logo

TIDNINGEN

SÖKER EN NY REDAKTÖR!

2018-03-16

SÖKER EN NY REDAKTÖR!
Folket i Bild/Kulturfronts nuvarande redaktör, Janne Bjerkesjö, slutar tyvärr sin anställning i maj i år. Vi söker därför en ny redaktör till vår tidskrift. Det är en deltidstjänst som journalist och arbetet sköts tillsammans med en redaktionskommitté.

Ansökningar skickas så snart som möjligt till:
Folket i Bild/Kulturfront, c/o Brogården,
Högalidsgatan 35, 117 30 Stockholm
eller via e-post till red@fib.se

En anställningskommitté behandlar inkommande ansökningar och ger rekommendation om beslut till styrelsen om lämplig person för anställning.

Tidskriften ges ut av föreningen Folket i Bild/Kulturfront och har tre riktningsgivare för innehåll och redigering: antiimperialism, yttrande- och tryckfrihet samt för en folkets kultur. Tidskriften ges ut med 12 nummer per år, varav ett dubbelnummer. Den utarbetas i nära samarbete med en redaktionskommitté som väljs av styrelsen. Folket i Bild/Kulturfront ges ut sedan starten 1971 utan statsbidrag och har sina rötter i tidskriften Folket i Bild som gavs ut under åren 1934 till 1961.

För anställningskommitténs räkning,
Torbjörn Wikland
För eventuella frågor per telefon ring Torbjörn Wikland 072 - 531 80 30 eller Janne Bjerkesjö 070 - 824 11 52.

TIDNINGEN

Läsning exklusivt för prenumeranter

2018-04-20

Nu inför Folket i Bild Kulturfront en ny funktion, som förmån för våra prenumeranter. Artiklar kommer att finnas för läsning exklusivt för prenumeranter av FiB/K här på hemsidan.

TIDNINGEN

Utgivning av FiB/K nr 4 2018

2018-04-19

I dag är det ordinarie utgivning av FiB/K nr 4, men efter tekniska problem så kommer utgivningen att ske en dag senare än planerat.

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 1 i sin helhet

2018-04-18

I morgon skulle det ha varit utgivningsdag för Folket i Bild Kulturfronts fjärde nummer 2018, men på grund av tekniska problem kommer tidningen att ges ut en dag senare. I väntan på det publicerar vi i dag FiB/K nr 1 2018 i sin helhet.

TIDNINGEN

Konstauktion: signerad färglitografi av den store surrealisten Sven Erik Johansson

2018-04-17

Varje månad auktionerar vi ut ett konstverk, som kan förvärvas genom budgivning på auktionssajten Tradera. Samtliga försäljningsintäkter går till tidningens nya bildfond, avsedd att finansiera illustrationsjobb som utförs för FiB/K. Medan äldre konstverk därmed kommer ut ur förråden, kan tidningen fyllas med nya.

Konstverket som under april ligger ute till försäljning är en färglitografi, signerad SE Johansson 1978 och tryckt i en upplaga om 310 exemplar.