logo

NYHETER

Vapenförsäljningen ökar för första gången sedan 2010 enligt SIPRI

The F-35 Lightning II, producerad av Lockheed Martin Corporation, företaget som toppar listan SIPRI's Top 100. Photo: Flickr/Jasper Nance

2017-12-11

De största vapenproducerande företagens och militära tjänsteföretagens försäljning av vapen och militära tjänster (SIPRI:s Top 100-lista) uppgick 2016 till totalt 374,8 miljarder dollar enligt nya siffror publicerade av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) idag.

Den totala försäljningen för företagen på Top 100-listan 2016 är 1,9 procent högre jämfört med 2015 och utgör en ökning med 38 procent sedan 2002 (det år SIPRI började redovisa företagens vapenförsäljning). Det är första året som vapenförsäljningen ökar igen efter en nedgång fem år i rad.

Amerikanska företag ökar sin del av den totala försäljningen 2016
Med en total vapenförsäljning på 217,2 miljarder dollar växte de USA-baserade företagen med 4 procent under 2016. Amerikanska militära operationer utomlands och andra länders inköp av stora vapensystem har bidragit till ökningen. Lockheed Martin är världens största vapentillverkare och företagets försäljning steg med 10,7 procent 2016, vilket var avgörande för att den amerikanska andelen av Top 100-företagens försäljning ökade till 57,9 procent under 2016.

”Genom förvärvet av helikoptertillverkaren Sikorsky under 2015 och flera stora leveranser av stridsflygplanet F-35, uppvisade Lockheed Martin en betydande ökning av sin vapenförsäljning 2016”, säger Aude Fleurant, chef för SIPRI:s forskningsprogram för vapen och militära utgifter.

Försäljningsökningen och ökningen av amerikanska militära tjänsteföretag på Top 100-listan är två märkbara trender under 2016. En del av företagen har ökat sin försäljning genom uppköp av större producenters avdelningar för militära tjänster. Det var t ex fallet med Leidos, som förvärvade Lockheed Martins serviceföretag för informationsteknologi och teknik.

Västeuropeisk vapenförsäljning är fortsatt stabil, men med olika trender
De västeuropeiska Top 100 företagens sammanlagda vapenförsäljning uppgick under 2016 till 91,6 miljarder dollar, en ökning med 0,2 procent jämfört med 2015. Trenderna för de största vapenproducenterna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien, uppvisar emellertid tydliga skillnader. Vapenförsäljningen för de transeuropeiska, franska och italienska företagen minskade, medan företagen i Storbritannien och Tyskland uppvisade försäljningsökningar.

”Tysklands ökade vapenförsäljning med 6,6 procent under 2016 förklaras huvudsakligen genom försäljningsökningen på 12,8 procent hos pansarfordonsproducenten Kraus-Maffei Wegmann och ökningen på 13,3 procent för producenten av markbaserade system, Rheinmetall”, säger Pieter Wezeman. ”Bägge företagen har dragit fördel av efterfrågan på vapen i Europa, Mellanöstern och Sydostasien”.

Storbritanniens beslut att gå ur EU verkar inte ha påverkat vapenförsäljningen från brittiska företag, som ökade med 2 procent 2016. BAE Systems försäljning, den fjärde största vapenproducenten i världen, steg med marginella 0,4 procent. Den största försäljningsökningen för ett brittiskt företag, 43,2 procent, noterades för GKN, en tillverkare av flyg- och rymdkomponenter.

Rysk vapenförsäljning ökar men ökningstakten dämpas
Den sammanlagda vapenförsäljningen för de ryska företagen på Top 100-listan ökade med 3,8 procent och uppgick 2016 till 26,6 miljarder dollar. De ryska företagen stod för 7,1 procent av världens totala vapenförsäljning.

”Rysslands stora ekonomiska problem under 2016 bidrog till att de ryska företagens ökningstakt för vapenförsäljningarna dämpades”, säger Siemon Wezeman.

Bland de 10 ryska företagen på Top 100-listan är försäljningstrenderna blandade: fem av företagen uppvisar försäljningsökningar medan övriga fem redovisar minskningar. Listans högst rankade ryska företag är United Aircraft Corporation, placerat på 13:e plats. Dess vapenförsäljning ökade med 15,6 procent jämfört med 2015 på grund av ökade leveranser till de ryska väpnade styrkorna och ökade exportvolymer.

Sydkorea dominerar försäljningen bland producenterna i tillväxtländer
SIPRI:s kategori med ”producenter i tillväxtländer” omfattar företag i Brasilien, Indien, Sydkorea och Turkiet. Trenden under 2016 för denna kategori domineras av de sydkoreanska företagens ökning av vapenförsäljningen med 20,6 procent, en sammanlagd försäljning för 8,4 miljarder dollar.

”Fortsatta och ökade hot driver på Sydkoreas förvärv av vapen och militär utrustning och i ökad utsträckning vänder landet sig till den inhemska vapenindustrin”, säger Siemon Wezeman. ”Samtidigt försöker Sydkorea uppnå sitt mål att bli en ledande exportör av större vapensystem”.

Kategorien ’andra etablerade producentländer’ minskar sin försäljning
SIPRI:s kategori ”andra etablerade producentländer” omfattar företag i Australien, Israel, Japan, Polen, Singapore och Ukraina. Den sammanlagda vapenförsäljningen från företag i dessa länder minskade med 1,2 procent under 2016, till stor del beroende på en minskning för japanska företag med 6,4 procent. Japans största vapenproducenter upplevde kraftiga fall i försäljningen under 2016: Mitsubishi Heavy Industries vapenförsäljning minskade med 4,8 procent, medan Kawasaki Heavy Industries och Mitsubishi Electric Corporation minskade försäljningen med 16,3 respektive 29,2 procent.

NYHETER

Ställer åtta krav på insatserna i Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén

2017-12-13

I morgon fredag ska riksdagen debattera den svenska militära närvaron i Afghanistan. Inför den debatten ställer Svenska Afghanistankommittén åtta krav. "Regeringen föreslår att Sverige förlänger sin militära närvaro i Afghanistan, ytterligare ett år. Riksdagen debatterar den 15 december. Vi är inte emot militär närvaro i Afghanistan av princip, men ställer åtta krav på närvaron", skriver SAK.

NYHETER

Nya Tider nekas att ställa ut på Bokmässan

2017-11-28

Efter årets mässa inleddes ett analysarbete som nu har färdigställts. Bokmässans ledning kan i dag redogöra för en rad nya beslut inför 2018. Ett av besluten är att Bokmässan, efter en samlad bedömning, kommer att neka Nya Tider att ställa ut vid nästa års mässa.

NYHETER

Fria ordet stoppades i Fria ordets hus

Jan Bjerkesjö

2017-11-13

När det kommunistiska partiet och ABF i Växjö ville arrangera en föreläsning av Anders Carlsson, partiets före detta ordförande, i Fria Ordets hus sa kultur- och fritidsförvaltningen nej. Föredraget handlade om Anders Carlssons nya bok om den ryska revolutionen - En resa in i det okända.