logo

TIDNINGEN

Sex punkter: Om yttrandefrihets- och mediefrågor

2017-08-25

Yttrandefrihetsfrågor har varit mycket aktuella under den senaste tiden. Att Nordiska Motståndsrörelsen fick demonstrationstillstånd under Almedalsveckan på Gotland och att Nya Tider (i tidningen står felaktigt Fria Tider) får ställa ut på Bokmässan i Göteborg är bara ett par exempel. Vi tog upp några punkter med Nils Funcke, journalist, författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor, och sedan februari även vd för Utgivarna.

1. Är yttrandefriheten obegränsad?
– Nej, det har den aldrig varit och kommer heller aldrig att bli. Enligt min uppfattning bör den heller inte vara det. Det finns naturligtvis yttranden som ska kunna bestraffas, men ska då göras så efter offentliggörandet. Att kräva någon form av förhandsgranskning är fullständigt otänkbart.

2. Ska Nya Tider stoppas från bokmässan?
– Nej. Det är först när någon har begått en brottslig gärning som denne ska lagföras. Man kan heller inte enbart gå på en polisanmälan utan att titta närmare på vad som hänt. Det finns mängder av okynnesanmälningar. Skulle utgivaren för Nya Tider fällas i ett tryckfrihetsmål för hets emot folkgrupp eller uppvigling, då skulle jag ha betydligt svårare att ställa mig upp och säga att de borde få hyra monter på Bokmässan.

3. Bör ett demokratikriterium införas som grund för presstöd?
– Jag har kritiserat det förslaget och fick med mig publicistklubben på det. Presstödet, som det är utformat, stämmer inte med andan i tryckfrihetsförordningen och med våra traditioner. Det stämmer inte överens med den etableringsfrihet som vi har.
– Även ett selektivt presstöd är av ondo. Jag förstår inte hur Nya Tider och andra kan ta emot stöd. Det är väl egentligen bara en tidning som hårdnackat av principiella skäl har sagt nej till presstödet och det är FiB/K. Jag tycker det är snyggt!

4. Borde NMR ha fått demonstrera i Almedalen?
– Det handlar i grunden om demonstrations- och mötesfrihet. Jag tycker polisen i det här fallet har hanterat frågorna professionellt och helt enligt grundlagen.

5. Fejknyheter är omdiskuterade, inte minst på grund av en amerikansk president. Din kommentar?
– Jag säger så här – fejknyheter är ingen ny företeelse. Desinformation, misstag och glidande vinklingar har alltid förekommit. Det har alltid funnits intresse för någon att framställa någon annan som en idiot.

6. Hot mot medieföreträdare ökar och blir allt allvarligare, hur ser du på det?
– Dessa hot ska naturligtvis lagföras. Här har det funnits en njugg och naiv inställning från rättsamhället som tidigare inte tagit dessa på allvar. Men nu har det skett en skärpning och säkerhetspolisen är mer på tårna. Jag ser dock inget behov av en ny lagstiftning, det räcker med att vi tillämpar de regler som finns.


Fotnot: I nästa nummer av FiB/K (nr 9 med utgivning 14 september) kommer en längre intervju med Nils Funcke.
 

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Jan Bjerkesjö

TIDNINGEN

Skriftställning: Vem rider så sent på sin svarta häst?

Jan Myrdal

2017-09-21

Det är inget symboliskt krig som nu rider in mot oss. Heller inget tillsynes utomjordiskt monster. Vi har brukat kunna beskriva dess verklighet och så, inte blott sökt, verka. Många gånger framgångsrikt tvärs emot deras rådande allmänna mening. Om det har också jag sökt skriva ända sedan jag började kunna slippa ut ur den instängda offentlighetsburen för mer än sjuttio år sedan. Det skriver Jan Myrdal.

TIDNINGEN

Nils Funcke: Yttrandefriheten är ett 250 år gammalt lapptäcke att vårda

Jan Bjerkesjö

2017-09-19

Regleringen av yttrandefrihetsfrågorna är en ”oerhört komplicerad lagstiftning, lite ålderdomligt skriven och har genom de 250 åren blivit lite av ett lapptäcke”. Den som gör den beskrivningen är expert i ämnet, nämligen Nils Funcke, som ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt tryck- och yttrandefrihetsfrågor. Sedan februari i år vd för Utgivarna.

TIDNINGEN

Utgivning av årets nionde nummer av FiB/K

2017-09-14

I dag är det utgivning av årets nionde nummer av Folket i Bild Kulturfront. Bland annat innehåller tidningen en rapport inifrån Nordkorea, intervju med Nils Funcke om yttrande- och demonstrationsfrihet, analys av risken för kärnvapenkrig av John Pilger, recension av Malmöoperans uppsättning av Aniara - och mycket mer!

TIDNINGEN

Årets femte nummer i sin helhet

2017-09-13

I morgon torsdag är det utgivning av årets nionde nummer av Folket i Bild Kulturfront. I väntan på det kan du nu läsa hela numret av FiB/K nr 5 2017.