logo

TIDNINGEN

Skriftställning: Kön och sexualnöd

Sexdocka från Alibaba.

2018-02-27

Skriftställning.

KÖN OCH SEXUALNÖD
Jan Myrdal

Nu lämnar jag vidare sådant jag inte räknar med att hinna arbeta ut.
Då jag är den som utförligast har rett ut om Strindberg och antisemitismen har jag nu till Strindbergssällskapet listat sådant som återstår att göra. Däribland eventuella reaktioner från Strindberg eller i Danmark på att Edvard Brandes strök det antisemitiska och själv i texten förde in skämt om Strindbergs antisemitism i sin översättning av Röda rummet. Samt om det var på Strindbergs uppdrag hans tyske översättare Schering i sina arbetsexemplar (till exempel Det nya riket) med rött bläck strök såväl det antisemitiska som det alltför lokala.

Nyss har jag till arkivet i Jan Myrdalbiblioteket lämnat en usb-sticka med  1 045 lokala prostitutionsannonser från Fagersta och Varberg nedladdade 2015–2018 samman med 346 A4 utskrifter av dem på papper. Det vore i och för sig intressant att undersöka den sinnevärldsliga realiteten. Finns dessa kvinnor som med hänvisning till min dators lokalisering hävdar att de väntar på 5 minuters eller 20 minuters avstånd från mig här på Snidaregatan 20 och erbjuder mig knull och avsugning?

Men viktigare är naturligtvis att dessa annonser blir ett ytterligare exempel på den allmänna förljugenheten i den officiella prostitutionsdebatten och dess märkvärdiga juridiska och polisiära turer. Ty i verkligheten saluför tjejen på gatan och societetsbruden inför prästen bägge sin fitta; den ena för korttidsanvändande och den andra för långtid. Det har vi på vårt håll påtalat i mer än tvåhundra år.

Just nu fylls nätet av smakfullt utformade annonser: "RichMeetBeautiful® ett online nätverk för social Sugar Dating". Enligt Metro har åklagaren Thomas Ahlstrand om detta sagt "Det verkar som att det handlar om koppleri”. Men på tv hör jag en anonymiserad svensk högre akademisk ämbetsman tala som "Sugar daddy" till en flicka han tror vara honom en möjlig "Sugar Baby" att 10 000 i månaden nog är marknadsrimligt. Vad skiljer då? En sådan rättegång skulle roa mig.

Metoo-kampanjernas tveksamhet beror inte bara på det jurister påtalat, att personer hängs ut till skamstraff utan bevis och försvarsmöjlighet, utan på att de blundar för det spegelvända i det sedan årtusen rådande patriarkala sexualförtrycket. Brigitte Bardot som andra liknande har påtalat det. Det räcker med att se på alla dem Harvey Weinstein och Ingmar Bergman låtit nå ära och framgång (I Bergmans fall upputsat till passion och kärlek). Ty kvinnor som kön utsätts inte bara för sexualförtryck utan fostras till vetskapen att "Du sitter på en förmögenhet".

Till klassförtrycket kommer könsmässigt den allmänna bristande jämlikheten för kvinnor i löner, förmåner och avancemangsmöjligheter vilket i denna tradition därtill spegelvänds till individuell möjlighet att  nå personlig framgång genom att sära på benen. (Motsvarande gäller för homosexuella ynglingar.)

Detta jag här skriver bör inte vara någon nyhet för kvinnor på vår sida i kamp för social rättvisa. Det är vad min mor, Alva Myrdal sade mig när jag var barn.

Med viss politiskt korrekt fördom i bakhuvudet skulle detta jag skrivit kunna läsas som om jag ansåg att kön och könstillhörigheten i princip vore konstruktion. Att kvinnor blott för en tillfällig utformning av sina könsorgan bleve dömda att kunna utsättas för penetration och barnafödande. Men, som framgår av tonläget i den meningen, vet jag att könstillhörigheten tydliggörs från sjätte fosterveckan. En oklar könstillhörighet är en sällsynt anomali. Blott ett tjugotal sådana barn föds i Sverige vart år. Alla vi andra har varit könsbestämda till man eller kvinna långa månader innan vi blev födda. Det är vårt beteende som betingas. Könet icke.

Också driften är given fast dess styrka kan variera liksom utförande och  inriktning. I det spelar kultur och miljö sin roll. Men här där jag sitter skrivande på tangentbordet ligger min arton år gamla katta Sushi bredvid mig på bordet. Snusar. Fick henne av min dotter när hon var unge (tränad att gå i låda dock). Jag minns första gången hon blev medveten om sin drift. Den kättjan kunde ha hörts till granngården. Det är ingen sexism eller något kvinnoförakt att skriva att kvinnor vilka inte fått sin könslighet förtryckt och snedvriden av patriarkatets rädsla för kvinnlig sexualitet kan låta sig uppleva sin drift lika starkt som Sushi gjorde. Själva driften är oss som däggdjur en samhällelig sanning. Vore den inte det hade släktet upphört redan innan våra anmödrar hunnit klättra ner från träden till savannen.

