Klokt av Margot Wallström att avgå nu

0
692

Nu avgår den socialdemokratiske utrikesministern Margot Wallström. Av familjeskäl säger hon. Sådana skäl kan förstås finnas. Men de är knappast avgörande. Dessa skäl är dock passande att lyfta fram och fungerar skonsamt för alla inblandade parter.

Självklart är politik den främsta orsaken. Hon har länge varit obekväm i regeringen och naturligtvis betalat ett högt pris för att tvingas vika av från sin socialdemokratiska grundhållning; den gamla Palmelinjen med försvar av småstaters rätt till självbestämmande, kamp mot kärnvapen för nedrustning och diplomati för fred.

Den 14 oktober 2014, en dryg vecka efter tillträdet meddelade hon erkännandet av Palestina. Detta tillsammans med uppsägningen av Saudiavtalet 2015 fick Israel/USA-vännerna att gå i taket. Erkännandet måste trots allt uppfattas som ett försök att på Palmevis ställa sig på förstrycktas sida i dagens oroliga värld.

För att också sätta lite personlig prägel på sin politik lanserade hon i samband med tillträdet sin ”feministiska utrikespolitik”. Det var förstås ett försök att bli älskad av de goda och en listig avlednigsmanöver. Diskussionen kom att handla om andra saker än vanlig utrikespolitik. Ingen har förstått vad det innebär, annat än en tunn fernissa för att dölja motsägelserna i Sveriges förändrade förhållande till omvärlden; USA-svassandet, Värdlandsavtalet och det redan långt gångna Nato-samarbetet.

Nu har hon avgått och det är högst troligt att avgångsbeslutet egentligen fattades i samband med att hon den 12 juli – mitt i semestern – tvingades meddela regeringens beslut att Sverige inte ska ratificera FN-resolutionen om förbud mot kärnvapen. Det var säkert spiken i kistan. Hon gav då upp fighten mot Peter Hultqvist, Nato-lobbyn och den mäktiga vapenindustrin.

Hon gör klokt i att lämna skutan i tid. Det kommer att bli allt svårare för de som sitter kvar, Hultqvist och Löfvén t ex, att lägga om politiken nu när Macron sagt att USA är uträknade, att EU bör vända sig mot Ryssland, att Nato kommer att falla etc. De har mycket att bita i.

Knut Lindelöf

ANNONS