logo

REPORTAGE

"Sverige måste snabbt ratificera FN-avtalet om kärnvapenstopp"

Natoländernas medverkan i Aurora 17 är oroande. Att försvarsministern luckrar upp Sveriges alliansfrihet är inget annat än landsförräderi, säger Sten Sandberg, Nätverket mot Nato Gotland.

2017-10-19

Sten Sandberg, samordnare och initiativtagare till Nätverket mot Nato Gotland, är starkt kritisk till att Natosoldater och trupper deltog i krigsövningen Aurora 17 på Gotland.

- Jag är för ett starkt försvar av Sverige och Gotland och det är bra att försvaret övar regelbundet. Men det ska enbart vara svenska soldater som deltar på svensk mark, gärna i kombination med civilförsvaret.

Sten Sandberg, och de flesta gotlänningar, är inte motståndare till svenskt försvar. Tvärt om. Han såg gärna att Gotland fick tillbaka försvarsgrenar som tidigare har plockats bort, ett efter ett. 

- Gotland skulle behöva ett kustartilleri och ett mobilt luftvärn. Men vi ska vara alliansfria. Det går inte att vara alliansfritt land när vi övar tillsammans med Nato. Nu är det därför än viktigare att Sverige snabbt ratificerar och skriver under FN-konventionen om kärnvapenstopp.

Idealet för försvaret vore en stark lokal förankring enligt Sten Sandberg. Han skulle vilja se en bataljon för södra delen av ön, en för mittendelen och en för den norra.

- Det är vi som bor här som känner till varje stig, varje del av ön. 

Försvarsviljan bland gotlänningar bedömer han som stor. Och det kan ha en historisk bakgrund eftersom i stort sett alla familjer och släkter på ön hade militärer då Gotland var starkt befäst. Däremot är motståndet till Nato stort. Tio procent av alla gotlänningar skrev under namninsamlingen 2016 då värdlandsavtalet skulle upp i riksdagen.

- Natos medverkan i Aurora 17 är oroande. Att försvarsminister Peter Hultqvist luckrar upp vår alliansfrihet på det här sättet anser jag inte vara något annat än landsförräderi.

Att kalla försvarsministern för landsförrädare är starka ord…

- Ja, men jag kan inte se det på annat sätt. Allt som vi kämpa så hårt för genom åren, allt som vi uppnått genom att vara alliansfria och neutrala, kan förändras. 

Genom värdlandsavtalet med Nato kan Sverige riskera att hamna i ett läge, exempelvis vid oroligheter i Baltikum, då Nato beslutar placera soldater och trupp i landet och då vi riskerar att få kärnvapen på svenskt territorium.
Natos medverkan i Aurora 17 rubbar därmed också säkerhetsläget i Östersjön.

- Att Sverige snarast möjligt ratificerar FN-avtalet om stopp av kärnvapen är otroligt viktigt. Att Natotrupper medverkar i Aurora 17 kan få Ryssland att rusta upp i området. Det är mycket oroande.

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! 
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Jan Bjerkesjö

REPORTAGE

Förnybar folklig kraft ur folkrörelsetradition

Gustaf Forssell

2018-05-25

Efter fem års ihopsamlande av material och intervjuer kom boken ”Från stenyxa till hockeyklubba – Boken om Timrå” ut i maj 2016. Timrå var en del av det område längs Medelpadskusten, där Sverige blev till som industrination. Här växte sig också folkrörelserna starka. Syftet med boken har varit att berätta historien på ett sätt som ger sammanhang och underlag för förståelse av samhällsutvecklingen. Det som sker i dag i Söråkers Folkets hus är en levande bekräftelse på hur kulturarvet kan förvaltas för att attrahera dagens ungdomar. Det blev därför naturligt att avsluta boken med den berättelsen.

REPORTAGE

Cementerandet av det amerikanska klassamhället

Ingemar Ed

2018-05-23

Före kommunismerna i Sovjet och Kina fanns berättelsen om ett klasslöst samhälle i väster, ett land utan kungar och adelsmän. Efter sin resa i Förenta staterna 1831 skrev den franske adelsmannen de Tocqueville att ”antalet stora förmögenheter i USA är helt litet” och såg det som orsaken till den demokratiska anda han upptäckte i landet.

REPORTAGE

Stillsam betraktare av människan

Hans O Sjöström

2018-04-30

Tom Alandh har lyckats med det nästan omöjliga. Han är 73 år och pensionerades formellt från Sveriges Television vid 65 års ålder. Sedan dess har han arbetat lika mycket för företaget i ytterligare åtta år, han har eget tjänsterum och också ett klipprum (redigeringsrum) som har reserverats för honom och hans filmteam. Visserligen är han inte anställd – det blir man inte efter 65 – men han får naturligtvis ersättning för de mycket uppskattade filmer han gör åt sin gamla arbetsgivare, där han började arbeta 1971. Och han gör fortfarande minst lika mycket som han gjorde under sina ordinarie tjänstgöringsår. 

REPORTAGE

Svensk åklagare gav efter för brittiska påtryckningar

Christer Lundgren

2018-04-27

En svensk åklagare gav efter för brittiska påtryckningar i processen mot Wikileaks-grundaren Julian Assange. Det hävdar den brittiska tidningen the Guardian, som publicerat utdrag ur nya dokument. Men de som följt frågan är oeniga om hur dessa nya uppgifter bör tolkas.