logo

NYHETER

Varnar Sverige för att skriva under konvention om kärnvapenfri värld

2017-08-31

I ett hemligstämplat brev varnar USA:s försvarsminister James Mattis den svenska försvarsministern Peter Hultqvist för konsekvenserna av att regeringen undertecknar konventionen om en kärnvapenfri värld. Det skulle nämligen påverka försvarssamarbetet länderna emellan negativt.

Enligt uppgifter till Svenska Dagbladet handlar innehållet i det hemligstämplade brevet den svenska regeringens avsikt att skriva under FN-konventionen om avveckling av alla kärnvapen globalt, som öppnas för undertecknande den 20 september i New York. Sverige var ett av 122 länder som röstade för konventionen, medan samtliga kärnvapenstater bojkottade processen.

Formellt är Sverige ett av länderna som haft inriktningen på att nu underteckna avtalet.

– Regeringens inställning till dessa vapen är sedan länge väl känd, har utrikesminister Margot Wallström sagt till SvD.

När James Mattis och Peter Hultqvist träffades i Washington i maj diskuterades det utökade militära samarbetet mellan länderna. Vid den tidpunkten uttalade sig den amerikanska försvarsministern i uppskattande ordalag om Sverige som "vän och allierad" och som kunde uppfattas som att USA utfäste militärt stöd i händelse att Sverige skulle utsättas för angrepp. 

Men i det nyskrivna brevet varnar nu istället James Mattis sin svenska kollega om att det svensk-amerikanska samarbetet skulle försvåras om regeringen skriver under konventionen. Enligt SvD är James Mattis tydlig på punkten att en svensk underskrift om att alla kärnvapen skulle förbjudas, inklusive på svenskt territorium, skulle påverka ländernas försvarssamarbete negativt.

USA har hela tiden varit starkt kritiska till FN-konventionen och under Trump har den inställningen förstärkts då Mattis fått i uppdrag att förstärka och modernisera den amerikanska kärnvapenkapaciteten. President Trump har också hotat med att använda kärnvapen mot terrorgruppen IS och indirekt hotat Nordkorea i termer av att landets provskjutningar kan komma att besvaras med "eld och raseri av ett slag som världen aldrig skådat". Enligt Trump skulle Japan och Sydkorea vinna på att ha egna kärnvapen för att balansera hotet från Nordkorea, något som går i rak motsats till en avveckling.

UD har under sommaren fått rapporter från den svenska Natodelegationen i Bryssel som refererar till ”uppföljande samtal” om förhandlingarna i New York. Här har det då uttryckts oro från Natos tre kärnvapenstater Frankrike, Storbritannien, USA samt från Tyskland för att det framtida försvarssamarbetet med Sverige skulle försvåras om regeringen skriver på konventionen, erfar SvD.

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

NYHETER

Öppet brev till finska och svenska ministrar

2017-10-16

Undertecknare av ett öppet brev till finska och svenska ministrar hoppas att länderna ska ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen och sålunda agera enligt den första FN-resolutionen samt röstningen i FN den 7.7.2017.

NYHETER

SDP:s partistyrelse: Finland bör underteckna konventionen om kärnvapenförbud

2017-10-16

Partistyrelsen för Socialdemokraterna i Finland har i veckan beslutat att ställa sig bakom kravet på ett kärnvapenförbud. I ett pressmeddelande uppmanar de regeringen att omgående underteckna konventionen mot atomvapen. I Sverige beslutade Socialdemokraterna nyligen att bordlägga och utreda frågan till åtminstone efter valet.

NYHETER

Hälften av de värnpliktiga kom aldrig till Aurora 17

Pelle Sunvisson

2017-10-15

95 procent av deltagarna i krigsövningen Aurora var antingen kontraktsanställda eller frivilliga inom Hemvärnet. De övriga fem procenten (sammanlagt 1 000 personer) var tvångsinkallade pliktsoldater. Nu visar en kartläggning som Officerstidningen har gjort att endast hälften av pliktsoldaterna dök upp på övningen. 

NYHETER

Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17

Sigyn Meder

2017-10-11

I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna. 
USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis har deltagit i krigsförbrytelser. Varför ställs inga frågor, varför görs inga undersökningar, om dessa och andra USA-militärers eventuella krigsbrott i Irak? Det skriver Sigyn Meder, ordförande i IrakSolidaritet.