logo

TIDNINGEN

Sex punkter: Om yttrandefrihets- och mediefrågor

2017-08-25

Yttrandefrihetsfrågor har varit mycket aktuella under den senaste tiden. Att Nordiska Motståndsrörelsen fick demonstrationstillstånd under Almedalsveckan på Gotland och att Nya Tider (i tidningen står felaktigt Fria Tider) får ställa ut på Bokmässan i Göteborg är bara ett par exempel. Vi tog upp några punkter med Nils Funcke, journalist, författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor, och sedan februari även vd för Utgivarna.

1. Är yttrandefriheten obegränsad?
– Nej, det har den aldrig varit och kommer heller aldrig att bli. Enligt min uppfattning bör den heller inte vara det. Det finns naturligtvis yttranden som ska kunna bestraffas, men ska då göras så efter offentliggörandet. Att kräva någon form av förhandsgranskning är fullständigt otänkbart.

2. Ska Nya Tider stoppas från bokmässan?
– Nej. Det är först när någon har begått en brottslig gärning som denne ska lagföras. Man kan heller inte enbart gå på en polisanmälan utan att titta närmare på vad som hänt. Det finns mängder av okynnesanmälningar. Skulle utgivaren för Nya Tider fällas i ett tryckfrihetsmål för hets emot folkgrupp eller uppvigling, då skulle jag ha betydligt svårare att ställa mig upp och säga att de borde få hyra monter på Bokmässan.

3. Bör ett demokratikriterium införas som grund för presstöd?
– Jag har kritiserat det förslaget och fick med mig publicistklubben på det. Presstödet, som det är utformat, stämmer inte med andan i tryckfrihetsförordningen och med våra traditioner. Det stämmer inte överens med den etableringsfrihet som vi har.
– Även ett selektivt presstöd är av ondo. Jag förstår inte hur Nya Tider och andra kan ta emot stöd. Det är väl egentligen bara en tidning som hårdnackat av principiella skäl har sagt nej till presstödet och det är FiB/K. Jag tycker det är snyggt!

4. Borde NMR ha fått demonstrera i Almedalen?
– Det handlar i grunden om demonstrations- och mötesfrihet. Jag tycker polisen i det här fallet har hanterat frågorna professionellt och helt enligt grundlagen.

5. Fejknyheter är omdiskuterade, inte minst på grund av en amerikansk president. Din kommentar?
– Jag säger så här – fejknyheter är ingen ny företeelse. Desinformation, misstag och glidande vinklingar har alltid förekommit. Det har alltid funnits intresse för någon att framställa någon annan som en idiot.

6. Hot mot medieföreträdare ökar och blir allt allvarligare, hur ser du på det?
– Dessa hot ska naturligtvis lagföras. Här har det funnits en njugg och naiv inställning från rättsamhället som tidigare inte tagit dessa på allvar. Men nu har det skett en skärpning och säkerhetspolisen är mer på tårna. Jag ser dock inget behov av en ny lagstiftning, det räcker med att vi tillämpar de regler som finns.


Fotnot: I nästa nummer av FiB/K (nr 9 med utgivning 14 september) kommer en längre intervju med Nils Funcke.
 

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Jan Bjerkesjö

TIDNINGEN

Katastrofen Nya Karolinska Sjukhuset - i sex punkter

Torbjörn Wikland

2018-03-22

Många svenskar vet att krigarkungen och äventyraren Kalle Dussin slutade med stora förluster på allehanda slagfält och lämnade svenska folket i armod. Är det också en talande bild för Nya Karolinska Sjukhuset exakt 300 år efter Karl XII: s död? Här är katastrofen i sex punkter med input till regeringens s.k. kriskommission om NKS.

TIDNINGEN

Skriftställning: Om det pendlande mellanskiktet

Jan Myrdal

2018-03-21

Det kom mail från Ludvig Herzberg, redaktör för Svenska Dagbladets essäsida Under strecket. I samband med dess hundraårsjubileum vill man återpublicera intressanta understreckare. Däribland "Det intellektuella ansvaret" från 31 maj 1980. Vilket jag gick med på. Ty den kan åter öppna ett viktigt principiellt resonemang. Det vill jag visa steg för steg.

TIDNINGEN

SÖKER EN NY REDAKTÖR!

2018-03-16

Folket i Bild/Kulturfronts nuvarande redaktör, Janne Bjerkesjö, slutar tyvärr sin anställning i maj i år. Vi söker därför en ny redaktör till vår tidskrift. Det är en deltidstjänst som journalist och arbetet sköts tillsammans med en redaktionskommitté.