alliansfriheten.se: Allas plikt

0
1110
Värnpliktiga, Landskrona regemente 1902 (Foto: privat)

”På denna sajt har vi framhärdat om den allmänna värnpliktens betydelse. Alla behöver inte döda – den som inte förmår att strida med vapen i hand kan på annat sätt göra livet svårt för en fiende. Den uppgiften förhindras om Sveriges lockas med i andras krigsäventyr. Folkförsvaret motverkar att det senare sker. Just därför är det ett fredsinstrument. Och just därför måste fosterlandsförsvaret vara alla medborgares plikt. Att ett värnpliktsförsvar så inrättat har andra förtjänster är ingalunda oväsentligt, om också sekundärt. Det viktigaste av allt är att det ökar förutsättningarna för att bli lämnad i fred.”

Läs vad utgivarna skrivet på alliansfriheten.se

ANNONS