logo

DEBATT

Wallströms lögnaktiga svar!

2019-03-13

Utrikesminister Margot Wallströms uttalande om krisen i Venezuela är inte bara slirigt. Det är direkt lögnaktigt!

Den 23 januari utropade ordföranden i Venezuelas nationalförsamling, Juan Guaidó, sig själv till landets interimistiske president. Bara några timmar senare ”erkändes” han av Washington som Venezuelas ”rättmätige” president, och ett antal latinamerikanska och andra länder följde patrull, däribland Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Sverige höll fast vid den folkrättsliga principen att endast erkänna stater, inte personer, men av EU:s 28 medlemsländer uttalade tolv sitt stöd för kuppmakaren, däribland Sverige. Utrikesminister Margot Wallström förklarade:

”… Sverige stödjer och betraktar Juan Guaidó som Nationalförsamlingens ordförande och, inom ramen för den venezolanska konstitutionen, hans strävanden att utöva rollen som ad interimspresident, vilken nu har till uppgift att utlysa nyval. Sveriges hållning, som bygger på långvarig praxis, är att vi inte erkänner regeringar utan stater, med tillämpning av folkrättens principer.”

Det uttalandet är inte bara slirigt, utan direkt lögnaktigt. I Venezuelas konstitution finns ingenting som ger Nationalförsamlingens ordförande rätt att ta över rollen som president eller att utlysa nyval. Nicholas Maduro omvaldes till president i Venezuela söndagen den 20 maj 2018. Han fick 5,8 miljoner av de 8,6 miljoner avlagda rösterna (67 procent). Hans närmaste utmanare, Henri Falcon, fick 1,8 miljoner röster. Juan Guaidó kandiderade inte, utan uppmanade till bojkott. Internationella valobservatörer konstaterade enstämmigt att valet gick korrekt demokratiskt till.

Konstitutionen ger inte Nationalförsamlingen rätt att avsätta presidenten eller utlysa nyval, däremot har presidenten rätt att upplösa parlamentet och utlysa nyval.

Guaidó har uppmanat omvärlden till sanktioner mot Venezuela och militär intervention.

Storbritannien har beslagtagit Venezuelas guldreserv, som var deponerad i Bank of England.

Christer Lundgren

DEBATT

Kerstin Käll svarar Britta Ring!

Kerstin Käll

Britta Ring har kommenterat intervjun med mig i nr 5/2019 av FIB/K. Hon vänder sig mot att jag är motståndare till legalisering av cannabis och argumenterar mot målsättningen ”Ett narkotikafritt samhälle”.

DEBATT

Den moralistiska narkotikapolitiken blir allt svårare att försvara

Britta Ring

I FiB Kulturfront nr 5 intervjuas överläkaren Kerstin Käll, motståndare till all legalisering av cannabis och gammal vän till Nils Bejerot (1921 – 1988), framgångsrik influencer i narkotikafrågan och upphovsman till målsättningen ett narkotikafritt samhälle. Britta Ring svarar i ett debattinlägg.

DEBATT

Nytt krig i Mellanöstern?

Jan Fredriksson

Står vi inför ett nytt krig i Mellanöstern som kan dra in hela regionen i ett fruktansvärt krig med omfattande konsekvenser för hela världen som vi inte kan överblicka?

DEBATT

En bok om det nya klassamhället i Sverige!

Torbjörn Wikland

FiB/K:s Torbjörn Wikland läser Göran Therborns Kapitalet, överheten och vi andra – Klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande och välkomnar en intressant bok om de ökade klassklyftorna i Sverige.