logo

REPORTAGE

”Viktigt steg mot fred i Syrien”

Podiet på dialogkonferensen i Sotji. Foto Talal Imam.

2018-03-20

I januari 2018 hölls en dialogkonferens om Syrien i den ryska staden Sotji vid Svarta havet, där olympiska vinterspelen genomfördes 2014. Talal Imam, bosatt i Stockholm och medlem i styrelsen för Syriensolidaritet, deltog som oberoende politisk aktivist utan att företräda någon organisation. Han var en av tre deltagare från Sverige.

– Kriget i Syrien har pågått i sju år och det handlar inte bara om Syrien, det är en internationell konflikt. Ingen trodde att alla problem skulle lösas på några dagar, med detta var ett viktigt steg mot fred; det var första gången syrier ur olika läger möttes öga mot öga, säger han.

Vid tidigare dialogkonferenser, i Kazakstans huvudstad Astana och i Genève, har parterna suttit åtskilda och samtalen har förts genom FN-diplomaten Staffan de Mistura som mellanhand.

I Sotji samlades 1 400 delegater – kulturpersoner, fackliga representanter, politiska partier inom och utanför landet och företagare och andra företrädare för det civila samhället, samt företrädare för regeringen och den fredliga oppositionen. Tillsammans försökte man finna en utväg ur kriget.

Konferensen har inte uppmärksammats mycket i media. Hur kommer det sig?
– Sannolikt för att Ryssland var initiativtagare. Konferensen öppnades av Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov, Ryssland stod som värd och allt var mycket välorganiserat, men USA och Frankrike var emot dialogen och försökte sabotera den. Som medlemmar i FN:s säkerhetsråd var de inbjudna men valde att avstå. De satte press på en del av oppositionen. Turkiet och Saudiarabien var också emot. Några oppositionsgrupper bojkottade mötet i hopp om att dialogen skulle ställas in, andra försökte sabotera konferensen, men alla dessa försök misslyckades.

En utgångspunkt för konferensen var FN:s säkerhetsråds resolution 2254, som antogs 18 december 2015, har beskrivits som en ”vägkarta” för fred. Vad har du att säga om resolutionens tillkomst och innehåll?
– Den är en kompromiss mellan Ryssland och USA, men den respekterar Syriens oberoende och enighet och det syriska folkets rätt att besluta om framtiden. Det är ett bra steg mot en lösning.

Vad kom ut konkret av konferensen?
– Två saker: Dels ett uttalande om att ena Syrien, inte splittra, och att det syriska folket har rätt att tillsätta ledare utan press utifrån, dels ett förslag till Staffan de Mistura att bilda en kommitté för att lägga fram förslag på författningsändringar och andra åtgärder. Det kom 150 namnförslag, och han ska välja ut 30-50 personer att ingå i den kommittén.

I uttalandet som konferensen antog påpekas att Sotjikonferensen är ett bidrag till den FN-ledda Genèveprocessen, och man fastslår nödvändigheten av en politisk lösning på den interna konflikten i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 2254 från december 2015.

– Syrien antog 2012 en konstitution med demokratiska reformer. Det finns ändringsförslag, men det viktiga är att det är det syriska folket som bestämmer – inte FN eller USA eller andra utländska krafter, säger Talal Imam och förtydligar:

– Vår kamp mot terrorismen i Syrien är en del av kampen mot imperialismen i hela världen. Syrien behöver demokratiska reformer, men frågan är vilken väg man ska gå för att uppnå dem – genom att krossa staten, bekämpa armén, bomba skolor etc – eller genom dialog. USA och västvärlden har hela tiden gett materiellt stöd till delar av oppositionen, till väldigt religiösa grupperingar, inte några demokrater. De har en egen plan, men det syriska folket får betala priset.

– Vi vill att sanktionerna mot Syrien ska upphävas, för de drabbar folket. Mina släktingar i landet kan inte köpa mediciner på grund av sanktionerna. Hur kan rebeller få både vapen och pengar, då civilbefolkningen förvägras att köpa mediciner? Vem köper olja från Da’ish?

Påverkades konferensen av den senaste utvecklingen i Syrien?
– De flesta deltagarna i Sotji fördömer Turkiets angrepp mot Afrin, som troligen också var ett försök att sabotera dialogen.

FN-resolution om vapenvila
Den 24 februari antog FN:s säkerhetsråd enhälligt en resolution om 30 dagars vapenvila i hela Syrien. Den gäller dock inte militära operationer mot terroristgrupper.

”Vi har som stat ansvar för våra medborgare, och vi har rätt till terroristbekämpning”, påpekade Syriens representant. Han uppmanade USA:s, Storbritanniens och Frankrikes regeringar att upphöra med att göra upp planer –påminnande om deras koloniala förflutna – som syftar till att stycka hans land.

Damaskus, med 8 miljoner invånare, har länge beskjutits från östra Ghouta. Den senaste tiden har Ghouta utsatts för bombning och raketbeskjutning. Enligt Läkare utan gränser dödades 630 människor och 3 300 skadades under en veckas bomboffensiv.

En tanke med FN-resolutionen är att humanitär hjälp ska nå invånarna och att skadade ska kunna föras ut ur området. Regeringsstyrkorna har inrättat en humanitär korridor för att civila ska kunna lämna östra Ghouta och för att släppa in humanitärt bistånd. Den är öppen klockan 9-14 men bombarderas hela tiden av terrorgrupper. Konvojerna inspekteras för att hindra att de innehåller vapen och att de beslagtas av terrorgrupperna.
 

Teckna en prenumeration på FiB/K här

Christer Lundgren

REPORTAGE

Polisen måste sluta döda småbarn!

Lasse Lindström

2018-04-24

Fingret kröker sig med lätthet om avtryckaren på osäkrade skjutvapnen i USA, det vet vi. På bägge sidor om lagen sker det. Enbart i år, fram till 15 februari, inträffade en amerikansk specialitet arton gånger: skolskjutning. Under det pågående skolåret var det 50 skolskjutningar. Under de senaste fem åren har det skett i genomsnitt en gång i veckan.
15 februari rapporterade media igen om en skolskjutning i Florida: minst 14 dödade.
Men poliser har också lätt för att trycka av sina skjutvapen. Inte minst mot mörkhyade. 2012 bildades en folkrörelse mot detta: Black Lives Matter. Kring skjutningar med många dödade och skadade offer kan mycket statistik tas fram men här är beskrivning av ett fall. Den amerikanska tidningen Counterpunch återberättade det 28 december under rubriken "Polisen måste sluta döda småbarn!"

 

REPORTAGE

Utredning vill lagstifta om utlandsspioneri

Pelle Sunvisson

2018-04-23

En statlig utredning om utlandsspioneri påverkar tre vägledande principer i yttrande- och tryckfriheten: systemet med ansvarig utgivare, meddelarfriheten och anskaffarfriheten. Därför finns det anledning att bry sig om debatten som pågår även om man inte tillhör journalister och publicister eller militära företrädare.

REPORTAGE

Finner inspiration i Indiens spänningar

Hans O Sjöström

2018-03-26

Zac O´Yeah är något så ovanligt som en svensk författare bosatt i Indien. 17 år har det blivit i Bengaluru. Han skriver både på svenska och engelska, vilket kräver sin tid och han gör inga regelrätta översättningar av sina böcker från engelska till svenska eller tvärtom. De engelska versionerna är i huvudsak riktade till en indisk publik, som inte vill ha våldsamma och tragiska slut. Det vill däremot den svenska.
Hans O och Lill Sjöström träffade Zac O´Yeah på den stora järnvägsstationen i den före detta brittiska delen av staden.