Men den manliga sexualnöd som tar sig uttryck i prostitutionsannonserna är både svenskt verklig i småorter som i större städer och i offentlig debatt därtill framställd som skymflig. Den borde därför hederligt undersökas och redovisas. Dels rör det sådana bland oss män som är eller tror sig vara alltför gamla, fula, hedersförvridna från invandrarmiljö, blygseldrabbade, utländska och allmänt utklassade för att mena sig ha möjlighet till vanlig könslig kontakt med någon partner, dels avslöjar annonserna sådana föreställningar och dolda drömmar vi lärts vara skamliga.

Men om det första: att utreda vilka bland oss som regerar på och drabbas av annonserna kräver en konkret sociologisk undersökning jag inte har någon praktisk möjlighet att genomföra. Det andra tilhör dock det jag under åren skrivit en del om och kanske kommer att hinna göra någon sammanfattning av: vår dolda drömskt förbjudna värld halvvägs under medvetandeytan (avsnittet om nätets gratisskrivna och gratisnedladdade texter blir nog "Medelklassen på analytikersoffan").

Det verkligt olycksbådande exemplet på manlig sexualnöd är dock inte svenskt. Det är kinesiskt. Mao Zedongs Halva himmelen med alla dess slagord och affischer – och verkliga exempel på – kvinnor som piloter, ingenjörer, svetsare, brunnsgrävare, forskare och politiska föredömen har ersatts med uppvisningar av sådant som Shanghais bästa kvinnorumpor. Fast öppen prostitution blir socialt destruktiv och bekämpas därför med polisiär effektivitet. Bilder av de samhälleligt ledande blir nu till bilder av enbart slipsklädda eller uniformsbärande män.

Bakgrunden till detta? Ettbarnspolitiken och kvinnofosteraborterandet efter Mao Zedong har lett till ett kvinnounderskott på mer än 30 000 000. För var femte kinesisk man i giftasålder finns nu ingen motpart. Det har medfört att Kina nu har blivit världsledande i tillverkning av sexualdockor för varje tänkbar smakriktning och står för 98 procent av sexdockeproduktionen mot Honkongs 1 procent och Japans 1 procent. Med AI kan dessa nu samtala på kinesiska och engelska och röra sig alltmer naturligt. De dyrare kan inte bara stöna utan även visa sig få orgasm om man trycker på rätt knapp i bakhuvudet. Statlig kvalitetskontroll garanterar produkterna och de kan för övrigt beställas på postorder också från Sverige.    


 


Teckna en prenumeration här

Jan Myrdal

TIDNINGEN

FiB/Kulturfront nr 12 2018!

Extra tjockt julnummer av FiB/Kulturfront!

* Därför är Nobels fredspris cyniskt!

* GRUVA - boken som förändrade Sverige

* Kändisarna som tror att de är vita hjältar

* Vågar Sverige säga nej till kärnvapen?

* Hur radikalt var 1968? Testa dig!

TIDNINGEN

FiB/Kulturfront nr 11 -2018

Missa inte FiB/Kulturfronts nya nummer!

* 48 miljoner i presstöd till en enda tidning - kan det vara rätt? Vem fick mest i media? Stor     genomgång

* Afrikas pouläraste ledare - Kwame Nkrumah, Ghanas landsfader. Vi har besökt Ghana!

* Rapport  från Elitfabriken - Handelshögsskolan i Stockholm. Ex-studenten och FiB/K     medlemmen Torbjörn Wikland skriver. 

* Bergman-året - ett förlorat år! Här är de Bergman-befriade filmskaparna.

* Satirikern Carl Krantz i högform

* Hur bra är den Augustnominerade Vilhelm Moberg-boken? Ulf Nilsson, ledamot i Moberg-       sällskapet sätter betyg

TIDNINGEN

Folket i Bild/Kulturfront nr 10 2018

Missa inte FiB/Kulturfronts nya nummer!

* Segra eller dö! När SD inspireras av forna tider

* Jan Myrdal om kvinnan som blev hans stora förebild - norska Nic Waal

* Premiärminister Modi åker på PR-turne till Sverige - men hemma i Indien grips hans kritiker

* Hur mycket är dina proggprylar värda idag?

* Hilma af Klint - hon ville måla meningen med livet! 

TIDNINGEN

Folket i Bild/Kulturfront nr 9 2018

Missa inte höstens första nummer!

* Lütfi Özkök - svensk-turkisk porträttfotograf som blev världsberömd och fick de skyggaste författare och poeter att ställa sig framför kameran. Till och med Samuel Beckett!

* Tattoos - idag en miljardindustri! 

* "Jag avundas inte dagens 16-åringar!" Jan Myrdal 

* Margot Wallström om den kritiska siutationen i Gaza"

* Efter Genua - Vilka svenska broar kan rasa?

* Rapport från flyktinglägren på Lesbos!

* Och så bästa bästa serien Eviggeten av Carl Krantz.