logo

FÖRENINGEN

Spelet om Norbergsstrejken

2017-08-21

Klackberg,
Abrahamsgården,
Tingshuset
3 september 2017
13:00

Arrangörer: Folket i Bild Västmanland/Dalarna, Norbergs Arbetarekommun, Bergslagens Folkhögskola, LO, ABF, Norbergs kommun, ATR och Västmanlands läns museum.

Spelet om Norbergsstrejken 1891-92

Föreläsning och efterföljande samtal söndagen den 3 september 2017. Kl. 13.00: Klackberg – I Norbergsstrejkens fotspår.”

Arne Andersson föreläser vid Storgruvan i Klackberg om strejken 1891-92 och den teater som hade premiär för 40 år sedan och där 200 Norbergsbor medverkade. (Samling för avfärd till Klackberg kl. 12.45 vid torget i Norberg – plats i bil finns.)

Kl. 14.30: Arahamsgården
Besök och samtal vid utställningen ”Strejkspelets historia” från 1977 i bild och text.

Kl. 15.30: Tingshuset
Visning av filmen ”Eld i berget” som gestaltar strejkspelets framväxt. (40 min lång.)
 

FÖRENINGEN

Irak och folkrätten - 15 år senare

2018-02-12

Irak och folkrätten - 15 år senare

Det är 15 år sedan USA och Storbritannien inledde sitt olagliga angreppskrig mot Irak. Den 15 februari 2003 ägde demonstrationer rum över hela världen, också i Sverige och i Stockholm för att försöka förhindra kriget. Kriget med svåra umbäranden för befolkningen och brott mot folkrätten har oupphörligen pågått.
Vi vill uppmärksamma och påminna om situationen i Irak under dessa 15 år med ett seminarium som belyser Irak och kriget ur olika aspekter.

FÖRENINGEN

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront

2018-02-05

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront.

Välkomna till avdelningens öppna  styrelsemöte till vilket vi härmed vill bjuda in medlemmarna för kombinerat medlems/styrelsemöte för diskussion och beslut om motionsförslag till Fib/K:s stämma i Stockholm i april.