logo

FÖRENINGEN

Öppet Samtal i Norberg

Öppet Samtal

Film om: "Spelet om Norbergsstrejken 1891-92"

Abrahamsgården i Norberg 25 juni 2017 kl. 13.00

Föreläsning och samtal med regissören Arne Andersson och medarbetare vid teaterarbetet. Den 26:e juni är det 40 år sedan premiären på ”Spelet om Norbergsstrejken 1891-92”. Nu inviger vi starten på en utställning med visning av filmen ”Eld i berget” som påminner oss om den stora strejken och den teateruppsättning som Norbergs befolkning iscensatte för att hedra minnet av de strejkandes kamp för bröd och föreningsrätt. Den slutade i ett nederlag, men gav svensk arbetarklass en ovärderlig erfarenhet för den framtida kampen.

Arrangörer: Folket i Bild Västmanland/Dalarna, Norbergs Arbetarekommun, Bergslagens Folkhögskola, LO och ABF.

FÖRENINGEN

Irak och folkrätten - 15 år senare

2018-02-12

Irak och folkrätten - 15 år senare

Det är 15 år sedan USA och Storbritannien inledde sitt olagliga angreppskrig mot Irak. Den 15 februari 2003 ägde demonstrationer rum över hela världen, också i Sverige och i Stockholm för att försöka förhindra kriget. Kriget med svåra umbäranden för befolkningen och brott mot folkrätten har oupphörligen pågått.
Vi vill uppmärksamma och påminna om situationen i Irak under dessa 15 år med ett seminarium som belyser Irak och kriget ur olika aspekter.

FÖRENINGEN

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront

2018-02-05

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront.

Välkomna till avdelningens öppna  styrelsemöte till vilket vi härmed vill bjuda in medlemmarna för kombinerat medlems/styrelsemöte för diskussion och beslut om motionsförslag till Fib/K:s stämma i Stockholm i april.