Nej till ökat samarbete med Nato!

3
169

I tisdags, den 15 december,  manifesterades under parollen “Nej till ökat samarbete med Nato”. I polistillståndet tilläts att 8 personer genomförde manifestationen på Mynttorget nära Riksdagen. Manifestationen startade kl 11, samtidigt som riksdagen beslutade att kraftigt öka försvarsbudgeten.

Läs mer på Global Politics.

ANNONS

3 KOMMENTARER

 1. Detta är en dålig manifestation. Jag protesterar. (Jag minns inte huruvida jag just nu är medlem eller bara prenumerant, men om jag inte är medlem skall jag betala in avgiften, så att jag kan skriva detta inlägg som protesterande medlem.)

  På bilden ovan, och i den länkade texten på Global Politics, ser man att en banderolltext var ”inga kanoner högre pensioner”, och att ett flygblad bland annat innehöll följande ord:

  ”Riksdagsmajoriteten är på väg att fatta ett mycket farligt försvarspolitiskt beslut.!
  Den stora ökningen av försvarsanslaget, på bekostnad av andra viktiga behov, är inriktat på ett ökat samarbete med Nato.
  […]
  AVBRYT ALLT SAMARBETE MED NATO, RIV UPP VÄRDLANDSAVTALET!
  SKATTEMILJARDER TILL VÄLFÄRD, INTE TILL MILITÄREN!
  […]
  [flygbladet underskrivet av:] Nej till Nato Folket i Bild Kulturfront”

  Det är bra att manifestera mot att Sverige knyts till Nato. Det är dåligt att knyta detta till ett motstånd mot ett högt svenskt försvarsanslag i sig.

  Man kan inte, menar jag, samtidigt vara motståndare till svensk Nato-anknytning och motståndare till ett högt svenskt försvarsanlag, om man vill stödja en klok politik för Sveriges frihet och säkerhet. Om Sverige inte ingår i en militär allians måste landet på egen hand vara regionalt lika starkt som stormakterna. I klartext: I krig måste Sveriges styrkor ensamma vara lika starka på Gotland eller i Skåne eller i Stockholm eller i Giron/Kiiruna/Kieruna och Haaparanta, som de styrkor som stormakter kan tänkas avdela för att angripa Sverige. (Jag bortser här från det mindre sannolika krigsfallet att en stormakt ostört kan avdela en mycket betydande del av sina stridskrafter mot Sverige.)

  Jag kan förstå ett motargument, som jag mött när jag skrivit på lindelof.nu om detta ämne. Argumentet är att det vore fel att stödja ett ökat svenskt försvarsanslag just nu, eftersom pengarna bara kommer att gå till Sveriges Nato-anknytning. Det är ett begripligt argument, och det framskymtar i flygbladsorden ”Den stora ökningen av försvarsanslaget […] är inriktad på ett ökat samarbete med Nato”. Men manifestationens huvudbudskap om anslagsnivå är tyvärr att höga svenska försvarsanslag är en dålig sak i sig: ”INGA kanoner högre pensioner”.

  Detta är den gamla dåliga svenska pacifismen, enligt vilken en kanon alltid är, i bästa fall, slöseri ”på bekostnad av andra viktiga behov”. Jag föreslår att Folket i Bild/Kulturfront inte skall stödja den linjen.

  Om man ser bara till frågan om försvarsanslagets storlek, vilket jag menar att man kan göra, har sverigedemokraterna bäst politik av riksdagspartierna.

 2. FiB är inte mot svenskt försvar. Att ställa kanoner mot pensioner är rent idiotiskt. Protest! Varför går fibbare med i sådant dravel?

 3. Frans Smidek har gjort en film från manifestationen på You Tube där talen av Lars Drake och Agneta Norberg ger en fylligare bild. Se den.

Välkommen med dina synpunkter!