Extrapengarna bör användas till vårt territorialförsvar

Regeringen har nu föreslagit en kraftig anslagsökning under flera år på sammanlagt 50 miljarder till det svenska försvaret. Risken finns att pengarna kommer att gå till avancerade amerikanska vapensystem och inte till att bemanna territorialförsvaret.

0
771
Så här presenterades det i DN i lördags

Utgivanra på alliansfriheten.se kommenterar idag regeringens besked i fredags om ökade försvarsanslag många år framåt i tiden. Man konstaterar där att…

”Ett territorialförsvar med markstyrkor som kan försvara hela landet finns inte med i planeringen ens fram till 2030”

Det finns nämligen ingenting i denna nya försvarsuppgörelse som påkar på att något sådant planeras.

Istället ligger inriktningen kvar på ett så kallat tröskelförsvar, d v s att lita till samverkan med USA och Nato och därmed ställa sig på USA:s sida i kampen mellan USA och Ryssland i det här fallet, med kärnvapen och allt.

Alliansfriheten.se pekar på att situationen i Norge faktiskt liknar Sveriges. I Norge har på senare tid en stor diskussion uppkommit om inriktningen mot ett ”tröskelförsvar”. Man hänvisar till den pågående kapprustningen i Arktis där den amerikanska Second Fleet har återuppstått och att USA har bemannat militärbaser i Nordnorge, vilket förstås lett till motreaktioner från Rysslands sida med olika upprustningsåtgärder. Man har vad de norska kritikerna kallar en ”duellsituation”, som riskerar att dra in Norge i en stormaktskonflikt. Det här är självklart farligt även för Sverige.

Att Norge skulle få omedelbart skydd av USA/Nato är allt annat än givet. I en hemlig rapport förklarar norska armén att det kan ta minst 12 veckor och kosta minst 500 döda innan hjälpen från väster kommer. Då kan man räkna med att för Sveriges del – som inte är medlem i Nato – skulle det ta ännu längre tid och kosta ännu fler döda. USA/Nato är således ett mycket dåligt skydd även för oss. Så därför konstaterar alliansfriheten.se att:

”De fem miljarderna extra bör användas för att rusta upp det svenska territorialförsvaret. Sverige måste klargöra för omvärlden att vårt territorium inte kommer att kunna användas av någon stormakt.”

Knut Lindelöf (webbredaktör)

ANNONS