etableringsfrihet som vi har.
– Även ett selektivt presstöd är av ondo. Jag förstår inte hur Nya Tider och andra kan ta emot stöd. Det är väl egentligen bara en tidning som hårdnackat av principiella skäl har sagt nej till presstödet och det är FiB/K. Jag tycker det är snyggt!

4. Borde NMR ha fått demonstrera i Almedalen?
– Det handlar i grunden om demonstrations- och mötesfrihet. Jag tycker polisen i det här fallet har hanterat frågorna professionellt och helt enligt grundlagen.

5. Fejknyheter är omdiskuterade, inte minst på grund av en amerikansk president. Din kommentar?
– Jag säger så här – fejknyheter är ingen ny företeelse. Desinformation, misstag och glidande vinklingar har alltid förekommit. Det har alltid funnits intresse för någon att framställa någon annan som en idiot.

6. Hot mot medieföreträdare ökar och blir allt allvarligare, hur ser du på det?
– Dessa hot ska naturligtvis lagföras. Här har det funnits en njugg och naiv inställning från rättsamhället som tidigare inte tagit dessa på allvar. Men nu har det skett en skärpning och säkerhetspolisen är mer på tårna. Jag ser dock inget behov av en ny lagstiftning, det räcker med att vi tillämpar de regler som finns.


Fotnot: I nästa nummer av FiB/K (nr 9 med utgivning 14 september) kommer en längre intervju med Nils Funcke.
 

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Jan Bjerkesjö

TIDNINGEN

Konstauktion: Lägg ett bud på litografi av Stig Danielsson

Redaktionen

2018-01-20

Varje månad auktionerar vi ut ett konstverk, som kan förvärvas genom budgivning på auktionssajten Tradera. Samtliga försäljningsintäkter går till tidningens nya bildfond. Därmed kommer konstverken ut ur förråden och tidningen kan fyllas med ny konst.

Konstverket som under januari ligger ute till försäljning är en signerad färglitografi av Stig Danielsson med bildtexten I natt jag drömde det var fred på jord. 

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 1 2018

Jan Bjerkesjö

2018-01-18

I dag är det utgivningsdag för FiB/K:s första nummer för året.

Tidningen innehåller bland annat:

- reportage om den fackliga striden i Göteborgs hamn

- intervju med Mattias Göransson om inbillade ryska hot

- artikel om fotoboken "Var är alla polarna?" - om ungdomar i Farsta på 1970-talet

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 10 i sin helhet

Jan Bjerkesjö

2018-01-17

I morgon är det utgivningsdag för Folket i Bild Kulturfronts första nummer 2018. I väntan på det publicerar vi i dag FiB/K nr 10 2017 i sin helhet. I fjolårets tionde nummer låg koncentrationen på krigsövningen Aurora 17 och där riktade vi fokus på Gotland och vad gotlänningarna tyckte, men vi rapporterade också från Bokmässan i Göteborg.

TIDNINGEN

Rätt & Rådligt: Om Skåne vore Katalonien

Per Åberg

2018-01-12

Under hösten har vi kunnat följa hur en stark folkopinion i Katalonien med avstamp i en lokal folkomröstning har sökt uppnå självständighet för provinsen. Avsikten med omröstningen var att få igång förhandlingar med den spanska centralmakten och förmå den till eftergifter i självstyrelsefrågan, men regeringen i Madrid har inte kunnat förmås till detta. I stället har den gripit de självständighetsförespråkare som den har fått tag på och utfärdat europeiska arresteringsorder för dem som har satt sig i säkerhet utomlands.