Olagliga sanktioner mot Iran

0
374

USA-Iran – vad beror konflikten på? Konflikten? Men det är ingen konflikt, lika lite som Israel-Palestina är en ”konflikt”. Det handlar i stället om utpressning, hot, ensidiga övergrepp, olagliga sanktioner. Om en regim torterar en politisk fånge – är det en ”konflikt”?Journalistiken vill dock få oss att tro att det är en ”konflikt”. Givetvis har i så fall båda då ansvaret för att den uppkommit. Så är det inte. Vad är det egentligen för ”brott” som Iran har begått? Brottet är att landet har 80 miljoner invånare, är ett utvecklat land och därmed per automatik en maktfaktor i regionen. Ytterligare ett brott är att Iran har allierade i andra länder i regionen. Det får man ha om man är västvänlig. Är man inte det ”stödjer man terrorism”. Men är Irans allierade på något vis mer ”terrorister” än andras allierade?

”Konflikten” har tre orsaker, tre bakgrunder:

1) USA har alltsedan andra världskriget bekämpat regimer som försvårat för amerikanska – och västerländska – affärsintressen. Huvudmotståndaren var förstsås östblocket men kanske framför allt länder allierade med östblocket eller som på andra sätt distanserade sig från väst, (Irak, Chile, Vietnam, Nicaragua med flera). Efter Sovjetunionens kollaps behövdes nya fiender. Man bestämde sig för att bekämpa alla ”uppkomlingar”, varhelst de uppträdde i världen, länder som ville bygga upp sina länder på egna villkor utan ”hjälp” utifrån. Iran är paradexemplet. Iran bedriver en politik byggt på självständighet och oberoende men är dessutom som sagt stort och utvecklat och därmed ett hot mot USA enbart genom sin existens. Landet bedriver inga krig, har däremot utsatts för krig från USA:s sida på 80-talet. Iran är omringat av en lång rad amerikanska militärbaser, där man är redo för krig. Trump har skickat nya truppförstärkningar till området. Men Iran kan inte flytta på sig. Landet får därför finna sig i att utgöra ett hot mot USA därför att det ligger där det ligger.

2) USA har aldrig haft någon egen försvarsindustri. Däremot en våldsamt överdimensionerad krigsindustri vid jämförelser med andra länder. Den kräver ständigt nya order. En ständig uppgift för amerikanska politiker är därför att framkalla nya spänningar, konflikter, nya krig. De senaste decennierna har denna strävan rönt stora framgångar – 1980-talets krig Iran-Irak, Kuwaitkriget, invasionen i Irak och Jemenkriget. Köpare finns över hela världen men de stora oderna har gått till Mellanöstern, särskilt till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det är krigsindustrin som driver Jemenkriget, med Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som mellanhänder.

3) Hormuzsundet. Varför är USA så angeläget om Iran och situationen i Hormuzsundet när USA numera är självförsörjande på olja? 40 procent av världens olja går genom sundet och påverkar oljepriset och därmed humöret på den amerikanske bilåkaren när denne skall tanka bilen.

Diplomatisk lösning? Glöm det! Förhandligar? Vad skall man förhandla om? Lösningen ligger i att det fega Europa och andra ryter till och kräver att USA slutar med sitt folkrättsstridiga spel.

ANNONS

Välkommen med dina synpunkter!