Ljug inte för intresset

1
161
Stig-Björn Ljunggren (Chefredaktör för Sydöstran)

“Det är intressant att se, att utökad handel nu börjat ses som ett uttryck för makthunger. Frågan är om det gäller alla länder, eller enbart vissa? Är inte EU-projektet också ett uttryck för makthunger, där vi svenskar gång på gång tvingas vika ner oss gentemot de stora dominanterna på kontinenten?

Annars har borgerligheten odlat den liberala tanken om att freden bäst garanteras av att ekonomierna flyter samman, att länder ökar sina förbindelser med varandra på alla plan, och att vi på så sätt bygger upp ett ömsesidigt beroende.”

En något udda röst bland socialdemokrater, men en som säkert har tiden för sig. Läs hela denna ledare av Stig-Björn Ljunggren, chefredaktör på Sydöstran.

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Läsvärd artikel av Anders Björnsson.

    ”Men nu oroar sig staten Sverige för att det har gått för långt. Det kommunistiska spöket utges för att vara ett hot mot oss – just ett spöke är det, för länge sedan dött och begravet. Alla landets politiska krafter har plötsligt kommit överens om att kinesisk företagsamhet och handelsutbyte med den kinesiska stormakten kan äventyra vår nationella suveränitet. Den gula faran återaktiveras. Lama protester hörs från näringslivet, som i dessa speciella sammanhang anses utgöra ett särintresse.”

    ”Men kan verkligen Sveriges befolkning uppfatta Kina som en fientlig makt? Det vore ett högt pris för intern stabilitet, om sådan indoktrinering slog igenom.”

Välkommen med dina synpunkter!