logo

FÖRENINGEN

Öppet Samtal i Norberg

Öppet Samtal

Film om: "Spelet om Norbergsstrejken 1891-92"

Abrahamsgården i Norberg 25 juni 2017 kl. 13.00

Föreläsning och samtal med regissören Arne Andersson och medarbetare vid teaterarbetet. Den 26:e juni är det 40 år sedan premiären på ”Spelet om Norbergsstrejken 1891-92”. Nu inviger vi starten på en utställning med visning av filmen ”Eld i berget” som påminner oss om den stora strejken och den teateruppsättning som Norbergs befolkning iscensatte för att hedra minnet av de strejkandes kamp för bröd och föreningsrätt. Den slutade i ett nederlag, men gav svensk arbetarklass en ovärderlig erfarenhet för den framtida kampen.

Arrangörer: Folket i Bild Västmanland/Dalarna, Norbergs Arbetarekommun, Bergslagens Folkhögskola, LO och ABF.

FÖRENINGEN

1 maj i Karlskrona

2018-05-01

Aktivister från Folket i Bild och Nej till Nato demonstrerade, sålde Nej till Natos nya tidning och delade ut flygblad på samma tema.

FÖRENINGEN

Destruktionen av Jemen och dess konsekvenser

2018-03-07

Isa Blumi, bitr. professor i historia vid Stockholms Universitet, kommer att ge en presentation (på engelska) i ämnet, enligt ovanstående titel.

Tid:   10 mars kl. 13:00-14:30

Plats: Victor Jara lokalen, Pontonjärgatan 36 B, 112 37
       Stockholm.

Arr.:  Föreningen JemenSolidaritet, Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen