logo

TIDNINGEN

Vapenindustrin gräver ur både försvar och välfärd

Foto: Försvarsmakten

2018-02-02

Efter årtionden av minskade försvarsanslag, nedläggning av regementen och försvarsanläggningar och avskaffad värnplikt ökar satsningarna på försvaret. Men etablerade medier klargör inte om försvaret verkligen blir bättre. De enda entydiga vinnarna är vapenindustrin i Sverige och utomlands. Döm själv:

1. Regering och opposition i riksdagen står bakom höjd pensionsålder, sämre service utanför storstäderna, punktvisa åtstramningar i socialförsäkringen och en påandra sätt försämrad välfärd. Försvarsanslagen ska däremot succesivt öka under många år framöver. Men vad ska de användas till som kan motivera försämringar i välfärden?

2. Dyrast är inköp av ett nytt luftvärnssystem i mångmiljardklassen. Försvarsminister Peter Hultqvist meddelar att han nobbar ett något billigare fransk-italienskt alternativ för att i stället satsa på det amerikanska Patriot. Det ska alltså inte upphandlas i konkurrens som i övrig offentlig upphandling. Systemet ska inte skydda hela Sverige utan bara storstadsområdena. Affären ger inte heller Sverige den allra senaste versionen eftersom systemet i USA ska ersättas av ett modernare.

3. En andra satsning i mångmiljardklassen är fortsatt utveckling av Saabs stridsflygplan Gripen, där C-versionen ska ersättas av E-versionen. Av mediernas skriverier framgår att försvarets beställningar till stor del görs för att underlätta Saabs exportplaner för Gripen. Samtidigt meddelas att det inbegriper en stor utvecklingssatsning på elektronisk krigföring. Hur mycket den kostar är ännu okänt, men berörda it-företag och stridsplansförsäljare har skäl att vara glada.

4. En tredje satsning som kostar miljarder är modernare u-båtar, det vill säga ubåten A26. De ska byggas av Saab Kockums i Karlskrona. Visst ger det svenska jobb, men försvarsindustrin har aldrig spelat någon stor roll för svensk sysselsättning. För att minska en hög arbetslöshet bland lågutbildad och invandrad arbetskraft spelar försvarsindustrin en marginell roll.

5. Ännu på 1980-talet baserades Sveriges försvar på allmän värnplikt för alla män (samhällstjänst för så kallat samvetsömma). Försvarsprincipen kallades ofta ”sega gubbar” (även om man redan då talade om att värnplikten även borde omfatta alla tjejer). Den allmänna värnplikten innebar också en beredskap för det fria kriget, en form av gerillakrig vid en invasion. Även utredningar som gjorts av CIA visade att gerillastyrkor på nationell grund är besvärliga att besegra (tänk Afghanistan och dess bonderekryterade talibanarmé). Från 1990-talet blev det tyst som i graven om denna försvarsprincip. Värnplikten berörde en allt mindre del av årskullarna och avskaffades helt i början av 2000-talet. I stället byggde nu allt på yrkesmilitärer. Internationell erfarenhet visar att yrkesmilitärer är precis som alla andra behovsstyrda konsumenter. De vill ha mer sofistikerade vapen och utrustning till glädje för vapen- och annan försvarsindustri.

6. Trots jättelika reklamkampanjer blev satsningen på yrkessoldater ett fiasko. Stor personalbrist uppstod. Att denna yrkeskarriär också medför krav på att delta i krig i främmande länder, alltså att vara legosoldat, var inte så lockande. Då började politiker och försvarsmakt tala om att återinföra värnplikten. Men bara en liten del av varje årskull ska nu kallas in varje år. Det handlar således inte alls om återinförd värnplikt utan om att täppa till en personalbrist i en liten yrkesarmé i en sargad försvarsmakt.

Man kan peka på fler än dessa sex punkter. Läsare uppmanas att skicka in exempel till redaktionen!
 

Teckna en prenumeration här

Torbjörn Wikland

TIDNINGEN

Läsning exklusivt för prenumeranter

2018-04-20

Nu inför Folket i Bild Kulturfront en ny funktion, som förmån för våra prenumeranter. Artiklar kommer att finnas för läsning exklusivt för prenumeranter av FiB/K här på hemsidan.

TIDNINGEN

Utgivning av FiB/K nr 4 2018

2018-04-19

I dag är det ordinarie utgivning av FiB/K nr 4, men efter tekniska problem så kommer utgivningen att ske en dag senare än planerat.

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 1 i sin helhet

2018-04-18

I morgon skulle det ha varit utgivningsdag för Folket i Bild Kulturfronts fjärde nummer 2018, men på grund av tekniska problem kommer tidningen att ges ut en dag senare. I väntan på det publicerar vi i dag FiB/K nr 1 2018 i sin helhet.

TIDNINGEN

Konstauktion: signerad färglitografi av den store surrealisten Sven Erik Johansson

2018-04-17

Varje månad auktionerar vi ut ett konstverk, som kan förvärvas genom budgivning på auktionssajten Tradera. Samtliga försäljningsintäkter går till tidningens nya bildfond, avsedd att finansiera illustrationsjobb som utförs för FiB/K. Medan äldre konstverk därmed kommer ut ur förråden, kan tidningen fyllas med nya.

Konstverket som under april ligger ute till försäljning är en färglitografi, signerad SE Johansson 1978 och tryckt i en upplaga om 310 exemplar.