logo

DEBATT

Stoppa Aurora: Tyvärr har våra farhågor besannats!

2017-09-15

Kampanjen Stoppa Aurora står inför sin kulmen – aktionshelgen i Göteborg. Även om vi inte lyckas hejda krigsövningen är kampanjen att betrakta som framgångsrik.

Den kanske största framgången är att vår kritik tack vare ett envetet arbete nått ut. Det handlar om i storleksordningen hundratusen utdelade flygblad, tiotusen samtal på stan, tusen inlägg i sociala medier, insändare och debattartiklar, hundra intervjuer och tio större evenemang.

En mindre tillfredsställande framgång är att vi bevisligen hela tiden haft rätt i våra farhågor.

Vi pekade omedelbart på att det saknades garantier för att kärnvapenmakterna skulle lämna sina kärnvapen hemma. Här har det från officiellt håll sen hänvisats till en rad olika lagar och instanser.

Under debatten om Värdlandsavtalet hänvisade bland annat försvarsminister Hultqvist till en lag mot kärnvapen som inte finns. Trots upprepade försök har vi inte fått svar från Hultqvist om hur det egentligen ska säkerställas att vi i samband med övningen inte får in kärnvapen på svensk mark.

Svaret har i stället kommit i ett brev från den amerikanske försvarsministern Mattis. I brevet framförs enligt Svenska Dagbladet (31/8) ett hot om avbrutet samarbete om Sverige undertecknar FN-avtalet om ett globalt förbud mot kärnvapen. I texten framgår också det som hela tiden varit en öppen hemlighet:

»Den amerikanska militären avslöjar aldrig beväpningen i sina vapensystem, stridsflygplan och fartyg, om det är konventionella vapen, kärnvapen eller båda. Ett kärnvapenstopp på svensk mark utesluter då närvaro från USA:s försvarsmakt.«

Lika tidigt pekade vi på övningens försämrande effekt för säkerhetsläget kring Östersjön. För oss som följt krigsövningarnas utveckling var den lätt att förutspå. Vi har exempelvis sett hur den svenskledda flygstridsövningen ACE på ett knappt decennium växte till att bli världens största – och hur den omedelbart kontrades med en ännu större rysk övning.

Med två rekordstora övningar på vardera sida Östersjön är läget nu sämre än det varit någon gång under de senaste tjugo åren. Några få misstag eller missförstånd skulle i värsta fall kunna leda till öppen konflikt. Extra allvarligt blir det då Ryssland nyligen samövat med Kina (världens näststörsta krigsmakt) i Östersjön och Sverige nu alltså bjudit USA (in den enda kvarvarande militära supermakten) till en övning med Ryssland som den utpekade fienden.

Två av de tre argument som kampanjen bygger på – riskerna med kärnvapenalliansen Nato och risken för ett försämrat säkerhetsläge – har alltså redan innan övningen är slut visat sig vara helt riktiga. Det tredje – att fred bevaras bäst med andra metoder än militära – framstår därmed också som självklart.

Kampanjen har som väntat kritiserats av olika Nato-förespråkare. Det är naturligtvis i sin ordning. Om det är något vår gemensamma säkerhet förtjänar är det öppen debatt och kampanjen grundades för att få till stånd en sån debatt. I takt med att våra argument har stärkts ser vi emellertid hur kritiken degenererat. Den handlar allt oftare om det som kallas guilt-by-association, skuld genom samröre. I en ledare i Dagens Nyheter 8/9 skrivs exempelvis följande:

»Det är skrämmande att det svenska demokratiskt seriösa Natomotståndet accepterar att beblanda sig med just Putinlakejer och antidemokrater.«

Visst går det att föra debatten på den nivån, långt från sakfrågan. Jag tror emellertid att inte bara debatten och vår gemensamma säkerhet utan också Nato-vännerna står att förlora på en sån utveckling.

Ponera att ett par journalister börja ta reda på med vilka svenska soldater och officerare nu egentligen gnuggar axel. Några muntliga bekännelser till kommunismen står sig antagligen ganska slätt mot folkrättsbrotten i Irak.

Pelle Sunvisson representerar kampanjen Stoppa krigsövningen Aurora

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Pelle Sunvisson

DEBATT

Månadens lista: Trump moderniserar Monroedoktrinen

Dick Emanuelsson

Donald Trump talar om ”shithole contries”; hans vicepresident går längre och närmast hotar Latinamerika. De som pekas ut är de stater och regeringar som hävdar rätten att själva bestämma över sin framtid. Månadens lista av Dick Emanuelsson ger en bakgrund till Donald Trumps Latinamerikapolitik.

DEBATT

Solidaritet med palestinas folk

Jan Myrdal

För lite drygt femtio år sedan, 14 juni 1967, höll Jan Myrdal ett tal i 
Vasaparken om Palestinakonflikten. Att detta tal i stort sett inte förlorat något av sin giltighet säger en hel del. Ingenting har gjorts för att häva eller lindra oförrätterna mot det palestinska folket.

DEBATT

De nordiska länderna, kärnvapenhotet och de pågående krigen

Jan Myrdal

2018-05-29

När jag talade i Degerfors inledde jag på förekommen anledning med att säga: ”Också på den kant som kan kallas vår finns sådana som liksom Henry Ford menar att ’History is bunk’. Alltså att det förflutna vore skräp och skit och utan intresse. Dels vill de inte inse att den lilla härskande klassen inte bara styrs av sina profitintressen utan därtill är ständigt splittrad - inte utgör en enda svart liten massa, dels innebär detta att vi på vår kant ständigt måste analysera dessa motsättningar och utnyttja dem i det arbetande folkets intresse. Så till exempel när det gäller akuta krigsfaror.” Det skriver Jan Myrdal.

DEBATT

En accelererande ojämlikhet

Hans Isaksson

2018-05-02

Huliganer mordbränner, skjuter varandra och kastar handgranater i tre större städer. Och angriper offentliga myndighets- och servicepersonal. Kriget är här. Det säger Kristersson och Åkesson i Riksdagen.