logo

DEBATT

Stoppa Aurora: Tyvärr har våra farhågor besannats!

2017-09-15

Kampanjen Stoppa Aurora står inför sin kulmen – aktionshelgen i Göteborg. Även om vi inte lyckas hejda krigsövningen är kampanjen att betrakta som framgångsrik.

Den kanske största framgången är att vår kritik tack vare ett envetet arbete nått ut. Det handlar om i storleksordningen hundratusen utdelade flygblad, tiotusen samtal på stan, tusen inlägg i sociala medier, insändare och debattartiklar, hundra intervjuer och tio större evenemang.

En mindre tillfredsställande framgång är att vi bevisligen hela tiden haft rätt i våra farhågor.

Vi pekade omedelbart på att det saknades garantier för att kärnvapenmakterna skulle lämna sina kärnvapen hemma. Här har det från officiellt håll sen hänvisats till en rad olika lagar och instanser.

Under debatten om Värdlandsavtalet hänvisade bland annat försvarsminister Hultqvist till en lag mot kärnvapen som inte finns. Trots upprepade försök har vi inte fått svar från Hultqvist om hur det egentligen ska säkerställas att vi i samband med övningen inte får in kärnvapen på svensk mark.

Svaret har i stället kommit i ett brev från den amerikanske försvarsministern Mattis. I brevet framförs enligt Svenska Dagbladet (31/8) ett hot om avbrutet samarbete om Sverige undertecknar FN-avtalet om ett globalt förbud mot kärnvapen. I texten framgår också det som hela tiden varit en öppen hemlighet:

»Den amerikanska militären avslöjar aldrig beväpningen i sina vapensystem, stridsflygplan och fartyg, om det är konventionella vapen, kärnvapen eller båda. Ett kärnvapenstopp på svensk mark utesluter då närvaro från USA:s försvarsmakt.«

Lika tidigt pekade vi på övningens försämrande effekt för säkerhetsläget kring Östersjön. För oss som följt krigsövningarnas utveckling var den lätt att förutspå. Vi har exempelvis sett hur den svenskledda flygstridsövningen ACE på ett knappt decennium växte till att bli världens största – och hur den omedelbart kontrades med en ännu större rysk övning.

Med två rekordstora övningar på vardera sida Östersjön är läget nu sämre än det varit någon gång under de senaste tjugo åren. Några få misstag eller missförstånd skulle i värsta fall kunna leda till öppen konflikt. Extra allvarligt blir det då Ryssland nyligen samövat med Kina (världens näststörsta krigsmakt) i Östersjön och Sverige nu alltså bjudit USA (in den enda kvarvarande militära supermakten) till en övning med Ryssland som den utpekade fienden.

Två av de tre argument som kampanjen bygger på – riskerna med kärnvapenalliansen Nato och risken för ett försämrat säkerhetsläge – har alltså redan innan övningen är slut visat sig vara helt riktiga. Det tredje – att fred bevaras bäst med andra metoder än militära – framstår därmed också som självklart.

Kampanjen har som väntat kritiserats av olika Nato-förespråkare. Det är naturligtvis i sin ordning. Om det är något vår gemensamma säkerhet förtjänar är det öppen debatt och kampanjen grundades för att få till stånd en sån debatt. I takt med att våra argument har stärkts ser vi emellertid hur kritiken degenererat. Den handlar allt oftare om det som kallas guilt-by-association, skuld genom samröre. I en ledare i Dagens Nyheter 8/9 skrivs exempelvis följande:

»Det är skrämmande att det svenska demokratiskt seriösa Natomotståndet accepterar att beblanda sig med just Putinlakejer och antidemokrater.«

Visst går det att föra debatten på den nivån, långt från sakfrågan. Jag tror emellertid att inte bara debatten och vår gemensamma säkerhet utan också Nato-vännerna står att förlora på en sån utveckling.

Ponera att ett par journalister börja ta reda på med vilka svenska soldater och officerare nu egentligen gnuggar axel. Några muntliga bekännelser till kommunismen står sig antagligen ganska slätt mot folkrättsbrotten i Irak.

Pelle Sunvisson representerar kampanjen Stoppa krigsövningen Aurora

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Pelle Sunvisson

DEBATT

Myrdal: Hög tid att skriva klartext

Jan Myrdal

2017-10-13

Efter 2017 års bokmässa i Göteborg och det oartikulerade hojtandet om fascism från det som just nu kallar sig vänster i Sverige som i andra liknande stater blir det nödvändigt skriva tydligt.

Den handfull som i Göteborg marscherade med sköldar och fanor som nordisk motståndsrörelse var politiskt ingen intressant grupp. Den var heller ingen verklig social fara som kriminella och samhällshotande MC-gäng eller verkliga förortsklaner är. Sköldbärarna i Göteborg var realpolitiskt mer betydelselösa än ens lindholmarna på sin tid. Det skriver Jan Myrdal.

DEBATT

Gillar Hultqvist kärnvapen på svenskt territorium?

Torbjörn Wikland

2017-10-10

Jag har med stort intresse läst vad USA:s försvarsminister James Mattis skrev till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist den 25 augusti. Nato, säger han, kommer inte att förnya ”Enhanced Opportunities Program” (EOP) för Sveriges del om Sverige slutgiltigt skriver under (ratificerar) FN-konventionen om kärnvapenförbud. EOP kallas i etablerade media också för guldkortet till Nato. Det är en slags klapp på axeln till stater som är väldigt lojala mot Nato och därför bl.a. tillåter Sverige att sitta med vid olika förhandlingsmöten inom Nato. Det skriver Torbjörn Wikland.

DEBATT

Mörkläggningen i Göteborg

Stefan Lindgren

2017-10-02

500 anhängare av Nordiska motstståndsrörelsen tycks ha fått hela det etablerade Sverige att go bananas och kräva att den grundlagsstadgade demonstrationsrätten avskaffas.

Det som utspelats i Göteborg i helgen och det som allmänheten matats med i ett år har ju ingen relevans för människors verkliga problem utan fungerar som en massiv mörkläggning. Det skriver Stefan Lindgren.

DEBATT

Katalonien i historiens vägskäl

Erik Persson

2017-10-02

Utanför hus nummer 180 på gatan Carrer Casp, bara några kvarter från Gaudís kyrka Sagrada Família, har tusentals Barcelonabor plötsligt samlats. Med sina kroppar blockerar de vägen fullständigt. Inne i byggnaden har ledningen för de katalanska vänsterseparatisterna Candidatura d’Unitat Popular stängt in sig. Den spanska militärpolisiära styrkan Guardia Civil, beväpnade och iförda rånarluvor, är nämligen här för att göra en husrannsakan och sannolikt gripanden.

Det är den tjugonde september tjugohundrasjutton.