logo

TIDNINGEN

Sex punkter: Om yttrandefrihets- och mediefrågor

2017-08-25

Yttrandefrihetsfrågor har varit mycket aktuella under den senaste tiden. Att Nordiska Motståndsrörelsen fick demonstrationstillstånd under Almedalsveckan på Gotland och att Nya Tider (i tidningen står felaktigt Fria Tider) får ställa ut på Bokmässan i Göteborg är bara ett par exempel. Vi tog upp några punkter med Nils Funcke, journalist, författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor, och sedan februari även vd för Utgivarna.

1. Är yttrandefriheten obegränsad?
– Nej, det har den aldrig varit och kommer heller aldrig att bli. Enligt min uppfattning bör den heller inte vara det. Det finns naturligtvis yttranden som ska kunna bestraffas, men ska då göras så efter offentliggörandet. Att kräva någon form av förhandsgranskning är fullständigt otänkbart.

2. Ska Nya Tider stoppas från bokmässan?
– Nej. Det är först när någon har begått en brottslig gärning som denne ska lagföras. Man kan heller inte enbart gå på en polisanmälan utan att titta närmare på vad som hänt. Det finns mängder av okynnesanmälningar. Skulle utgivaren för Nya Tider fällas i ett tryckfrihetsmål för hets emot folkgrupp eller uppvigling, då skulle jag ha betydligt svårare att ställa mig upp och säga att de borde få hyra monter på Bokmässan.

3. Bör ett demokratikriterium införas som grund för presstöd?
– Jag har kritiserat det förslaget och fick med mig publicistklubben på det. Presstödet, som det är utformat, stämmer inte med andan i tryckfrihetsförordningen och med våra traditioner. Det stämmer inte överens med den etableringsfrihet som vi har.
– Även ett selektivt presstöd är av ondo. Jag förstår inte hur Nya Tider och andra kan ta emot stöd. Det är väl egentligen bara en tidning som hårdnackat av principiella skäl har sagt nej till presstödet och det är FiB/K. Jag tycker det är snyggt!

4. Borde NMR ha fått demonstrera i Almedalen?
– Det handlar i grunden om demonstrations- och mötesfrihet. Jag tycker polisen i det här fallet har hanterat frågorna professionellt och helt enligt grundlagen.

5. Fejknyheter är omdiskuterade, inte minst på grund av en amerikansk president. Din kommentar?
– Jag säger så här – fejknyheter är ingen ny företeelse. Desinformation, misstag och glidande vinklingar har alltid förekommit. Det har alltid funnits intresse för någon att framställa någon annan som en idiot.

6. Hot mot medieföreträdare ökar och blir allt allvarligare, hur ser du på det?
– Dessa hot ska naturligtvis lagföras. Här har det funnits en njugg och naiv inställning från rättsamhället som tidigare inte tagit dessa på allvar. Men nu har det skett en skärpning och säkerhetspolisen är mer på tårna. Jag ser dock inget behov av en ny lagstiftning, det räcker med att vi tillämpar de regler som finns.


Fotnot: I nästa nummer av FiB/K (nr 9 med utgivning 14 september) kommer en längre intervju med Nils Funcke.
 

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Jan Bjerkesjö

TIDNINGEN

Sommarläsning av Folket i Bild/Kulturfront

Nu finns årets sommarnummer 6-7 av Folket i Bild/Kulturfront hos prenumeranter och återförsäljare. I det 72 sidor långa sommarnumret granskas bland annat vad som händer i länder som Syrien och Iran med hjälp av medarbetare på plats. Magda Gad intervjuas om den verklighet som mötte henne i Jemen, Donald Trumps Latinamerikapolitik skärskådas och med hjälp av Gerard Nordströms antikrigskonst speglas den värld som människan så lätt kan förgöra.   

TIDNINGEN

Visste Du detta om Korea?

Christer Lundgren

2018-05-31

Plötsligt har Nordkoreas och USAs ledare börjat prata med varandra. För bara ett halvår sedan bedömdes krigsrisken på Koreahalvön som akut. Vid årsskiftet vände vinden. En serie toppmöten tycks nu bana väg för fred och samverkan. Här får Du lite bakgrund. 

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 2 2018

2018-05-22

I dag finns möjligheten att läsa årets andra nummer av FiB/K digitalt i sin helhet. Ett nummer som fokuserade på att det var 15 år sedan invasionen av Irak och bland annat innehöll en intervju med Hans Blix om Irakuppdraget, text och bilder från demonstrationerna i Stockholm 2003 och en amerikansk marinkårssoldats vittnesmål.

TIDNINGEN

"Vi ska uppmuntra till tidningsdiskussioner"

Karin Rosenqvist

2018-05-18

Med hjälp av en alert styrelse och kreativ redaktionskommitté är jag beredd att med både optimism, mod och mycket arbete få föreningen mer aktiv och ge fler läsare av alla slag, från hela landet – yngre som äldre. Det skriver FiB/K:s nya ordförande Karin Rosenqvist,