Margot Wallströms demokratioffeniv

0
615

På regeringens hemsida gick utrikesminister Margot Wallström den 23 augusti ut med en debattartikel till stöd för Litauen i samband ”trettioårsjubiléet av ’den baltiska vägen'”. Hon skriver bl a förlande:

”Vårt gemensamma regionala engagemang och betydelsen av en demokratisk utveckling återspeglas även i EU:s viktiga Östliga partnerskapspolitik som fyller 10 år i år. Vi stöttar på så sätt EU:s grannländer i sin utveckling mot stabila demokratier. Vi har en samsyn på utvecklingen i Ukraina och i flera fall ett delat engagemang i landet. Jag välkomnar att Litauen står värd för 2020 för nästa Ukraine Reform Conference och jag ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Litauen både inför och under konferensen.”

Hon konstaterar också att…

”… 2019 var nämligen det första året på flera decennier, då fler människor i världen levde i länder som rörde sig i auktoritär riktning, än i länder som gjorde demokratiska framsteg. Konkret innebär det att journalister får svårare att verka. Att civilsamhället begränsas, och att aktivister får utstå hat och hot. Att regeringar lägger sig i domstolars rättsskipning och att samhällsdebatten förgiftas av lögner och hets. Samtidigt minskar folkens förtroende för samhällets institutioner – ofta till följd av en växande ojämlikhet.”

Vidare skriver hon:

”Det finns inget förutbestämt i detta. Vi kan vända det om vi vill. Därför har Sveriges regering inlett en demokratioffensiv. Den innebär att vi ska öka stödet för demokrati världen över. Vi ska främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Vi ska stödja journalister, bekämpa korruption och främja jämställdhet och jämlikhet. Litauen har mycket att bidra med i detta viktiga arbete och jag ser fram emot att fortsätta att utveckla vårt samarbete.”

Mot detta invänder Anders Björnsson på alliansfriheten.se och påpekar att detta sker…

”… just i samma veva som svenska vapen sätts in i strider i fjärran land (Afghanistan, Libyen) som demokratiretoriken ånyo börjar breda ut sig på hemmaplan. Kungariket Sverige skaffar sig en mission: jämlikhet, jämställdhet! Det räcker inte med att värna demokratiska landvinningar i eget land: de ska gå på export, på ”offensiven”. Vi ska visa hur man tar itu med korruption: är vi skickade att göra det? Vi, som drev Julian Assange in i djävulens håla, ska ”stödja journalister”. Vi, som har tillåt främmande makt att gripa människor på svensk mark och föra dem till tortyr, ska tala om för andra hur rättsstaten fungerar. Som vi vet umgås ledande svenska politiker den dag som är med planer på organisationsförbud och införande av åsiktsbrott!”

Och han konstaterar att någon ”demokratioffensiv” önskar vi oss inte.

ANNONS