logo

REPORTAGE

"Sverige måste snabbt ratificera FN-avtalet om kärnvapenstopp"

Natoländernas medverkan i Aurora 17 är oroande. Att försvarsministern luckrar upp Sveriges alliansfrihet är inget annat än landsförräderi, säger Sten Sandberg, Nätverket mot Nato Gotland.

2017-10-19

Sten Sandberg, samordnare och initiativtagare till Nätverket mot Nato Gotland, är starkt kritisk till att Natosoldater och trupper deltog i krigsövningen Aurora 17 på Gotland.

- Jag är för ett starkt försvar av Sverige och Gotland och det är bra att försvaret övar regelbundet. Men det ska enbart vara svenska soldater som deltar på svensk mark, gärna i kombination med civilförsvaret.

Sten Sandberg, och de flesta gotlänningar, är inte motståndare till svenskt försvar. Tvärt om. Han såg gärna att Gotland fick tillbaka försvarsgrenar som tidigare har plockats bort, ett efter ett. 

- Gotland skulle behöva ett kustartilleri och ett mobilt luftvärn. Men vi ska vara alliansfria. Det går inte att vara alliansfritt land när vi övar tillsammans med Nato. Nu är det därför än viktigare att Sverige snabbt ratificerar och skriver under FN-konventionen om kärnvapenstopp.

Idealet för försvaret vore en stark lokal förankring enligt Sten Sandberg. Han skulle vilja se en bataljon för södra delen av ön, en för mittendelen och en för den norra.

- Det är vi som bor här som känner till varje stig, varje del av ön. 

Försvarsviljan bland gotlänningar bedömer han som stor. Och det kan ha en historisk bakgrund eftersom i stort sett alla familjer och släkter på ön hade militärer då Gotland var starkt befäst. Däremot är motståndet till Nato stort. Tio procent av alla gotlänningar skrev under namninsamlingen 2016 då värdlandsavtalet skulle upp i riksdagen.

- Natos medverkan i Aurora 17 är oroande. Att försvarsminister Peter Hultqvist luckrar upp vår alliansfrihet på det här sättet anser jag inte vara något annat än landsförräderi.

Att kalla försvarsministern för landsförrädare är starka ord…

- Ja, men jag kan inte se det på annat sätt. Allt som vi kämpa så hårt för genom åren, allt som vi uppnått genom att vara alliansfria och neutrala, kan förändras. 

Genom värdlandsavtalet med Nato kan Sverige riskera att hamna i ett läge, exempelvis vid oroligheter i Baltikum, då Nato beslutar placera soldater och trupp i landet och då vi riskerar att få kärnvapen på svenskt territorium.
Natos medverkan i Aurora 17 rubbar därmed också säkerhetsläget i Östersjön.

- Att Sverige snarast möjligt ratificerar FN-avtalet om stopp av kärnvapen är otroligt viktigt. Att Natotrupper medverkar i Aurora 17 kan få Ryssland att rusta upp i området. Det är mycket oroande.

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! 
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Jan Bjerkesjö

REPORTAGE

Hur står det till med Socialdemokraternas alliansfrihet?

Mårten Färlin

2017-11-13

Den militära alliansfriheten ligger fast. Det påstår Socialdemokraterna. Men frågan är om alla partimedlemmar verkligen håller med. Hur enigt är egentligen partiet om Peter Hultqvists försvarspolitiska linje?

REPORTAGE

"Den skånska marken är plöjd, harvad och sådd"

Mårten Färlin

2017-10-26

I förra delen av "Varför Hässleholm?" träffade vi stensättaren Johan Andersson. Trettiotvååringen är en typisk sverigedemokrat. Han har jobb, men ingen högre utbildning. Han är kritisk mot den förda flyktingpolitiken, känner misstro mot politiker och är generellt missnöjd med den svenska demokratin. Han känner sig något mindre trygg än vad som är vanligt bland svenskar. 

Dags för den avslutande tredje delen i FiB/K:s serie om SD-fästet Hässleholm.

REPORTAGE

Gotland skulle vara tryggare som demilitariserat

Jan Bjerkesjö

2017-10-19

En av de gotlänningar som inte vill se militär närvaro över huvud taget på Gotland är tidigare centerpartistiske ombudsmannen och ledarskribenten Mats Jönsson. På sin tomt har han spikat upp en liten skylt med texten ”Nato go home”.

- Ingen stor skylt med budskapet är klart. Och det är många som hört av sig och tycker detsamma.

REPORTAGE

Succé för fredsövningen Åland 17

Pelle Sunvisson

2017-10-17

Det är någon gång på eftermiddagen den andra dagen som det plötsligt slår mig. Vi har lyckats!
 
Övningen är frukten av nästan ett års förberedelser. Så nära som tre veckor innan övningen var det oklart om det alls skulle bli någon övning. Vi gick runt på ett absolut minimum av frivilliga krafter, det saknades tiotusentals kronor, i Finland hade vi blivit kallade ”en rysk operation” och flera av deltagarna hade känt sig tvingade att ställa in. 

Det skriver Pelle Sunvisson om fredsövningen Åland 17.