logo

NYHETER

Svåra översvämningar i Bangladesh

Kamrun Nahar och hennes familj har drabbats svårt av översvämningarna och vill nu lämna Haorområdet I nordöstra Bangladesh.

Översvämningarna i Bangladesh har pågått sedan i april. Experter och boende som nu lämnar våtmarksområdet Haor i den nordöstra delen av landet vittnar om att de behöver ett dedikerat system för tidig varning vid risk för översvämningar.

De senaste översvämningarna som drabbat stora områden i de nordöstra våtmarkerna har äventyrat livet för tusentals bönder. Department of Agriculture Extension, DAE, har uppskattat att mer än 200 000 hektar som användes för odling av boro-ris har blivit förstörda. 

Kamrun Nahar, hemmafru som bor med sin man och hennes två sönder i Aka Tona och Upazila i Sylhetdistriktet, berättar om hur svår situationen har blivit då hennes man, som brukade arbeta som bonde, nu inte längre kan göra det. Dessutom är det svårt att hitta annat arbete.

– Vi lider av översvämningarna sedan fyra månader. Även om regeringen har givit oss några lättnader så har de inte var tillräckliga. 
Kamrun Nahar vill flytta till huvudstaden på fastlandet. Hon, liksom många andra, vill att familjen ska vara säker och att barnen ska få en ordentlig utbildning.

Översvämningar har drabbat området tidigare, men kom mycket tidigare än vanligt i år. Någon förvarning kom inte heller från grannlandet Indien. Frågan många nu ställer sig är om dessa översvämningar är en följd av klimatförändringar. I fjol kom vintern i Bangladesh under en mycket kort tid, man kan till och med säga att vintern inte kom alls till landet. 

Frilansjournalisten Nadim Majid tror att det är ett resultat av klimatförändringarna.

– Klimatförändringarna är sanna. De är en realitet och därför har vårt land drabbats av översvämningar tidigare än någonsin förr.

Under det brittiska styret i Indien byggdes många floddammar. Nu tror många att dessa förändrade det naturliga flödet av vatten och att det kan vara en anledning till förändringarna. Dammar som nu är mycket gamla och i skriande behov av restaureringsarbete. Några säkra bevis eller någon fastställd förklaring till för varför Bangladesh nu drabbats så svårt finns dock inte.

Sheikh Iraj
Journalist Bangladesh
Översättning Janne Bjerkesjö


Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR!
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS


 

Sheikh Iraj

NYHETER

Öppet brev till finska och svenska ministrar

2017-10-16

Undertecknare av ett öppet brev till finska och svenska ministrar hoppas att länderna ska ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen och sålunda agera enligt den första FN-resolutionen samt röstningen i FN den 7.7.2017.

NYHETER

SDP:s partistyrelse: Finland bör underteckna konventionen om kärnvapenförbud

2017-10-16

Partistyrelsen för Socialdemokraterna i Finland har i veckan beslutat att ställa sig bakom kravet på ett kärnvapenförbud. I ett pressmeddelande uppmanar de regeringen att omgående underteckna konventionen mot atomvapen. I Sverige beslutade Socialdemokraterna nyligen att bordlägga och utreda frågan till åtminstone efter valet.

NYHETER

Hälften av de värnpliktiga kom aldrig till Aurora 17

Pelle Sunvisson

2017-10-15

95 procent av deltagarna i krigsövningen Aurora var antingen kontraktsanställda eller frivilliga inom Hemvärnet. De övriga fem procenten (sammanlagt 1 000 personer) var tvångsinkallade pliktsoldater. Nu visar en kartläggning som Officerstidningen har gjort att endast hälften av pliktsoldaterna dök upp på övningen. 

NYHETER

Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17

Sigyn Meder

2017-10-11

I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna. 
USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis har deltagit i krigsförbrytelser. Varför ställs inga frågor, varför görs inga undersökningar, om dessa och andra USA-militärers eventuella krigsbrott i Irak? Det skriver Sigyn Meder, ordförande i IrakSolidaritet.