logo

FÖRENINGEN

Spelet om Norbergsstrejken och arbetarspelsvågen

2017-09-19

Spelet om Norbergsstrejken och arbetarspelsvågen
Föreläsning och efterföljande samtal på NEED – Coffee Shop vid Norbergs torg den 25 september 2017.
Hör om Stefan Backius doktorsavhandling i historia ”Arbetare på scen: amatörteater som politiskt verktyg.” 2011. Avhandlingen behandlar Spelet om Norbergsstrejken och följderna i form av en våg av arbetarspel som iscensattes runt om i landet. Norberg var det första spelet. Rörelsen kännetecknades av lokal förankring, socialt och politiskt engagemang samt spänningar inom arbetarrörelsen.

Kl. 17.30 Samling med möjlighet till förtäring. Soppa, alternativ vegetarisk soppa. Glutensnålt och laktosfritt bröd finns. Endast 55 kr.
Kl. 18.00 Stefan Backius
Kl. 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.20 Samtal och frågor
Kl. 20.00 ca. Avslut

Varmt Välkomna!
Arrangörer: Folket i Bild Västmanland/Dalarna, Norbergs Arbetarekommun, Bergslagens Folkhögskola, LO och ABF

FÖRENINGEN

Irak och folkrätten - 15 år senare

2018-02-12

Irak och folkrätten - 15 år senare

Det är 15 år sedan USA och Storbritannien inledde sitt olagliga angreppskrig mot Irak. Den 15 februari 2003 ägde demonstrationer rum över hela världen, också i Sverige och i Stockholm för att försöka förhindra kriget. Kriget med svåra umbäranden för befolkningen och brott mot folkrätten har oupphörligen pågått.
Vi vill uppmärksamma och påminna om situationen i Irak under dessa 15 år med ett seminarium som belyser Irak och kriget ur olika aspekter.

FÖRENINGEN

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront

2018-02-05

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront.

Välkomna till avdelningens öppna  styrelsemöte till vilket vi härmed vill bjuda in medlemmarna för kombinerat medlems/styrelsemöte för diskussion och beslut om motionsförslag till Fib/K:s stämma i Stockholm i april.