logo

NYHETER

Svåra översvämningar i Bangladesh

Kamrun Nahar och hennes familj har drabbats svårt av översvämningarna och vill nu lämna Haorområdet I nordöstra Bangladesh.

Översvämningarna i Bangladesh har pågått sedan i april. Experter och boende som nu lämnar våtmarksområdet Haor i den nordöstra delen av landet vittnar om att de behöver ett dedikerat system för tidig varning vid risk för översvämningar.

De senaste översvämningarna som drabbat stora områden i de nordöstra våtmarkerna har äventyrat livet för tusentals bönder. Department of Agriculture Extension, DAE, har uppskattat att mer än 200 000 hektar som användes för odling av boro-ris har blivit förstörda. 

Kamrun Nahar, hemmafru som bor med sin man och hennes två sönder i Aka Tona och Upazila i Sylhetdistriktet, berättar om hur svår situationen har blivit då hennes man, som brukade arbeta som bonde, nu inte längre kan göra det. Dessutom är det svårt att hitta annat arbete.

– Vi lider av översvämningarna sedan fyra månader. Även om regeringen har givit oss några lättnader så har de inte var tillräckliga. 
Kamrun Nahar vill flytta till huvudstaden på fastlandet. Hon, liksom många andra, vill att familjen ska vara säker och att barnen ska få en ordentlig utbildning.

Översvämningar har drabbat området tidigare, men kom mycket tidigare än vanligt i år. Någon förvarning kom inte heller från grannlandet Indien. Frågan många nu ställer sig är om dessa översvämningar är en följd av klimatförändringar. I fjol kom vintern i Bangladesh under en mycket kort tid, man kan till och med säga att vintern inte kom alls till landet. 

Frilansjournalisten Nadim Majid tror att det är ett resultat av klimatförändringarna.

– Klimatförändringarna är sanna. De är en realitet och därför har vårt land drabbats av översvämningar tidigare än någonsin förr.

Under det brittiska styret i Indien byggdes många floddammar. Nu tror många att dessa förändrade det naturliga flödet av vatten och att det kan vara en anledning till förändringarna. Dammar som nu är mycket gamla och i skriande behov av restaureringsarbete. Några säkra bevis eller någon fastställd förklaring till för varför Bangladesh nu drabbats så svårt finns dock inte.

Sheikh Iraj
Journalist Bangladesh
Översättning Janne Bjerkesjö


Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR!
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS


 

Sheikh Iraj

NYHETER

Broraset i Genua – Ingen överraskning

Margareta Zetterström

Journalisten Fabrizio Gatti visar att skadorna på den nu kollapsade Morandibron i Genua varit kända åtminstone sedan den 1 februari i år. Ändå vidtogs inga åtgärder. Det vittnar om en låt gå-mentalitet av monumentalt slag, menar författaren och översättaren Margareta Zetterström. 

NYHETER

Nya piratdåd av Israel

Lars Drake

Nu har det hänt igen. Israel har kapat två fartyg på väg till Gaza för att bryta blockaden. Kapningarna har skett på internationellt vatten. Fartyget tvingades till israelisk hamn och besättningen fängslades. "Det är piratverksamhet och ett grovt brott mot internationell lag", skriver Lars Drake, kapten på Ship to Gazas segelfartyg Freedom mellan Varberg och Amsterdam.

NYHETER

Freedom seglar vidare mot Gaza för att bryta blockaden

Ship to Gaza Sweden

Ship to Gazas segeljakt Freedom fortsätter sin seglats och åberopar rätt till fri sjöfart på internationella och palestinska farvatten. Detta trots att norska Ship to Gazas fiskefartyg Al Awda igår bordades av den israeliska marinen i det område där Freedom kommer att befinna sig under onsdag och torsdag.

NYHETER

Fred mellan folken och skydd för naturen

2018-05-22

”Upprop för Östersjön – ett fredens hav” är titeln på ett omfattande internationellt upprop från maj 2018 för den hotade Östersjön. Undertecknarna uppmanar alla regeringar kring Östersjön att använda sina finansiella resurser till att rädda innanhavet i stället för till  militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet.