logo

TIDNINGEN

SÖKER EN NY REDAKTÖR!

2018-03-16

SÖKER EN NY REDAKTÖR!
Folket i Bild/Kulturfronts nuvarande redaktör, Janne Bjerkesjö, slutar tyvärr sin anställning i maj i år. Vi söker därför en ny redaktör till vår tidskrift. Det är en deltidstjänst som journalist och arbetet sköts tillsammans med en redaktionskommitté.

Ansökningar skickas så snart som möjligt till:
Folket i Bild/Kulturfront, c/o Brogården,
Högalidsgatan 35, 117 30 Stockholm
eller via e-post till red@fib.se

En anställningskommitté behandlar inkommande ansökningar och ger rekommendation om beslut till styrelsen om lämplig person för anställning.

Tidskriften ges ut av föreningen Folket i Bild/Kulturfront och har tre riktningsgivare för innehåll och redigering: antiimperialism, yttrande- och tryckfrihet samt för en folkets kultur. Tidskriften ges ut med 12 nummer per år, varav ett dubbelnummer. Den utarbetas i nära samarbete med en redaktionskommitté som väljs av styrelsen. Folket i Bild/Kulturfront ges ut sedan starten 1971 utan statsbidrag och har sina rötter i tidskriften Folket i Bild som gavs ut under åren 1934 till 1961.

För anställningskommitténs räkning,
Torbjörn Wikland
För eventuella frågor per telefon ring Torbjörn Wikland 072 - 531 80 30 eller Janne Bjerkesjö 070 - 824 11 52.

TIDNINGEN

Sommarläsning av Folket i Bild/Kulturfront

Nu finns årets sommarnummer 6-7 av Folket i Bild/Kulturfront hos prenumeranter och återförsäljare. I det 72 sidor långa sommarnumret granskas bland annat vad som händer i länder som Syrien och Iran med hjälp av medarbetare på plats. Magda Gad intervjuas om den verklighet som mötte henne i Jemen, Donald Trumps Latinamerikapolitik skärskådas och med hjälp av Gerard Nordströms antikrigskonst speglas den värld som människan så lätt kan förgöra.   

TIDNINGEN

Visste Du detta om Korea?

Christer Lundgren

2018-05-31

Plötsligt har Nordkoreas och USAs ledare börjat prata med varandra. För bara ett halvår sedan bedömdes krigsrisken på Koreahalvön som akut. Vid årsskiftet vände vinden. En serie toppmöten tycks nu bana väg för fred och samverkan. Här får Du lite bakgrund. 

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 2 2018

2018-05-22

I dag finns möjligheten att läsa årets andra nummer av FiB/K digitalt i sin helhet. Ett nummer som fokuserade på att det var 15 år sedan invasionen av Irak och bland annat innehöll en intervju med Hans Blix om Irakuppdraget, text och bilder från demonstrationerna i Stockholm 2003 och en amerikansk marinkårssoldats vittnesmål.

TIDNINGEN

"Vi ska uppmuntra till tidningsdiskussioner"

Karin Rosenqvist

2018-05-18

Med hjälp av en alert styrelse och kreativ redaktionskommitté är jag beredd att med både optimism, mod och mycket arbete få föreningen mer aktiv och ge fler läsare av alla slag, från hela landet – yngre som äldre. Det skriver FiB/K:s nya ordförande Karin Rosenqvist,