logo

Folket i Bild/Kulturfronts lokalavdelningar

BLEKINGE

Ordförande: Ulf Bjerén, tfn 072-159 83 75

FiB:s avdelning Väst

Ordförande: Sigge Andersson, tfn 0723-41 22 98
sigge_andersson@hotmail.com

KIRUNA
Ordförande: Björn Forseth, tfn 073-098 11 92

STOCKHOLM
Ordförande: Lars Forsberg, tfn 073-692 30 50

UPPSALA
Ordförande: Lars Drake, tfn 073 – 906 16 89

VÄSTMANLAND-DALARNA
Ordförande: P-O Tellander, tfn 073-070 34 70

VÄXJÖ
Ordförande: Ulf Nilsson, tfn 070-512 39 88

ÖRNSKÖLDSVIK
Kontaktperson: Frank Nilsson, tfn 0663-66 38 44